Savjeti Poslanika a,s, današnjim muslimanima u slučaju bolesti

Savjeti Poslanika a,s, današnjim muslimanima u slučaju bolesti

Ono što trebamo znati je, da je jedna od Allahovih dž,š, blagodati koju je podario ljudima jeste upravo zdravlje. Kur’an nam govori o tome kao i sunnet ili hadisi Allahovg Poslanika a,s. Ako bi se insan (čovjek) čuvao higijenom, čistoćom, abdestom, gusulom, tejemumom ako nema vode, korištenjem hrane i pića, te odricanjem zabranjenih opojnih stvari poput droge, alkohola, svinjskog mesa, itd, kao i ne konzumirati prekomjerno čak i dozvoljene hala proizvode, to bi nam pomoglo da se smanje razne bolesti koje su posljedica naše ne-odgovornosti i odnosa prema sebi.

No, međutim ma koliko se čovjek pazio i čuvao ipak dođe vrijeme kada ga zadesi neka bolest, ali šta ako dođe do bolesti (molim Allah da nas sačuva opakih bolesti) šta bi trebao svaki musliman i muslimanka da uradi, kako da se obhodi i bori sa tom bolesti?

Prva stvar je; Moliti Allaha dž,š, za zdravlje. Ali ova dova za zdravlje bi trebali biti prije nego nas zadesi kakva bolest, ili prje nego izgubimo zdrvalje. Ibn Ebi Bekre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, molio Gospodara svjetova da mu sačuva i zaštiti zdravlje. Gospodaru, podari zdravlje mome tijelu, Allahu podari zdravlje mome sluhu, Allahu, podari zdravlje mome vidu, nema Boga osim Tebe. (Allahume afini fi bedeni, Allahume afini fi sem’i, Allahume afini fi bbasari, la i lahe illa Ente). Imam Ebu Davud i Imam Ahmed.

Druga stvar je: Lječenje u slučaju neke bolesti. Svaki musliman je dužan ukoliko ga zakači kakva bolest, lječiti se. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Allah dž,š, nije dao nijednu bolest, a da za nju nije stvorio i lijek. Imam Buhari. U drugom hadisu kog bilježi Imam Muslim Poslanik a,s, je rekao; Za svaku bolest ima lijek, pa kada se pronađe odgovarajuću lijek za bolest, ona će, Allahovom voljom pomoći, biti izliječena.

Za svaku vrstu bolesti postoji lijek osim starosti, možda će neko reći; kako stariji ne izgledaju toliko stari zbog razne kozmetike koju koriste, razni tretmani itd. Ali ipak ma šta uradili njihovo tijelo je oronulo i staro i ma koliko se trudili opet umiru. I ako je to pojava koju je Poslanik a,s, i sam najavio, i to nam samo povećava iman i vjerovanje, te ubjeđenje u ono što nam je naš voljeni Poslanik a,s, rekao, takav je zeman, ali se mi moramo čuvati tih izazova i iskušenja.

Treća stvar je: Zabrana liječenjem zabranjenim stvarima, poput alkohola, droge ili bilo čim što je zabranjeno. Poslanik a,s, je zabranio upotrebu alkohola čak i u svrsi lječenja. Vail El-Hadremi r,a, prenosi da je Tarik bin Suvejd El-Džufri r,a, pitao Poslanika a,s, o alkoholu, a on mu je zabranio da ga proizvodi. Tarik bin Suvejd je rekao Poslaniku a,s, da on taj alkohol  proizvodi isključivo za lječenje, a Poslanik a,s, mu je rekao; To nije lijek, to je bolest. Imam Muslim.

 Bolesniku se brišu grijesi

Kako je lijepo biti vjernik, čak i kad je bolestan biva nagrađivan, to on smatra da je za njega nesreća a u stvari to je za njega blagodat. Ako smo dobri vjernici i ako vjerujemo u sudbinu ili Božiju odredbu (kader) onda ćemo i bolest smatrati kao blagodat. Jer ga ta bolest ili to iskušenje spašava nekih kazni onog svijeta ili ga čisti od grijeha.

Ebu Seid i Ebu Hurejre r,a, prenose od Poslanika a,s; Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti kakva nezgoda, pa čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga ne budu oprošteni neki grijesi. Imam Buhari i Imam Muslim.

