Jedno od Allahovih obećanja

Jedno od Allahovih obećanja

dua10Jedno od Allahovih obećanja nalazimo u suri En-Nur 55 (svjetlost). Život bez svjetlosti je nezamisliv! Baš u toj suri Allah dž,š, nam daje jedno obećanje, koje nam ukazuje na način prevazilaženja ovosvjetskih iskušenja, spletki i tajnih planova onih koji odbijaju pokornost Allahu i žude za svojim ličnim interesima, strastima i nagonima, a ne za interesima zajednice, džemata i ummeta.

Allah dž,š, će svoje obećanje ispuniti kao što je i obećao. Kaže Uzvišeni u suri Ali-Imran 9: Allah će zaista održati svoje obećanje. Kao i što je Rekao u suri Er-Ra’d 11: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Dakle ako hoćemo da se ovo obećanje ispuni onda je na nama, kad mi ispunimo ono što se traži od nas, tada će Allah dž,š, bez ikakvih problema ispuniti svoje obećanje.

U ovom ajetu iz sure Nur 55-56 Allah kaže: Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; (ovo je uslov ovom obećanju) oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici. A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.

Analizirajući ajet dolazimo do nekoliko zaključaka: a) Ovdje obećava Allah, a Njegova obećanja su istinita. B) Obećava istinskim vjernicima.  Obećava tri stvari:

Namjesništvo na Zemlji. Dakle, vodeću ulogu u braku, u porodici, u džematu, užoj i široj zajednici. Koliko je ovo značajno jasno i nedvojbeno govori današnja kriza autoriteta, bilo u braku, porodici ili u društvu općenito.

Snažan uticaj vjere u svakodnevnom životu u svim njegovim segmentima.

 – Uspostavljanje sigurnosti umjesto straha, neizvjesnosti i zabrinutosti.

Pod kojim uvjetima će se ostvariti ova tri važna obećanja ili faktora u životu muslimana? Uvjet je jasan i nedvosmislen. IBADET! Ibadet je svrha postojanja čovjeka na Zemlji! Džine i ljude sam stvorio isključivo da Mi čine ibadet!

A ibadet je sve ono što radimo a sa čim je Allah zadovoljan. Dakle, ibadet je ključ ovog Allahovog obećanja. Žele li današnji muslimani ostvariti gornje obećanje, oni svoj život moraju osmisliti i ukrasiti ibadetom. Moramo se, obzirom na naše današnje stanje, dobro zamisliti nad temom: Ibadet i njegova uloga u našem svakodnevnom životu.

Jesmo li prihvatili svrhu koju je Allah postavio pri stvaranju insana (čovjeka) na Zemlji?!

Dalje, u ajetu iz sure Nur 56 Allah imperativno naređuje uspostavljanje namaza, zekata, pokornost Poslaniku. A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Da bi na kraju upozorio u istoj suri Nur 57: Ne mislite da su kafiri svemoćni na Zemlji, njihovo boravište je vatra, a ružno li je to boravište! U ajetu je naređeno uspostavljanje namaza, dakle, odnosi se na pojedinca, na brak, na porodicu, na džemat, na društvo, na muško, na žensko, na djete itd.

Razmislimo o težini slijedećeg ajeta iz sure El-Hadž 41. One koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se na kraju sve vraća.

Onima kojima damo imalo uticaja i mogućnosti na Zemlji, u kući, u braku, u porodici, u firmi, u džematu i društvu uopšte, šta trebaju uraditi?! Uspostaviti namaz, zekat i izraditi mehanizam ili sistem potsticanja na dobro i spriječavanja zla!

Gdje su današnji autoriteti koji imaju vlast, a rade ovo što se traži odnjih, jer imaju autoritet? Zašto vlada nered na Zemlji, zato jer oni koji bi trebali da uspostave red oni ga narušavaju i govore mi samo red uspostavljamo.

Allah nas je jasno upozorio u suri Ali Imran 186: Imat ćete iskušenja u svojim imecima i u životima, i slušat ćete od onih kojima je data knjiga prije vas (kršćani i židovi) i ateista velike uvrede, ali ako se (aktivno) strpite i budete čestiti, pa to je zaista znak odlučnosti i dostojanstva! Kakva se kampanja, spletke, laži i neprijateljstva vode danas protiv islama i muslimana. Kako sve to prevazići?  Sa SABUROM i ČESTITOSTI prema Allahu!

Allah dž,š, kaže u suri Ankebut 2-3: Misle li ljudi da će biti ostavljeni ako samo kažu „Mi vjerujemo“, a da neće biti stavljani na razne kušnje? Na kušnje smo stavljali i one prije njih, da bi Allah jasno pokazao iskrene i one koji su neiskreni! Dakle, neće biti dovoljno deklarisati se muslimanom, čovjek će morati dokazati da je razumio vjeru, dokazati da je razumio tewhid, da je razumio la ilahe illallah! Kako i u čemu? To je Allahov izbor i volja!

Opasna stvar je kad insan odbije prihvatiti islamski identitet koji mu je podario Allah. Taj identitet je privilegija vjernika! Zato su Poslanikova upozorava kad kaže: Ko se poistovjeti sa jednim narodom, njima i pripada!

Razmislimo i o još jednom ajetu, pred kojim se možemo jasno odrediti i definisati: Muhammed je Allahov poslanik! A oni koji su s njim, žestoki su prema kafirima, milostivi među sobom! Vidiš ih stalno na ruku’u, na sedždi, žele Allahovu dobrotu i zadovoljstvo! Na njihovim licima vidni su tragovi sedžde!

Molim Allaha da nam podari svijest da razmislimo o sebi i našem odnosu prema Allahu, prema islamu i prema životu uopšte. Amin.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s