Poštivanje Allahovih blagodati

Poštivanje Allahovih blagodati

Poštovana braćo! Danas bi volio iskoristi ovu priliku da nas pozovem sve da malo razmslimo o hadisu kog bilježi Ibn Sa’d u Tabakatu: Došla je Fatima r,a, kod svog oca s komadom hljeba! Poslanik a,s, je upita; Šta je to o Fatima? A ona r,a, odgovori: Donjela sam ti komad hljeba, osjećala sam se nemirno dragi moj oče, sve dok ti nisam donjela komad hljeba. Tada Poslanik a,s, reče; Zaista je ovo moj prvi obrok nakon tri dana!.

Pogledajte zadivljujući karakter Allahovog Poslanika a,s, ovaj plemeniti čovjek je izabrao da živi skromnim životom, i ako je bio vođa svoje zemlje i svog ummeta. Ustvari, siromaštvo ne samo da je on osjetio, već je to osjetila i njegova kompletna porodica. Abdullah ibn Abbas r,a, je rekao: Poslanik a,s, i njegova porodica su gladovali nekoliko dana uzastopno, jer nije bilo hrane.

U hadisu kog bilježi ima Buhari i Muslim, Omer r,a, je jednom tužno zaplakao jer je bio dirnut sa tragovima palminog lišća, koji su ostali na Poslanikovom tijela. (imao je dušek od palminog lišća)

Ova dva primjera i još mnogo drugih nam govore o životu i stilu i načinu u kom je Poslanik a,s, živio. Osjetio je siromaštvo i nije bio rahat, ali i pored toga svega Poslanik a,s, nikada se nije požalio na Allahovu odredbu! Ustvari on je a,s, radio i trudio se da poveća dobra djela obožavajući i robovajući Allahu dž,š, u znak njegove zahvalnosti Allahu dž,š. Zato moramo biti svjesni trijezni svake minute, svake sekunde, jer uživamo u Allaovim blagodatima, svejedno da li mi to priznali ili ne.

Allah dž,š, kaže u suri Lukman 20: Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom? A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje.

Vrlo često mislimo da su Allahove blagodati samo one koje možemo dodirnuti, koje su opipljive i materijlane, mi iskazujemo svoju zahvalnost samo onda kada dobijamo povišicu, kada smo u napretku itd. No, međutim kada Allah uzme od nas te blagodati, i kada ih izgubimo, tada mi počnemo cviliti, iskati od Allaha, tražiti, i opet zaboravimo da Mu se zahvalimo na mnogim drugim blagodatima koje nam je dao. Nemoj biti kao oni Allahovi robovi kojima se teško zahvaliti Allahu, kojima je teško priznati da je sve od Allaha dž,š, kaže uzvišeni u suri Saba13: A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

Razmislimo o karakteru Poslanika a,s, kojeg bi trebali oponašati, praktikovati, samo srce koje je zahvalno, osjetit će lahkoću i smiraj. Nemojmo biti ni poput onih koji se stalno žale za sve što imaju, i o onome što im je Allah propisao i dao. Ima ih takvih a vi to i sami znate. Koliko je onih koji kukaju za bilo šta, ako nemaju djece kukaju nema djece, a kad ih dobiju onda kukaju na djecu.

Kaže se u poeziji; Mali bi željeli da porastu, a stari bi željeli da budu mladi. Bogati su u belaju a u belaju su i oni koji nemaju. Neradnik traži posao a zaposleni traži da ne radi. Ko ima djecu u brizi je a i ko ih nema u brizi je.

Zato draga braćo moramo biti zahvalni na onom što imamo, i da budemo iskreno zahvalni a ne samo na jeziku u protivnom naša srca nikada neće biti zadovoljna. Uvjek ćemo tražiti zadovoljstvo samo u materijalnim stvarima, tako da vrlo lahko možemo na taj način zaboraviti naš cilj egzistencije na ovom svijetu, a to je robovanje i obožavanje samo Allaha dž,š.

Kada je čovjek zadovoljan sa Allahovim blagodatima, uvjek će se truditi da ih koristi i da u njima uživa te da ih koristi na propisan način. Bogatsvo koje imamo će biti trošeno na halal i u halal način, u svemu onom s čim će uzvišeni biti zadovoljan. Edukacija djece i porodice, lijep odgovj djece, sve je to prijoritet da se stekne Allahova ljubav. Svoju energiju, svoj vid, sluh, ustvari cijelo tijelo i svi organi će biti stalno u pokornosti Allah dž,š.

Molim Allah da nam pomogne da budemo poslušni, pokorni samo Njemu amin ja Rabbel alemin.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s