Suze Poslanika a,s,

Suze Poslanika a,s,

Slide1Kao što smo rekli da je plakanje velika blagodat kojom nas je Allah dž,š, obdario i počastio, kaže Allah dž,š, u suri Nedžm 43: I da On na smijeh i na plač navodi. Sve što čovjek radi to je Allahovom odredbom, pa tako i plač i smijeh. Pričao je Semmak ibn Harb, rekao je; rekao sam Džabiru ibn Semuri r,a, Jesi li sjedio sa Poslanikom a,s? Rekao je: Da. Ashabi su sjedili sa njim i recitovali su poeziju, spominjali su nešto iz vremena džahilijeta, pa su se tome smijali pa je se i Poslanik a,s, sa njima smijao.

Upitan je Ibn Omer r,a, da li su se ashabi Allahovog Poslanika smijali? Rekao je da. A njihov iman (vjerovanje) u srcima njihovim je bilo veće od brda.

Plač utječe na raspoloženje čovjeka, naučnici kažu da postoji pet različitih vrsta suza.

–       Suze nastale fizičkom boli – suze nastale emocionalnom boli – empatijske suze – društvene suze i sentimentalne suze.

Inače insan plače kad je tužan i bolestan, kada je čovjek nemoćan ili kada su u pitanju neke emocije.

Plač pomaže čovjeku da se relaksira, plakanje smanjuje mogućnost od srčanog udara ili nekog mentalnog poremećaja. Plakanje pomaže opuštanju mišića.

Plakanje predstavlja ljudskost i insanijeta Poslanika a,s, kada bi prolazio kroz različite situacije, njegovi osjećaji se pobude i tako mu poteknu suze. Poslanikovim suzama nije jedini razlog bio tuga, već  postoje i drugi razlozi koji su ga činili da plače, kao što je plakao iz milosti i ljubavi prema drugima, a pored toga svega je svakako i strahopoštovanje i bogobojaznost pred Allah dž,š.

Jedan od ashaba Poslanika a,s, je rekao: Vidio sam Poslanika a,s, kako plače a njegov plač je imao zvuk (jecanje). Imam Nesai.

Prenosi nam Aiša r,a, da je Poslanik a,s, jedne prilike zatražio dozvolu od nje da mu dozvoli da čini ibadet Allahu dž,š, abdestio se i klanjao (u pitanju je noćni namaz) te je plakao sve dok mu se lice nije nakvasilo suzama, nastavio je sa plakanjem dok mu se brada nije nakvasila suzama, te je nastavio plakati sve dok suze nisu počele kvasiti i zemlju. Bilal r,a, je proučio ezan za sabah namaz, kad ga je vidio da plače upitao ga je: O Allahov Poslaniče! Zašto plačeš? A Poslanik a,s, mu odgovori: Zar da ne budem zahvalni rob. Ibn Hibban.

Nakada je Poslanik a,s, plakao prilikom slušanja Kur’ana. Prenosi nam Abdullah ibn Mes’ud r,a, da mu je Poslanik rekao da mu prouči nešto iz Kur’ana. Kaže Abdullah: Zar da ga učim tebi! A tebi je objavljen? Poslanik a,s, reče; Da. Kaže Abdullah zatim sam učio suru Nisa svo dok nisam došao do 41 ajeta u kom Allah dž,š, kaže: A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Abdullah je pogledao u Poslanika i vidio ga je kako plače. Tada je Poslanik a,s, rekao dosta dosta. Imam Buhari

Kada bi Omer ibn Hattab r.a, uceci Kur’an naisao na neki ajet koji bi ga zastrasio svojim sadrzajem, zaplakao bi i zapao u tesko stanje da bi ostajao u kuci dan-dva i ljudi bi ga obilazili misleci da je bolestan.

Poslanik a,s, je nekada plakao čovjekovom odlasku sa ovog svijeta (preseljenja na ahiret). El-Bera ibn Azib r,a, kaže: Bili smo sa Poslanikom a,s, na dženazi, sjeo je pored kabura i zaplakao je i rekao: Braćo za ovo se treba pripremati. Imam Ibn Madže

Poslanik a,s, zaista zna šta znači SMRT! Zato je rekao u drugom hadisu: Da znate ono što ja znam, malo biste se smijali a puno bi plakali. Imam Buhari i Muslim.

Imam Muslim nam bilježi predaju, u kojoj se spominju suze Poslanika Muhammeda a,s, i njegovu zabrinutost za nas. Jedne prilike Poslanik a,s, je učio 36 ajet sure Ibraim, u kom Allah dž,š, kaže; Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao pa, Ti, uistinu, praštaš i samilostan si. Ovo je dova Ibrahima a,s, za svoj narod, zatim je Poslanik proučio ajet 118 sure Maide: Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si. Ovo je dova Isa’a a,s, svome narodu da ih ne kazni. Kako je plakao Poslanik a,s, je rekao: Gospodaru! Moj ummet, moj ummet. Imam Buhari i Muslim.

Poslanik a,s, je plakao u bitci na Bedru, iz straha da vjernici ne budu uništeni od strane nevjernika. Alija ibn ebu Talib r,a, je rekao: Vidio sam da svi spavaju na dan Bedra osim Poslanika a,s, on je bio ispod drveta, klanjao je i plakao dok nije osvanulo. Imam Ahmed.

Poslanik a,s, je plakao za izgubljenim osobama poput njegove majke Amine i supruge Hadidže r,a. Kao što je a,s, plakao kada je preselio i njegov sin Ibrahim. Kada je preselio Ibrahim tada je rekao: Zaista oči suze, a srce žali, mi ne kažemo ništa osim onoga s čim će biti zadovoljan naš Gospodar, a nama je žao tebe o Ibrahime. Imam Buhari i Muslim.

Kada je Poslanik a,s, posjetio kabur svoje majke Amine, tada je zaplakao i oni oko njega su plakali, zatim je rekao: Posjećujte mezarja jer mezarje podstiče na smrt. Imam Muslim.

Dakle draga braće, sestre i cijenjeni džemate, iz svega navedenog možemo shvatiti da je plakanje ljudksa osobina a nikako njegova slabost, čak se može shvatiti i kao znak iskrenosti i budnosti.

Molim Allaha dž,š, da nas uputi na pravi put, da nam podari svoju ljubav i lubav onih koji Njega vole, i ljubav djela koja nas približavaju Njegovoj ljubavi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s