Govor Alima – Jahja bin Muaz r,h,

Upitan je Jahja bin Muaz r,h, o siromaštvu i o bogatstvu? Pa je rekao: Sutra neće biti vagano ni bogatstvo ni siromaštvo, već će se vagati strpljenje (sabur) i zahvalnost (šukr).

(Njegovo ime: Ebu Zekerija bin Jahja bin Muaz bin Dža’fer er-Razi el-Vaiz, jedan od učenjaka ehlisunnetskog pravca, alim sunitskog sufizma u trećem hidžretskom stoljeću, za njega je rekao Zehebi: Veliki alim, šejh, dobar govornik i poznat vaiz. Preselio na ahiret u Nisaburu 16 Džumadel evvela 258 h.)

Jošje govorio: Strpljenje u osami je znak iskrenosti. Rekao je: Tri su svojstva evlija: Sigurnost i pouzdanost u Allah u svemu, Zadovoljstvo sa Gospodarom u svemu, i povratak ka Njemu u svim stvarima.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s