Mnoštvo činjenja dobročinstva II dio

Mnoštvo činjenja dobročinstva II dio

Ovo danas što ćemo spomenuti je toliko jasno da je suvišno išta više dodati, no međutim opet ima onih koji ma je potrebno ukazaiti i pojasniti pojašnjeno. Allah dž,š, kaže u suri El-Bekare 215: A za dobro koje učinite Allah sigurno zna. Zatim kaže u suri Džasije 15: Onaj koji čini dobro – sebi ga čini. Zatim kaže u suri Zelzele 7: Onaj ko bude uradio koliko i trun dobra vidjet će ga. Zatim kaže u suri Nahl 97: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Na putu je naišao na bunar te se spustio i napio se vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je jednog psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’ Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom mestvom (obućom), koju je držao u zubima, dok se ponovo popeo i napojio psa. Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘Allahov Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada”. Imam Buhari i Muslim.

U drugom rivajetu stoji: “Allah, dž.š., mu je, zahvaljujući tome, oprostio njegove grijehe i u Džennet ga uveo.” A po jednom drugom rivajetu, Buharije i Muslima: “Jednog dana je jedan pas kružio oko bunara, žeđ ga je bila gotovo usmrtila. Kada ga je ugledala jedna bludnica od Beni – Israila (Izraelićana), skinula je svoju cipelu, njome zagrabila vode i napojila psa, na što joj Allah, dž.š., oprosti njene grijehe.” Muttefekun alejhi

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a,s, rekao: “Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako šetka po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio s puta, jer je smetalo muslimanima.” (Muslim) U drugom rivajetu stoji: “Jedan čovjek naišao je putem i ugledao granu velikog drveta kako se prepriječila preko puta te je rekao: ‘Tako mi Allaha, ja ću ovu granu skloniti s puta, da ne smeta prolaznicima’, pa ga zbog toga Allah, dž.š., uvede u Džennet.”

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Ko god propisno i lijepo uzme abdest, zatim ode na džuma-namaz, i šuteći sasluša hutbu, oprošteni su mu grijesi između dvije džume (za sedmicu dana) i još plus tri dana, ali ko samo obični kamenčić bez potrebe dotakne (za vrijeme hutbe), obezvrijedio je džumansku nagradu.” Muslim

U moderno doba je to mobilni telefon, koliko je onih koji pregledaju poštu, ili šalju poruke, nedaj Bože da ga ugase, jer proći će ih nešto važno, a svakako da je važno jer ih prođe dobro djelo, pa nemaju nagrade i ako su došli.

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a,s, rekao: “Pet namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana iskupnici su grijeha između njih, ako se izuzmu veliki grijesi.” Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Svako dobro djelo je sadaka.” Imam Buhari

Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Nijedan musliman ne zasadi nijednu sadnicu, a da sve što se sa nje pojede njemu ne bude sadaka; i ono što se sa nje ukrade je njemu sadaka, i ono što se od nje odlomi je njemu sadaka.” Imam Muslim

Imam Sedin Agic

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s