Vrline prvih 10 dana Zul-Hidžeta

Vrline prvih 10 dana Zul-Hidžeta

Slide1Bilježi Buharija r,h, u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š. od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu? Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!”

Allah dž,š, je počastio Muhammedov a,s, ummet sa mnogobrojnim počastima i blagodatima kako bi zadobili Allahov blagoslov, i to svaki dan. Zadnjih 10 noći ramazana su najbolje noći u cijeloj godini, a posebno noć KADR. Slično tome su i prvih 10 dana Zul-Hidžeta (12 islamskog mjeseca) ovi dani imaju poseban status u kome se obavlja i Hadž.

Dakle isto što su 10 zadnjih noći ramazana najbolje i najodabranije noći u godini, tako isto prvih 10 dana Zul-Hidžeta su najbolji dani u godini, te i najdraži Allahu dž,š. Ovdje postavljamo pitanje: Kako ćemo iskoristiti ovu sezonu dobrote? Koja djela možemo raditi da bi zadobili Allahovo zadovoljstvo?

Obavljanje Hadža: Očigledno da je hadž jedan od najboljih dijela koja čovjek može učiniti tokom mjeseca Zul-Hidžeta (mjeeca hadža) u to nema sumnje. No, međutim oni koji od nas nisu u stanju da odu, postoje i alternativne opcije činjenja dobrih dijela.

Post svih 9 dana Zul-Hidžeta a posebno dana arefata: Poslanik a,s, je kazao Ko god posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će sačuvati njegovo lice od Džehennemske vatre za 70 godina (tj; razdaljina od 70 g). Buhari i Muslim. Zatim Poslanik a,s, kaže; Post na dan Arefata (9 dan Zul-Hidžeta) je otkup za prošlu godinu i otkup za narednu godinu. Muslim.

Zikr i spominjanje Allaha dž,š: Poslanik a,s, je rekao; Nema boljeg dana u kome je Allahu draže dobro djelo od ovih 10 dana, zato učite TEHLIL, TEKBIR i TAHMID. Ahmed. Ibn Omer i Ebu Hurejre r,a, su imali običaj odlaziti na pijacu tokom prvih 10 dana Zul-Hidžeta i donositi tekbire pa bi i ljudi koji bi ih čuli ponavljali za njima. Buhari.

Klanjanje noćnog namaza: Traženja Allahovog oprosta, te poniznosti pred Njim i upućivanje dove  u našim obraćanjima i dovama je Allahu drago dijelo. Kaže Allah dž,š u suri Gafir 60: ”Gospodar vaš je rekao: ‘Molite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će sigurno u Džehennem poniženi”. Zatim kaže u suri El-Earaf 55: Svome Gospodaru se ponizno i u sebi molite.

U suri Bekare 186: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka se oni pozivu mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

Prenosi Ebu Hurejre r,a, da je Allahov Poslanik a,s, rekao: Naš Uzvišeni Gospodar svake se večeri spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: ‘Ko Me moli, pa da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko od Mene oprosta traži, pa da mu oprostim. (Buharija). Ovakve prilike bi trebali iskoristiti kako bi zadobili Njegov RAHMET i Njegov MAGFIRET.

Iskreno pokajanje: Allah dž,š, voli one koji se kaju; Zaista Allah voli one koji mu se kaju, i voli one koji se mnogo čiste. Bekare 222. Donijeti odluku da se više taj grijeh neće ponoviti, ostaviti ono što On ne voli, a prihvatiti se onoga s čime će On biti zadovoljan. Allah dž,š, kaže u suri Kasas 67: A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio. Pogotovo u ovim danima kada su veliki grijesi kod današnjih muslimana postali ne važni (osim kome se Allah smiluje). Pogledajte koje se grijesi čine, od širka (pripisivanju Allahu druga, tražeći pomoć od drugih a ne od Allaha itd) kamte, sihra, ubijanja, bluda i zinaluka, pijenje alkohola, ne izvršavanje islamiskih propis i mnogih drugih.

Povratak Allahovoj Knjizi (Kur’anu): Vrijeme je da se skine prašina s Allahove Knjige Kur’an i Kerima, da se uspostavi lijepa veza sa Kur’anom, pogotovo u ovih 10 dana. Uči Kur’an i ubiri plodove njegove, pokušaj razumiti njegove poruke. Ispunjavaj njegove narednbe i kloni se njegovih zabrana. Tvoja povezanost i veza sa Kur’anom će ti otvoriti nove puteve, mudrosti, sreće i uspjeha u tvom vlastitom životu. A svaki proučeni harf iz Kur’ana je dobro djelo. Kako to i Poslanik a,s, kaže: Ne kažem da je ELIF-LAM-MIM jedan har, nego je elif harf i lam je harf i mim je harf.

Činjenje dobročinstva: Ako nisi u stanju da obaviš hadž ove godine, onda se zaokupiraj sa činjenjem hajrata u ovim mubarek danima, iskoristi svaku priliku, pokušaj se pribilžiti Njemu dž,š, onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. Zelzele.

Zaklati kurban: Abdullah ibn Omer r,a, je rekao: Poslanik a,s, je bio u Mekki 10 godina i svake godine je klao kurban. Svakako ovdje se misli na onu osobu koja je u mogućnosti.

Dolazak na bajram namaz: Dolazak na bajram namaz je sunet našeg Poslanika i Allahova miljenika a,s. Tako i mi bi trebali postupati predavati važnost bajramu i na taj način slijediti Poslanika a,s. Jer bajram je dan veselja i proslave, poslije svakog dobrog djela mi se i veselimo, tako i na taj način proslavljamo te dane i opet ih slavimo spominjući Allaha dž,š, zahvaljujući Mu na blagodatima koje nam je podario.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s