Reisul-l-Ulema Fehim ef Spaho r,h,

13.februar – Sedamdeset i dvije je godine od smrti reis-ul-uleme Fehim ef. Spaha.

Reis Fehim SpahoFehim ef. Spaho. reisu-l-ulema rođen je u Sarajevu 1877. godine. Osnovno obrazovanje i Šerijatsku sudačku školu završio je u Sarajevu, nako čega ulazi u državnu službu na mjesto vilajetskog arhiva u upravnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu. Nakon položenog kadijskog ispita postavljen je za službenog tumača za turski jezik. Od 1901. do 1908. godine radio je kao kadija u Sarajevu i bio dodijeljen na rad Zemaljskoj vladi. Godine 1908. postao je vladin perovođa, 1911. vladin podtajnik, 1915. tajnik, a od februara 1919. do oktobra 1920. načelnik Ministarstva vjera u Beogradu. Na vlastiti zahtjev vraćen je u Sarajevo gdje je bio viši vladin savjetnik za vjere.

Rano je penzioniran, već 1923. zatim ponovno aktiviran, pa ponovo penzioniran. Polovinom marta 1936. postavljen za naiba Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, a koncem aprila imenovan predsjednikom Vrhovnog šerijatskog suda. Na izborima za Vakufski sabor 1937. godine izabran je za člana, a 20. aprila 1938. godine među tri kandidata za reisu-l-ulemu. Ukazom od 26. aprila 1938. godine kraljevski namjesnici su Fehim ef. Spahu imenovali za reisu-l-ulemu. Svečano ustoličenje i predaja mensure obavljena je 9. juna 1938. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu.

Fehim ef. Spaho bavio se i književnim i prevodilačkim radom, a napisao je veliki broj tekstova iz kulture i historije Bošnjaka.

Spaho je svojim životom, radom, perom i potomstvom bez ikakve sumnje grandiozna ljudska i moralna veličina.
Proživio je četiri režima i dva svjetska rata. Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942. godine, autor je zapaženih analitičkih članaka i studija s temama iz bošnjačke historije, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika.

Katalogizirao je turske, arapske i perzijske rukopise knjiga koje su se nalazile u Balkanskom institutu u Sarajevu.
Obradio je preko 1.500 rukopisa teološke, historijske, pjesničke i druge građe i za štampu je potpuno priredio. Mnoštvo je njegovih članaka, a prvi je na bosanski jezik preveo “1001 noć”.

Spaho je bio čovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bosanskohercegovačkih muslimana toga vremena.
Fehim ef. Spaho je rođen u Sarajevu 4. februara 1877. godine kao prvi sin hadži-Hasana ef. Spahe, muderisa Gazi Husrev-begovog hanikaha i kasnije nastavnika i upravitelja Šerijatske sudačke škole u Sarajevu.

Umro je na današnji dan,13. februara 1942. godine u Sarajevu, i ukopan u haremu Begove džamije 14.2.1942.

Živio je skromno, ali je iza sebe ostavio grandiozna djela.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s