Strpljenje u iskušenjima i nevoljama

Strpljenje u iskušenjima i nevoljama

Muslimani će izdržati mnoga iskušenja na koja naiđu tokom svog života, Allah dž,š, nas iskušava sa različitim iskušenjima i različitim obima, kao što nas iskušava i sa bogatstvom i prosperitetom da bi se pokazala naša iskrenost i naše vjerovanje. Allah dž,š, kaže u suri Mulk 2: Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta.

U svim slučajevima iskušenje može da bude dobro za pravog vjernika, ako bude iskušavan sa prosperitetom onda neka ostane zahvalan i tako će biti nagrađen, a ako bude iskušavan sa nevoljama, onda neka se strpi i na taj način će biti nagrađen. Suhejb ibn Sinan r,a, prenosi da je Polsanik a,s, rekao: Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija a takvo stanje nije ni s kim drugim osim sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, što mu donosi korist, a ako ga pak pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i pristojno se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha dž,š.  Imam Muslim.

Iskušenja mogu biti znakovi od Allaha dž,š, s kojima On želi dobro svome robu, zato što se kroz iskušenja naši grijesi brišu i tako dobijamo priliku da radimo dobro Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Ako Allah nekome želi dobro, on ga stavi na kušnju! Imam Buhari.

Mus’ad ibn Seid prenosi da je poslanik a,s, rekao; Allahov rob će biti iskušavan sve dok ne bude hodao po Zemlji bez grijeha. Imam Tirmizi vjerodostojna predaja. Enes ibn Malik r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Kad Allah želi da iskuša svoga roba, ubrza mu kaznu na dunjaluku, a kad Allah želi svome robu loše ostavi ga u griješenje tako da će za njega biti nagrađen na Sudnjem Danu.

U drugoj predaji se spominje; Zaista sa velikim nagradama dolazi i veliko iskušenje, zaista kad Allah voli jedan narod On ih stavi na kušnju, ko god bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo a ko god bude prezirao njemu pripada prezir. Imam Tirmizi.

Bez obzira što je velika nagrada koja dolazi iz iskušenja čovjek insan nikada ne bi trebao da želi da bude iskušavan, jer nezna hoćeli biti uspješan ili ne! Mikdan ibn Esvard prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Zaista je sretan onaj koji izbjegne iskušenja, (ovo je ponovio tri puta) uspio je onaj koji bude iskušavan pa se strpi. Umjeto toga musliman bi trebao tražiti od Allaha sigurnost, Ebu Bekr r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Nema ljepše blagodati od iskrenost u vjerovanju a nakon nje koja dolazi je sigurnost, pa zato molite Allaha za sigurnost. Imam Ahmed.

Isto tako muslim ne treba da žuri prema iskušenjima, bilo sa muslimanima ili nemuslimanima, Allah dž,š, kaže u suri Mutahina 5: Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.

Jedno od velikih iskušenja na koja insan naiđe je iskušenje sa smrću osobe njemu drage, kao što je djete, muž, supruga, majka, otac itd..ako se čovjek u ovakvim situacijama stri Allah će ga nagraditi velikom nagradom i garantuje mu kuću u Džennetu. Ebu Musa El-Eš’ari r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Kada djete od mog roba preseli, Allah kaže Melekima: Jeste li uzeli život djeteta roba mog? Oni kažu da. Tada Allah kaže: Jeste li uzeli plog srca njegova? Oni kažu da. Zatim Allah kaže; šta je rekao moj rob? Oni kažu; Zahvaljuje Ti se i govori; Svi smo Allahovi i svi ćemo se Njemu vratiti. Tada Allah kaže; Izgradite mom robu kuću  u Džennetu i nazovite je kućom zahvale. Imam Tirmizi

Ako se čovjek smiri i prihvati to kao Allahovu odredbu te se strpi bit ćenagrađen Džennetom. Gubljenje nekoga je bolno, ali isto tako iskušenje u prosperitetu je u jednu ruku još teži. Abdur-Rahman ibn Avf r,a, kaže: Bili smo iskušavani kad smo bili sa Poslanikom a,s, sa raznim iskušenjima, pa smo bili strpljivi, zatim smo iskušavani sa prosperitetom i imanjem pa nismo bili strpljivi. Imam Tirmizi

Negiranje posjedovanja imetka je jedno od velikih iskušenja za muslimane, jer u takvoj situaciji muslimanima je naređeno da daju zekat i sadaku. Ka’b ibn Ijjad prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Svaki narod je imao iskušenje, a iskušenje mog ummeta je prosperitet.  Imam Tirmizi

Isto tako jedan od velikih iskušenja je nepravednost vladara, ali i u takvoj situaciji moramo biti strpljivi i da promjenimo vladara bez izazivanja nasilja i pobune. Huzejfe ibn Jeman r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Vladari poslije mene koji će doći a koji neće slijediti moju uputu niti moju tradiciju (sunnet) neki od njihovih ljudi će imati šejtanska srca u ljudskim tijelima. Huzejfe kaže; Rekao sam o Allahov Poslaniče, šta treba da činimo ako se ja zadesim u takvom vremenu? Poslanik reče: Slušaj ih i pokoravaj im se čak i ako te vladar udara po stražnici i otima tvoj imetak, i u takvoj situaciji budi poslušan. Imam Muslim

Imam Hasan El-Basri je rekao: Ako bi ljudi bili strpljivi kad budu iskušavani sa nepravednim vladarom, nebi dugo potrajalo, Allah bi im dao izlaza. Ali kako god ljudi žure ka svojim mačevima, pa su tako ostavljeni sa svojim mačevima, tako mi Allah nikakvog oni dobra nisu počinili. Tabekatul Kubra.

Zato će muslimani mnogo toga pretrpjeti, kroz čitav svoj život, sa raznim iskušenjima, tlačenjem, ponižavanjem, ugnjetavanjem, tiranijom, proganjanjem, zulmom i tako dalje. Ali ipak i pored toga svega musliman bi trebao ostati stpljiv, kako ono naši stari kaže; Strpljen spašen.

Molim Allah da nam podari strpljenja i razumjevanja amin ja rabbel alemin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s