Razumjevanje Poslanikovog a,s, karaktera

Razumjevanje Poslanikovog a,s, karaktera

mohammed-pbuhDraga braćo: Prošle džume smo govorili o obračunavanju na kraju godine ili žetva. Zato pokušajmo biti bolji Allahovi robovi, robovi koji će biti poslušni svome Gospodaru i koji su u stalnoj i konstantnoj zahvalnosti i pokornosti.

Allah dž,š, kaže u suri Ibrahim 5: I Musaa smo poslali s dokazima Našim: Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima! To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.

Prema učenjacima tefsira kao npr Imam Et-Taberija koji kaže; pod Allahovim danima, misli se na blagodati koje im je Allah dž,š, dao. Ukratko ovaj ajet na podstiče da budemo zahvalni Allahu dž,š, na blagodatima kojimm nas je obasuo. Imam Ibn Kesir kaže; Kao što smo tebe poslali o Muhammede i Knjigu ti objavili da pozoveš ljude da iziđu iz tmine na svjetlo, tako smo i Musaa sinovima israilovim s dokazima poslali.

Među blagodatima koje nam je Allah dao, svejedno dali ih mi primjetili ili ne, je rođenje našeg Poslanika Muhammeda a,s. Njegovo prisustvo nam je donjelo svjetlo imana na ovom svijetu. Usred pogoršanja ahlaka nemorala, nepravde i ugnjetavanja, Allah dž,š, je poslao svoga roba (Poslanika) koji će donijeti nadu zajednici, i na kraju proširiti tračak nade cijelom čovječanstvu.

Od Poslanika Muhameda a,s, učimo ko je Allah dž,š. Takođe od Poslanika učimo i o Allhovim objavama, koje su objavljene prijašnjim Poslanicima a,s.  Te sve ljepote učimo od Allahovog Poslanika a,s, i njegovog savršenog karaktera, ponašanja i njegovih manira.

U stvari, prisustvo Poslanika a,s, i njegova hrabrost je pomogla da se podigne ugled čovječanstva (što bi značilo drugim riječima, ako želimo ugled, onda moramo slijediti Poslanika a,s). Kada je filozofija čovjeka u tim danima bila vrednovala čovjeka ništa više nego da se može trgovati, Poslanik a,s, je podučio čovječanstvo da je jedino služenje (robovanje), služenje Allahu dž,š. I više od toga Poslanik a,s, je počastio Bilala ibn Rebbaha r,a, da prvi prouči ezan a Bilal r,a, je bio nekada rob (tuđe vlasništvo, pa je oslobođen tuđeg vlasništva i da bude rob samo Allaha dž,š) ali ga je Poslanik počastio da poziva ummet na obavljanje namaza.

U isto vrijeme, Poslanik a,s, je govorio o važnosti znanja i prilika za traženje znanja je bila dostupna svima. U to vrijeme, čitanje, pisanje i obrazovanje bilo je ograničeno samo na one koji su bili iz elitnog reda u zajednici. Ali poruku da je Poslanik a,s, savjetovao svoje sljedbenike da čitaju i da se postiže i traži znanje, bez obzira na njihov status u društvu i njihovo porjeklo. Ukratko, Poslanik a,s, je potresao svijet sa svojim dobrim manirima, njegovim smjernicama i njegova hrabrost i poruka koju je on a,s, donio.

Svakako ne treba zaboraviti prve ajete objave koji su objavljeni u imperativu, naredba; Uči, čitaj u ime Allaha! Druga stvar je govor Poslanika a,s, kada je rekao: Traženje nauke je obaveza svakom muslimanu. Svakako u ovaj hadis su uključeni i muško i žensko i staro i mlado, svima je obaveza. Dr. Jusuf Karadavi je rekao; u Kur’anu se spominje preko 800 puta riječ koja aludira na razmišljanje, meditiranje, istraživanje, analiziranje itd: To ni jedna današnja knjiga ne govori, ali Kur’an nas podstiče na nauku.

Ahlak Poslanika a,s, nikada nije bio neuspješan da impresionira svoje prijatelje i neprijatelje. Njegovi dobri maniri i tretiranje drugih, njegovi kvaliteti pouzdanost i iskrenost impresionirao je sve one koji su sa njim stupili u kontakt. Najbolji je dokaz pisanja ne muslimana o Poslaniku Muhammedu a,s.

