Oponšanje Poslanikovog načina u educiranju porodice

Oponšanje Poslanikovog načina u educiranju porodice

Draga i poštovana braćo, cijenjeni džemate, Poslanik Muhammed nam je najbolji uzor u svemu pa i u educiranju, zato pokušajmo da nam bude vodić u svim sferama dunjlučkim i ahiretskim. Allah dž,š, kaže u suri El-Ahzab 21: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

Abdullah ibn Mes’ud r,a, je rekao: Učite djecu da čuvaju namaz, i navikavajte ih da čine dobročinstvo. Imam Taberi,  slaba predaja.

Ova predaja i ako je slaba, lijep je podsjetnik za nas, u vremenu u kom se naša djeca suočavaju sa svim vrstama izazova i raznih iskušenj, koja mogu utjecati na njihov život, ne samo na život već i njihovu vjeru i vjerski život. Ovo nam govori da usadimo u dječija srca ljubav za dobrim, da im to postane navika, što bi trebalo biti sasvim prirodno za njih.

Poslanik a,s, nije samo da je davao instrukcije i savjete već je i praktično pokazao primjerima  odgajanju djece. Kada bi sve hadise analizirali uvidjeli bi da njegove metode nisu nasilne, već su nježne i blage.

Poslanik a,s, je rekao: Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado, a žena je pastirka u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Buhari i Muslim.  Zatim se spominje u hadisu kog prenose Abdurrezak i Se’id bin Mensur; Učite vašu djecu i porodice dobru i odgajajte ih.

Spomenut ćemo par primjera da vidimo kako je to Poslanik a,s, postupao i educirao obitelj. Prvo: Učenje islama u ranom periodu.

Postoje mnoge vjerodostojne predaje, koje nam govore da je Poslanik a,s, dovodio svoju unučad Hasana i Huseina u džamiju dok je Poslanik a,s, klanjao farz namaze. Tako ih je podučavao namazu, koji će na kraju postati dio njihovog svakodnevnog života.

Zar ne bi bilo lijepo da i mi svoju djecu učimo kako da obožavaju svog Gospodara još dok su mladi, i da im to postane svakodnevna praksa. Kada mi obavljamo namaz, i kada nas oni posmatraju, i oni će to raditi. Dakle ne samo obavljanje namaz već ih učiti i lijepom karakteru, ponašanju jer je i to dio naše vjere.

Drugo: Podučavati djecu o dozvoljenim i zabranjenim stvarima, te im to sve objasniti zbog čega je nešto zabranjeno. Imam Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre r,a, da je Hasan unuk Poslanikov uzeo hurmu koja je bila od sadake (data u vidu sadake) pa je Poslanik a,s, uzeo tu hurmu iz njegovih usta i kazao mu; To nama nije dozvoljeno (jer je to dato kao sadaka a ne kao poklon).

I ovaj primjer nam govori kako da zaustavimo nešto što nije dozvoljeno uz objašnjenje i razlog, kao što smo naveli.

Ili drugi primjer kada je Posanik a,s, rekao; Kada bi Fatima, kćerka Muhanneda ukrala, ja bih joj odsjekao ruku.  Buhari i Muslim. Kada je u pitanju pravda onda nema popuštanja.

Treće: Izgradnja bliskih odnosa sa svojom djecom, kroz pokazivanje ljubavi u djelima i riječima. Enes bin Malik r,a, je rekao: Nikoga nisam sreo sa više ljubavi prema djeci kao što je to bio Allahov Poslanik a,s. Imam Muslim.

Zabilježeno je da je često ljubio svoju djecu i unučad. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, poljubio Hasana ibn Alija, dok je Akra ibn Habis Et-Temimi sjedio pored njega koji je rekao: Ja imam desetero djece i nikada ih nisam poljubio, tada ga Poslanik pogleda i reče; Ko god nije milostiv prema drugima, neće mu biti ukazana milost. Buhari.

Poslanik a,s, je rekao: Boj se Allaha i lijepo se odnosi prema djeci i budi pravedan prema njima. Buhari i Muslim. Postavlja se pitanje gdje smo mi danas u odgoju naše djece, da li smo zakazali na ovom polju? Koliko vodimo brige o dječijoj naobrazbi a pogotovo kad je u pitanju naša vjera?

Postoje i druge stvari koje je Poslanik a,s, podučavao, kako da se jede i spava. Kaže Poslanik a,s; Naredite djeci da klanjaju kad imadnu sedam godina, a neka dobiju batine zbog ostavljanja namaza kad napune deset. Imam Ahmed.

Ko danas radi po ovom hadisu, ko uči djecu da klanjaju dok napune sedam godina? Ko ih naruži kad ostave namaz a napune deset godina? Zapitaj se dragi brate i sestro majko i oče! Zašto ove tri godine su ostavljene da se navikava, a tek u desetoj da dobije batine?

Mislite li da ako ga naviknemo da klanja od sedme godine da će ostaviti namaz kad napuni deset, ne, nikako kad mu je to već postala rutina i svakodnevna praksa. Ali kod nas današnjih muslimana, savremenih koji žive u 21 stoljeću to je zastarjela metoda koju niko ili mali broj praktikuje.

Mi učimo, ako slučajno učimo djete da klanja koje je napunilo 18-19 pa i više godina. I onda neće, i tada se žalimo, neće da klanja? Jel do djeteta ili je do roditelja?

Ko od nas budi djete na sabah da se klanja, svi mi kažemo ma hajd ima vremena, klanjat će! Nek klanja kad ustane! Ali kad je u ptanju zadaća iz škole, e onda pitamo jesil završio ili završila? Ali ne pitamo jesil klanjao ili klanjala?

Razmisli o ovom hadisu: Abdullah ibn Abbas r,a, kaže: Prespavao sam kod tetke Mejmune r,a, pa je došao Poslanik a,s, i rekao: Je li klanjao dječak? Rekli su: Da. Imam Ebu Davu.

Razmisli o ovom hadisu: kako mi danas jedemo, da li praktikujemo ovaj hadis i ostale? S kojom rukom većina jede, ne samo djeca već i odrasli! Omer ibn Seleme pripovijeda: Kao dječak bio sam pod skrbništvom Allahovog Poslanika a,s, pa pošto sam dok bih jeo, ruku pružao po svim dijelovima posude, Poslanik a,s, mi je rekao: Dječače, reci: ‘Bismillah (spomeni ime Uzvišenog Allaha) jedi desnom rukom i jedi ispred sebe!

23-Rebiul Evvel-1434 h.

24-Januar-2014

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s