Da li učinjeno dobro djelo koristi umrlim, ako im se pokloni?

Da li učinjeno dobro djelo koristi umrlim, ako im se pokloni?

Odgovara: Dr. Jusri Rušdi Džebr

Koncenzuc uleme je da sadaka i dova dođe (dopre) do umrlog, ovog mišljenje ja ulema svih mezheba. Malikiska pravna škola kaže za hadž, ako neko obavi hadž dobrvoljno (ne obavezni hadž) (za nekog ko je preselio na ahiret) ta nagrada za dobrovoljni obavljeni hadž će doći do umrlog (nagrada). A što se tiče obaveznog (farz) hadža koji nije obavezan za umrlog,  jer umrla osoba nije bila u stanju da ga obavi dok je bila živa, tako nije ni obaveza obaviti hadž nakon njegove smrti (dakle spada sa njega ova dužnost).

Šafijska pravna škola kažu suprotno tj: Ako neko obavi hadž obavezni ili farz za umrlog tada mu dođe sevap, a za neobavezni odnosno dobrovoljni hadž neće mu doći sevab jer nije to umrla osoba oporučila ili tražila da se izvrši za njega.

Hambeliska pravna škola kaže: Sva djela će doći do umrlog, hadž da li obavezni ili dobrovoljni, post, namaz, učenje Kur’ana umrlom, sadaka itd.Dakle čak i učenje Kur’ana umrlom – ovo je najbolji dikaz da vehabije koje govore da su hambelije rade suprotno imamu Ahmedu i hambeliskoj pravnoj školi.

Šafijska pravna škola kaže za post; postoje dva mišljenja ali je tačnije da dolazi do umrlog ako bi postio i predao ili podario ili poklonio urlom taj sevab će doći njemu. Kažu za učenje Kur’ana da ne dolazi do mejita tj umrlog. No, međutim imam Tekijuddin Subki je klanjao za svoju majku kad je se razbolila i nije klanjala jedan ili dva mjeseca, a Imam Subki je bio šafijskog mezheba i veliki učenjak. Jer da je zabranjeno učiti Kur’an umrlim onda se Kur’an ne bi učio na drugom tekbiru dženaze namaz, ta fatiha za koga se uči?

Dakle zaključak je ono što je rekao Imam Ahmed ibn Hambel, a to je: Da sva dobra djela poklonjena umrlom dopiru da mejita. A Allah najbolje zna.

Dr. Jusri Rušdi Džebr

Prevod i obrada teksta: Imam Sedin Agić

Pogledaj i sljedeći tekst: https://imamsedin.wordpress.com/2011/09/26/umrli-imaju-korist-od-odredenih-djela-koja-na-njihovo-ime-urade-zivi/

Advertisements

One thought on “Da li učinjeno dobro djelo koristi umrlim, ako im se pokloni?

  1. Pingback: Umrli imaju korist od određenih djela koja na njihovo ime urade živi | imamsedin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s