Najbolje i najgore djelo!!!!?

Najbolje i najgore djelo!!!!!

Najbolje djelo!!!

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, upitan; Koje djelo je najvrednije (najbolje): Poslanik a,s, reče; Vjerovanje u Allaha dž,š, i Posanika a,s. A onda? Upitan je; Borba na Božijem putu, odgovori Poslanik a,s. A onda? ponovo bi upitan: Primljeni Hadž (Hadžun Mebrur) odgovori Poslanik a,s. (Bilježi ga Imam Buhari i Imam Muslim)

Abdullah b. M es’ud kaže : “U pitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o djelu koje je Allahu najdraže, pa mi je rekao : ‘ Namaz u njegovom vremenu . ‘ Upitao sam: ‘Zatim?’ ‘ Dobročinstvo prema rod iteljima’, odgovorio je Poslanik.’A zatim?’, ponovo sam upitao. ‘ Borba na Allahovom putu’, odgovorio je. To mi je kazao, a da sam ga i dalje pitao, još bi mi odgovarao.” (Hadis bilježi Imam Buhari i Imam Muslim)

Najgore djelo!!!!

Abdullah b . M es’ud r,a, koji kaže:  Pitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o najvećem grijehu kod Allaha, pa mi je rekao: Da pripišeš Allahu druga, a On te je stvorio.’ Dodao sam: ‘ Doista je to najveće, a koji je zatim ?’ Odgovorio je: ‘ Da ubiješ svoje dijete bojeći se siromaštva . ‘ ‘A zatim?’ Upitaosam . ‘ Da učiniš blud sa ženom svoga komšije’, odgovorio je. (Hadis bilježe Imam Buhari i Imam Muslim)

Ebu Bekre r,a, je rekao : “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tri p uta upitao: ‘Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?’ Odgovorili su: ‘Da, Poslaniče.’ Rekao je: ‘ Pripisivati Allahu sudruga, nepokornost roditeljima’ – a zatim je sjeo, a bio je oslonjen, pa nastavio – ‘ i, svakako, lažno svjedočenje.’ To je toliko ponavljao da smo pomislili: ‘Kada b i htio prestati. ” (Hadis bilježe Imam Buhari i Imam Muslim)

Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., daje rekao: “čuvajte se sedam smrtonosnih grijeha. ‘Koji su oni, Poslaniče?’, upitali su ashabi. Odgovorio je: ‘Pripisivanje Allahu sudruga (širk), sihr, ubistvo onoga čije ubistvo je Allah zabranio, osim ako to pravo zahtjeva, eksploatacija kamata, eksploatacija imetka siročeta, bježanje s bojnog polja i potvora čestitih vjernica, koje o tom grijehu n išta ne znaju .” (Hadis bilježe Imam Buhari i Imam Muslim)

OPREZNOST!!!!!

Esselamu alejkum

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s