Napomene o kurbanu

Napomene o kurbanu

Slide1Kurban je religijska praksa koju mi izvršavamo na prvi dan kurban bajrama, to je bitan vjerski obred u znak sjećanja na prvo žrtvovanje koje je obavio Poslanik Ibrahim a,s, i prino je kao žrtvu svog sina jedinka Islamil a,s.  No međutim žrtvovanje se spominje i prije Ibrahima a,s, dakle kao žrtvovanje i prinošenje Allahu žrtve se spomenuto i sa dva sina Adema a,s, Habila i Kabila, to je prva žrtva, zatim Ibrahim i Ismail a,s, te Poslanik Muhammed a,s, u suri Kevser Allah dž,š, kaže:

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. Tj: budi predan u obavljanju propisa i u klanju kurbana, kolji kurban u ime Allaha Jednog jedinog Koji nema sudruga. I kaže uzvišeni u suri El-En’am 162: Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.”

Poslanik a,s, kaže: Ko s nama klanja namaz i zakolje kurban, taj je zaklao kurban kako treba, a ko zakolje kurban prije namaza, taj kao da nije ni zaklao. Cilj klanja kurbana je dobro djelo i nagrada kod Allaha dž.š, kaže uzvišeni u suri El-Hadž 37: „Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša”

Pitali su ashabi Poslanika a,s: Zašto koljemo kurbane? To je praksa-sunnet vašeg oca Ibrahim a.s. Pa šta mi imamo od toga? Poslanik reče: Za svaku dlaku (kurbana) bit ćete nagrađeni.” (Hakim)

Propis za klanje kurbana je po našem hanefiskom mezhebu VADŽIB, obaveza (ovog mišljenja su; Imam Ebu Hanife, Imam El-Evzai i Imam Ebu Lejs) za one koji su u mogućnosti, dok druga ulema kaže da je klanje kurbana samo SUNET, (ovog mišljenja su Imam Šafi’i, Imam Malik i Imam Ahmed)

Vrline klanja kurbana: Kurban je naređena praksa od Allaha dž,š, kaže uzvišeni u suri Keser:  Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji. Poslanik a,s, je rekao; Nema dražeg djela kojeg čovjek može učinit na dan bajrama od klanja kurbana, zaklana životinja će na Sudnjem Dnanu doći sa svojim rogovima, papcima i runom, kurbanska krv stigne do Allaha dž,š, (bude primljena) prije nego što padne na zemlju, zato se i vi radujte kurbanu. Imam Tirmizi i Ibn Madže.

Dani bajrama; Kurban bajram traje četiri dana i to; 10,11,12,13 Zul-hidže, klanje u prvom danu je bolje nego u drugom, a u drugom je bolje nego u trćem i tako redom.

Vrijeme klanja kurbana: kurabn se ne kolje dok se namaz ne obavi, a ako se zakolje prije onda se treba ponoviti. Ebu Burda ibn Nejjar r,a, je ustao i upitao; Allahov Poslaniče, ja sam svoju ovcu zaklao prije namaza znajući da je danas dan u kome se jede meso, a Poslanik a,s, mu reče; To je obično bravlje meso. Onda je on rekao imam jednu mlađu od godine koja mi je drža od dvije ovce, pa mogu li zaklati nju ponovo kao kurban? Poslanik a,s, reče može, ali više ne može niko poslije tebe.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s