Čuvaj NAMAZ živ bio !!!!!

Kaže Allah dž,š, u suri Mearidž 34: I oni koji namaze svoje budu čuvali. Ko bude čuvao svoj namaz i obavljao ga u njegovom propisanom vremenu, skrušeno i ponizno, u dže,atu, Allah dž,š, će ga sačuvati na danu kada će ostali ljudi biti izgubljeni. Allah dž,š, kaže u suri Ankebut 45: Namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Čudan li je taj namaz, kako li samo pomaže svojim obavljačima, čuva ih kao što i oni čuvaju njega.

Kada je Omer r,a, izboden nožem dok je obavljao namaz i kad je već bio u smrtnoj agoniji, kroz suze je rekao: Bojte se Allaha, kada je u pitanju namaz, nema ništa sa islamom onaj ko ne obavlja namaz. (imam Ibn Malik). Ko bude čuvao namaz i Allah će njega čuvati, a ko zapostavi namaz i Allah će njega zapostaviti. Omer r,a, svojim namjesnicima u pokrajinama pisao je pisma: Brinite se o namazu, jer to je osnova islama i zadnje što se gubi od vjere.

Zaista je to tako, kad pogledamo danas muslimane koji se ne brinu za namaz, koji ne čuvaju namaz, a hoće da se Allah brine o njima i da ih čuva, a mi izgubili ono što nam je Allah dao da čuvamo kako bi bili čuvani. Pogledajte kakv je život varljiv, dunjaluk se ukrasio, nagizdao samo da bi narod zaveo, a kad se otkrije njegova prava slika tad ga narod zamrzi.

Na Sudnjem Danu namaz će reći: Neka i Allah tebe zanemari kao što si i ti mene zanemario.  Zato brate i sestro dragi, nemojte misliti da je namaz obična molitva, ko ne klanja na vrijeme neka zna da taj namaz neće biti primljen, a moraš ga klanjati, a neće ti biti primljen, osim ako imaš za to opravdan razlog da ne klanjaš na vrijeme, a ako nemaš, e onda tvoj namaz neće biti primljen. i onda će to namaz reći, ovo na početku što smo spomenuli.

Kada je  Ibn Mesud r,a, upitao Poslanika a,s, koje je djelo najbolje, on  mu je rekao; Namaz obavljen u njegovo pravo vrijeme. Imam Buhari i Muslim. A da provedeš vrijeme gledajući serije, i neke druge stvrai pa kad stigneš kalanjat i ako ti na um padne, e to Bogammi nemože, to nije opravdano.

Molim Allah dž,š, da nam podari da čuvamo namaz i da budemo njegovi čuvari na dunjaluku kako bi on bio čuvar na Danu Sudnjem, Amin ja Rabel Alemin.

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s