Ulazak u novu godinu

Ulazak u novu godinu

Slide1Draga braćo, zaista postoje blagodati u danima i noćima, Allah dž,š, kaže u suri Ibrahim 33-34: Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; I daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.

Abdullah lbn Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: “Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su od većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.” (Imam Buhari). Sami smo svjedoci da smo ušli i zagazili u još jednu godinu (bar u Hidžretsku 1435, a još nismo ušli u 2014 po Isa a,s,/ ali neka svako pogleda koliko mu je godina i koliko nas je ušlo u svoju novu godinu? Tek tada će shvatiti zašto govorimo o novoj godini!), u ovoj i svim prijašnjim godina sve što uradimo se će nam se pokazati, mnogo dana je prošlo, mnogi su već preselili i suočili se sa stvarnošću, mnogo loših djela smo počinili, noću i danu. Poslanik a,s, kaže; Svaki čovjek kada osvane svoju dušu prodaje, pa je otkupi (od kazne), ili je upropasti. (Imam Muslim).

U životu nekada se bol preokrene u sreću i užitak, a nekada bogatstvo i sreća u propast i nesreću. Dani i noći odlaze, ali samo oni razumom obdareni uzimaju pouku iz toga, Allah dž,š, kaže u suri Nur 44: On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pameti imaju.

Prošle godine su otputovale sa našim djelima i ta djela ćemo vidjeti na Danu Sudnjem, Allah dž,š, kaže u suri Kijameh 13: Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti.

Dragi brate! Prekontroliši svoje prošle dane, znaš ti odprilike šta si uradio i koliko, koliko si namaza klanjao od mogućih pet, a koliko si njih obavio u džamiji, koliko si dana postio ili postila, koliko stranica si proučio/la iz Kur’ana, koliko sadake, koliko nasihata, koliko dobrog u ovom dana, u ovoj sedmici, u ovom mjesecuu ovoj godini, itd.

Mejmun bin Mihran je rekao: Čovjek nemože biti pobožan (Bogu odan) sve dok ne bude sam sebe obračunavao (svodio sebi račun) kao što to radi u biznisu sa svojim partnerom.  Dakle pobožan insan je onaj koji sam sebi račun svodi i preispitiva sam sebe, dok je nevođenje brige o djelima propast za muslimana. To je osobina i karakteristika nevjernika, oni ne vode računa o djelima, i ne obraćaju pažnju da li ih ko gleda, kaže Allah dž,š, u suri Naba 27: Oni nisu očekivali da će račun polagati.

Onaj ko uvidi svoju grešku, ona ga zaustavi u daljnjem griješenju, i imati na umu i biti ubjeđenj da nam je leći u kabur, zaista nam pomaže da se kontrolišemo i da budemo ponizni Allahu dž,š. Ebu Derda r,a, je rekao: Musliman nemože imati ispravno razumjevanje vjere islama, sve dok ne bude kritikovao ljude u ime Allah i kritikovao sam sebe više nego ljude. Ko god se potrudi da ukrasi svoju unutrašnjost pokornošću Allahu dž,š, i iskrenošću prema Njemu, Allah dž,š, će ukrasiti njegovu vanjštinu (spoljašnost). Često spominjanje Allahovih blagodati, i priznavanje da je sve od Allaha dž,š, nam pomaže da se samo Njemu klanjamo i da se samo Njemu poginjemo.

Malik bin Dinar r,h, je rekao: Da se Allah smiluje insanu koji govori svojoj duši; Zar ti nisi pripremač (počinioc) tog i tog grijeha? A poslije toga prigovori joj i ukori je te se tako okani grijeha i pridržava se Allahove Knjige.

Koliko li je onih koji su prevareni sa dunjalučkim ukrasima? Koliko je onih koji se ne kaju zbog grijeha, koji poriču svoj grijeh, a Allah dž,š, kaže u suri Infitar 6: O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit.  Imam Hasan El-Basri r,h, je rekao: Vjernik mora da upozori sam sebe i da kaže; Šta sam ja odlučio sa tom rijčju koja izgovaram? Šta sam odlučio sa tom hranom i tim pićem? Dok nevjernik, oni nikad ne kore sami sebe niti postavljaju takva pitanja, ali ipak muslim mora sa sam sebe nadgleda i da vodi brigu o sebi. Omer ibn Hattab r,a, je govorio; Obračunavajte sami sebe prije nego vam bude obračunavato.

Molim Allah dž,š, da nam podari svjesnosti, da nam da samokontrolu, da nam podari iskrenu tevbu i pokajanje, da nas sačuva umišljenosti, oholosti i odvratnosti. Amin ja Rabbel Alemin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s