To je ono što se mi trebamo sjetiti svakog dana a ne samo godišnje kada dođe mjesec Rebiul Evvel. Nadamo se da ćemo kroz razumjevanje i poštovanje života Poslanika Muhammeda a,s, da će naša ljubav trajati baš kao što je ljubav i naklonost bila od strane njegovih ashaba, koji su bili blagoslovljeni i počašćeni da vide plemenito lice Poslanika a,s, i koji su se borili uz našeg Poslanika a,s.

Zato nam Allah dž,š, kaže u Suri Ali Imran 31: Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i samilostan je.

Ovaj časni ajet donosi sud o svakome onome koji tvrdi da voli Allaha, a nije na putu Muhammedovom, navodeći da je njegova tvrdnja lažna sve dok ne bude slijedio Šerijat Muhammdov riječju i djelom. To se potvrđuje i hadisom u kome Poslanik a,s, kaže; Ko bude uradio neki posao koji nije u skladu s islamom, on se odbacuje!

Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Vi ćete dobiti i više od tog što ste tražili svojom ljubavlju, dobit ćete Allahovu ljubav prema vama, a ona je veća od vaše. Neki mudraci su rekli; Nije stvar u tome da ti voliš, nego je stvar u tome da budeš voljen.

U jednoj predaji se spominje od Enesa r,a, da je jedan arap beduin sreo Poslanika a,s, i upitao ga; O Allahov Poslaniče kada će Sudnji Dan? A Poslanik a,s, ga upita; Šta si ti pripremio za njega? Čovjek reče; Ne mnogo dobrih djela, namaza, posta i sadake, ali voilm Allah i njegovog Poslanika a,s! Tada mu Poslanik a,s, reče: Bit ćeš sa onima koji ti voliš! Zatim je orenosilac ovog hadisa (Enes r,a,) rekao: Nismo bili sretniji do ovg trenutka kad smo čuli Poslanika a,s, da kaže ovo, ja volim Allaha i Polanika, Ebu Bekra i Omera, i nadam se da ću biti sa njima i ako nisam činio dobročinstvo poput njih.

Ovo je doista dobra vijest od Poslanika a,s, za sve nas koji iskreno nastoje da vole Allaha i Poslanika. A sad zamislite kada ste zaljubljeni u nekog (nadam se u osobu suprotnog spola). Svaki put kada čujete ime osobe, srce ti zalupa i zadrhti od sreće.

Da li osjećamo ito osjećanje kada čujemo riječi Allah i Muhammed, ili kada učimo Kur’an i čitamo hadise? Jesmo li spremni da žrtvujemo od sebe nešto kada Allah i Poslanik a,s, zatraže od nas da napustimo nešto što je i onako loše za nas, ili da se pridržavamo onoga što je i onako dobro za nas!? Ako je odgovor potvrdan  onda Alhamdulillah moramo i dalje biti zahvalni i nastaviti raditi tako! A ako nije, onda se moramo potruditi da učimo o našem Poslaniku a,s, kao ocu, mužu, prijatelju, učitelju, komšiji itd.

Neka nam bude navika i našoj djeci da čitamo o karakteru Poslanika. Danas, postoji mnogo knjiga i resursa na bosanskom jeziku koji nam govore o Poslanik a, s.

Ako smo istinski iskreni  i volimo Poslanika a,s, iskreno, onda će se ta ljubav odraziti u našim djelima i našem karakteru. Sjetimo se malo čas hadisa od Enesa, Enes r,a, je bio stalno na usluzi Poslaniku a,s, služio ga je, ali ga to nije navelo da bude ohol i arogantan, ustvari je bio skroman kada je rekao; da su njegova djela manja ili nisu slična djelima Ebu Bekra i Omera r,a. Zato nemožemo klemati ljubav prema Allahu i Poslaniku a,s, a ne raditi ono što su nam naredili. Naša ulema je pokazivala ljubav kroz djela i karakter i pojašnjavali su hadise djelima i karakterom, njihova ljubav nije bila ograničena na riječi i odjeću kao što to možemo danas vidjeti, islam je kod mnogih samo spoljašnost.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s