Izazovi i prepreke u eri globalizacije

Izazovi i prepreke u eri globalizacije

Slide1Poštovana braćo; naizmjenična smjena vremena i okolnosti su Božiji zakon i Njegova odredba koji se ne mogu izbjeći. Današnja situacija nije ista kao prije 10 ili 20 godina. Tehnološki napredak u komunikativnom i transportacijskom sistemu koji uživamo danas je promjenio ne samo naš svakodnevni način života već i način razmišljanja.

Svakako da ne treba zaboraviti da uz ove korisne promjene dolaze i razni izazovi, pitanje koje se nama nameće jeste; kako mi muslimani da se suočimo sa ovim izazovima, kao pojedici i kao zajednice?

Prošlog petka smo rekli da trebamo iskoristiti tehnologiju i da je trebamo koristiti u uvom globaliziranom svijetu, ili svijetu bez granica. I to sve kako bi se što više približili Allahu dž,š. Elhamdulillah, mi smo zahvalni Allahu dž,š, Koji nam je podario mnoge puteve i načine na koje možemo produbiti naše razumjevanje Njegove vjere dini islama. Te da tako tražimo Njegovo zadovoljstvo. Nadamo se da ćemo biti od onih muslimana koji će biti u mogućnosti da pomognu i da koriste i drugima. Upravo na onaj način na koji nam i Poslanik a,s, kaže: Najbolji ljudi su oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Imam Sujuti. U drugoj predaji stoji: Najdraži ljudi Allahu dž,š, su oni koji su najkorisniji drugim ljudima.

Danas u ovom malom selu (svijet bez granica) gdje ljudi mogu slobodno da komuniciraju bez ikakvih prepreka i ograničenja. Ova globalizacija omogućava masovnu razmjenu robe i usuga, te kullturne razmjene. Širenje informacija više nije ograničeno na jednu zemlju, ili grupu ljudi, sad je bez granica, sad možeš da pratiš šta hoćeš.

Danas izvori informacija više nisu ograničeni na knjige, novine, radije i televiziju,  to možemo sada da pratimo preko interneta kao i raznih društvenih medija i mreža, poput; Facebook-a, Twitter-a , YouTube-a i još mnogo toga.

Ne možemo poreći ovu ”eksploziju inforamcija” kroz koju smo u mogućnosti da na brzinu pristupimo raznim informacijama. Ovo nas čini više svjesnim, međutim u isto vrijeme moramo znati da budemo pronicljivi čitaoci, jer sve te informacije do kojih dođemo mogu dovesti do različitih izazova i mogu utjecati na naš vjerski život.

Raznolike informacije koje su nam na raspolaganju, izlažu i nas i našu djecu različitim ideologijama, uključujući ideologije koje nisu zdrave kao što su liberalizam, hedonizam, nasilje, ekstremizam i tako dalje.  Vrijednosti koje su u suprotnosti islamskih učenja mogu također biti prisutne (suptilno ili više očigledno) poput pjesmi muzike i video zapisa koji se mogu lahko posmatrati i skinuti s interneta.

Globalizacija je također dovela do koncepta “slobodnog tržišta ideja” posebno kada je u pitanju širenje vjere putem Interneta. To znači da je sve više vjerskih materijala pristupno putem interneta, izazov leži u utvrđivanju njegove autentičnosti, integriteta i preciznosti.

Uz raznovrsne stavove i informacije dostupne danas, možemo se vrlo lahko zbuniti između onih informacija koje su pouzdane i koje to nisu, kao i to, da moramo dobro prosijat informaciju da se utvrdi koje su primjenjive danas a koje nisu, kao i koje su važeće u našem vremenu a koje nisu.

Znajući o postojećim izazovima bez razumijevanja načina za njihovo prevazilaženje nam neće omogućiti da se krene naprijed. Stoga, kao muslimani koji i dalje napreduju u današnjem svijetu, moramo se ophoditi po uputi, koja će nam pomoći da se suočimo sa današnjim izazovima. Izazovi koji nam dolaze putem globalizacije, moramo biti sigurni da možemo i dalje nastaviti prakticirati islam i držati se istine i vjerskih principa.

I to iz razloga jer se mi suočavamo sa masovnim informacijama koje čitamo, gledamo, posmatramo, zato moramo biti pronicljivi, mudri u svemu. Kao prvo: Moramo pažljivo promatrati vrijednosti ideologije ili teorije. Da li video koji gledamo ili članovi naše porodice, ili pročitate neki tekst koji negira postojanje Boga i odvrati nas od prave svrhe života. Ili bi moglo potencijalno dovesti do animoziteta (neprijateljstva), mržnje ili čak degradacije akhlaka.

Drugo: Moramo trenirati sami sebe i da nam to bude navika da istražimo i temeljito razumijemo ono što nam se plasira u mediji, prije nego što stisnemo tipku “podjeli, proslijedi ili like”. Drugim riječima, ne treba biti brzoplet u primanju i vjerovati u sve informacije prije nego utvrdimo njihovu autentičnost. Kao što je Allah dž,š, kaže u suri Al-Hudžurat 6:”O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete”.

Osim što trebamo dobro provjeriti informacije koje nam dolaze, trebali li bi biti iskreni i povjerljivi u širenju informacija, da to nije neka vrsta laži ili kleveta itd. Evo kako nas i Poslanik a,s, savjetuje u hadisu u kom se kaže: “Dovoljno je  laži za čovjeka da govori o svemu što čuje“.  Imam Muslim.

Treće: Moramo imati naviku da se konsultujemo sa stručnjacima, ako smo nesigurni u nečemu. To je ono što se podrazumijeva pod Emanetom ili odgovornosti (povjerenja) znanje. Ne treba biti brzoplet u donošenju zaključaka, o određenim pogledima ili tekstovima koje čitamo na Internetu. To je zato što, Internet pruža sve vrste informacija, ali moramo biti sigurni da razumijemo informacije i kontekst, a to mora biti provjereno od pouzdanog učenjaka ili uleme. Takođe nemoj biti ni od one grupe ljudi koji imaju buhariju i muslima na rafama svojih kuća, pa ne slijede nikoga već sami sebi donose sudove, jer takvi nisu kompetetni u donošenju odluka i to je velika opasnost koja je danas prisutna.

Allah dž,š, kaže u suri An-Nahl 43: “Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte učene (učenjake) ako ne znate”.

Ovo je još važnije, ako su informacije koje dobijamo odnose na vjerske stvari. Moramo biti izuzetno oprezni, pogotovo ako postoje određene tendencije da se traži odgovor u vezi sa vjerskim pitanjima putem Interneta (šejha google-a ili musftiju). Molim Allah dž,š, da nas sačuva da nas učvrsti na pravom putu amin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s