Pokajanje – jedini način izlaska iz krize

Pokajanje – jedini način izlaska iz krize

Imam Sedin Agic Allahova volja i pravilo je, da ko god posije dobro, ubirat će plodove dobra, a ko god sije zlo ubrat će plodove zla. Allah dž,š, nam govori u suri Zelzele 7-8: Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, onaj ko bude uradio koliko trun zla vidjeće ga. Allahovo dž,š, pravilo prema Njegovim stvorenjima je, da ko god uzme put uspjeha na ovom svjetu, i bude zadovoljan sa onim što mu je Allah dž,š, odredio na ovom svijetu, i ko god slijedi put uspjeha, Allah ću me dati da dođe do željnog cilja. I ko god je poslušan Allahu dž,š, zatim se odriče zabranjenih stvari, on će postići ono što želi.Takođe Allah dž,š, stavlja svoje robove na razna iskušenja, sa dobrim i lošim, kaže uzvišeni u suri Enbija 35: Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.

Šta gos zadesi muslimana, od dobra ili zla, on zna da je to od Allaha dž,š. Čovjek musliman ostaje zahvalan na iskušenjima, takođe ako ga zadesi kakvo zlo, on se strpi na tom iskušenju, kaže Allah dž,š, iu suri Šura 30: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.

Svaki muslim preispitiva sam sebe i kontroliše svoja djela, te se kaje za počinjene greške i grijehe. Dok oni koji ne vjeruju u Allaha kada ih zadesi kakvo loše oni postanu arogantni, očajava i nestrapljivi su. Ovaj svijet je za njih njihov Džennet a njihov gospodar su njihove strasti.

Muslimani kako vidimo dans prolaze kroz velika iskušenja, neki kaže da je to rezultat planiranja od strane neprijatelja islama, drugi pak kažu da je to rezultat ekonomske krize i recesije, dok pak treći kažu da je to rezultat industriskog i tehnološkog nazatka itd.

Sve ovo ustavri su samo simptomi nazadka, ali pravi razlog je neprihvatanje i ne praktikovaje (nehaj i zanemarivanje) njihove religije na individualnoj i kolektivnoj razini. Allah dž,š, kaže u suri Ali Imran 165: Zar – kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: “Otkud sad ovo?!” Reci: “To je od vas samih!” Allah, zaista, sve može. Takođe Allah dž,š, nam govori u suri Ra’d 11: Allah neće izmjeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmjeni.  

Muslimani su i u prošlosti bili u mnogo većim iskušenjima i prebolili su ih, ali oni su učinili iskreni povratak svojoj vjeri, znanju, nauci i vjerovanju. Tada su bili sigurni i digli su svoj ugled, ujedinili su se pod jedan bajrak (bajrak islama).

U naše vrijeme, iskušenja su velika, ali ono što osjtaje je da sve generacije koje dolaze neće biti u dobru sve dok se nebudu pridržavali islamskih principa i dok nebudu slijedili ono što su slijedile prve generacije.

Zato, draga braćo, da korimo i proklinjemo neprijatelje i sve ostale ne skida našu dužnost kao muslimana za ovakvo stanje u kome se nalazimo. Niko nam nije kriv izuzev mi sami. Kako mi muslimani možemo prihvatiti ne-muslimane da riješe naš problem!

Naše riješenje je kod Allaha dž,š te kod naših vođa, učenjaka, da se podučava narod dobru i de se upozori na zlo. Rekao je Omer r,a: Upoznao sam zlo, ne radi zla, već da ne bih pao u njega, onaj ko ne razlikuje loše od dobrog, padne u njega. I rekao je Omer r,a: Ne poznaje islam onaj ko ne poznaje džahilijet (neznanje). Ovo zahtjeva od nas veliki trud, i veliku odgovornost kao i iskrenost.

Kada nas zadesi kakvo iskušenje kao zajednicu, prvo što bi trebali uraditi je  da učinimo iskreno pokajanje (tevbu) Allah dž,š, nam govori u suri Nur 31: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.

Svako od nas bi se trebao pokajati iskreno, a ako neko kaže; kakve veze ima sa mojim personalnim pokajanjem i sa stanjem u kom se nalaze muslimani? Njemu kažemo da razlog dobra na ovom i budućem svijetu jeste pokornost Allahu dž,š, dok je zlo razlog kazne i ne-pokornosti Njemu džehennem, takođe tevba i pokajanje pojedinca utječe na stanje i smanjenje iskušenja muslimana.

Ako pogledamo dublje, vidjet ćemo da su neke postojeće generacije bile uništene zbog griješnika (pojedinaca) dok je bilo vrlo mali broj poslušnih. Grijesi pojedinaca mogu uništiti naciju. Allah dž,š, je uništio narod Semudov, zbog toga što su zaklali kamilu, Hudov narod, Lutov narod, itd. Allah dž,š, nam govori o tome u suri Ankebut 40: I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska, poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

Imami Buhari bilježe ovaj hadis, od Zejneb Bint Džahš se prenosi da je ušao Vjerovjesnik a,s, uplašen, govoreći: La ilahe illallah – Nema drugog boga osim Allaha! Teško Arapima od zla koje im se približilo! Danas je otvoren dio brane Je’džudža i Me’džudža ovako – i on napravi krug palcem i kažiprstom, a ja sam onda, kaže Zejneb, rekla: Allahov Poslaniče, zar ćemo propasti a među nama ima i dobrih? Da”, rekao je on, ”kada se umnoži pokvarenost (nemoral).

Zato ne omaložavaj tevbu i pokajanje, i nemoj smatrati to ne-važnim, jer pokajanje znači izlazak iz krize u kojoj se nalazimo mi danas.

Dini islam nam naređuje jedinstvo i zabranjuje nam razjedinjavanje, Allah dž,š, nam govori u suri Ali Imran 103: Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! Zatim nam Allah dž,š, govori u suri Enfal 46: i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.

Imam Sedin Agić

Feb-14-2014/ 14 Rebiul Ahir 1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s