Pogledajte ovaj hadis! Čak obični ubod trna, i tada se draga braćo opraštaju grijesi, zato ako ti se tako nešto desi, nemoj opsovat ili grditi nekog ili nešto što ti se desilo, već reci Allahu Ekber, SubhanaAllah, Vela Havle vela kuvvete illa Billah ili nešto slično tome, kako bi ti bilo oprošteno.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Vjernika i vjernicu ne prestaju pogađati razna iskušenja u njima samima, njihovoj djeci ili imetku sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da Allaha dž,š, susretnu bez i jednog grijeha. Imam Tirmizi i Buhari.

Enes ibn Malik r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Svakome muslimanu koji je dok je bio zdrav radio dobra djela, Allah dž,š, će upisivati dobro djelo i za vrijeme njegove bolesti, pa ako ga izliči, očitio ga je, a ako mu dušu uzme oprostit će mu grijehe. Imam Buhari

 Naša dužnost je obići bolesnika

Poslanik a,s,  je rekao prenosi nam Alija r,a; Šest je dužnosti muslimana spram muslimana: 1- Da mu nazove selam kad ga sretne 2- Da mu se odazove kada ga pozove 3- Da mu kaže Allah ti se smilovao kada kihne. (Kod as je običaj reći nazdravlje ili okrise ozebao si, što je kako vidimo pogrešno, mi bi trebali uraditi jednu kompletnu reformu u našim životima, da se potrudimo da saznamo šta trebamo zaista uraditi u sličnim situacijama, kako možemo primjetiti iz ovog primjera, da ustvari mi šta god da krenemo uraditi spomenemo božije ime, ili aMu se zahvalimo). 4- Da ga obiđe kada se razboli 5- Da mu klanja Dženazu kada umre 6- I da mu želi ono što želi i sam sebi. Imam Muslim, Tirmizi, Ibn Madže. (I ovo je jedna od ključnih stvari uspjeha, kako želimo drugima tako i mi sami dobijemo, danas je ovo nama najpotrebnije, da želimo svakom muslimanu ono što želimo sami sebi, kako nam i Poslanik a,s, kaže u jednom od hadisa: Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali! A nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli, hoćete li da vam kažen kako ćete se međusobno voljeti? Ashabi rekoše: Da Allahov Poslaniče, a on reče: Širite selam međusobom).

Da li mi danas širimo selam, mir i spas, božiji rahmet i milost te berićet, ili se mi pozdravljamo na onaj način na koji nam drugi kažu da se pozdravljamo, i onda se pitamo šta je sa muslimanima????? Ne reci šta je sa muslimanima već reci šta je samnom?? Do tebe je dragi brate i draga sestro, dragi oče i draga majko, učite svoje najmilije da se selame a ne da se hajaju i najaju ćao mao, hello itd.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslamik a,s, rekao: Uzvišeni Allah će na Sudnjem Danu reći: Čovječe, Ja sam se bio razbolio, ali Me nisi posjetio. Čovjek će reći: Kako da Te posjetim Gosodaru, kad si Ti Gospodar svjetova. Reći će mu Gospdar: Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio. Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio.

Čak bi trebali zijaretit i bolesnog nemuslimana: Enes ibn Malik r,a, koji kaže da se jedne prilike razbolio dječak židov, koji je služio Poslaniku a,s, pa ga je Poslanik a,s, zijaretio, sjeo kod njegove glave i rekao mu: Primi islam! – Dječak je pogledao u svog oca koji je bio prisutan i otac mu je predložio da posluša Poslanika a,s. I dječak je primio islam, te je poslanik a,s, rekao kad je izišao iz kuće: Hvala Allahu koji ga je spasio od vatre.

Kada se obilazi bolesnik lijepo je proučiti dovu: koja glasi: Allahume rabbe nasi, ezhib be’se vešfi, ente šafi la šifae illa šifauke, šifaen la jagadiruhu sekamen (Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu i izlječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka, osim Tvoga. Izlječi lijekom poslije koga nema boli).

 Nesmijemo proklinjati bolest

Poslanik a,s, je upozoravao ashabe da ne proklinju bolest i da o njoj ne govore s mržnjom ili prezirom. Umu Saib r,a, je imala neku boles, pa je Poslanik a,s, pitao šta ti je? Rekla je Groznica Allah joj berićet ne dao! Poslanik a,s, je rekao; Ne proklinji groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe, kao što kovački mjeh otklanja trosku od željeza.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da iziđemo iz krize, da nam podari snage da izdržimo na pravom putu, da nas sačuva iskušenja koja nemamo strpljenja za njih, da nam poveća iman i ubjeđenje i da nam da da preselimo na ahiret sa šehadetom, amin ja Rabbel alemin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s