Neki od znakova bogobojaznosti

Kada je Omer r,a, izboden nožem dok je obavljao namaz i kad je već bio u smrtnoj agoniji, kroz suze je rekao: Bojte se Allaha dž,š, kada je u pitanju namaz, nema ništa sa islamom onaj ko ne obavlja namaz. (Bilježi ga Imam Malik u Muvettau) Ko bude čuvao namaz i Allah će njega čuvati, a ko bude zapostavio namaz i Allah će njega zapostaviti. Omer r,a, svojim namjesnicima u pokrajinama pisao je pisma sljedećeg sadržaja: Brinite se o namazu, je to je osnova islama i zadnje što se gubi od vjere. 

Allha dž,š, kaže u suri El-Bekare 238: Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana i pred Allahom ponizno stojte. zato trebaš znati da nemožeš istinski čuvati namaz osim na tri načina i to:

  1. Da ga obavljaš u njegovo pravo vrijeme. Kad je Abdullah ibn Mes’ud r,a, upitao Poslanika a,s, koje je djelo najbolje Poslanik mu je odgovorio: Namaz obavljen u njegovo pravo vrijeme. (Imam Buhari i Muslim, te Ahmed)
  2. Obavljanje namaza u džematu. Samo onaj ko ima opravdan razlog taj neće obaviti namaz u džematu
  3. Obavljanje namaza skrušeno i ponizno. Imaj na umu Allah ti se smilovao da stojiš kao na Sudnjem Danu, jer stajanje u namazu je simbol stajanja na Sudnjem Danu pred Allahom dž,š.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s