Mir i sigurnost 10 dio / Peace and security –10th part

Mir i sigurnost  10 dio

Imam Sedin Agic Allah dž,š, kaže u suri En’am 82: Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom (zulmom) ne miješaju; oni će biti na Pravome putu. Imam Ibn Kesir Kaže: Oni koji budu iskreno obožavali Allaha ne pripisujući mu nikakva druga, takvi će biti smireni i sigurni na Sudnjem Danu i upućei na ovom i budućem svijetu.

Imam Buhari prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda r,a, koji kaže; kada je objavljen ovaj ajet, ashabi su rekli: A ko to od nas nije sebi nepravdu učinio? Poslanik je rekao: To se ne odnosi na ono što vi mislite, zar niste čuli riječi Allahovog iskrenog roba Lukmana kada savjetuje svog sina: O sinko moj, ne  smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo (širk) je zaista velika nepravda. Sura Lukman 13 ajet.

Kao što smo rekli prošle džume da je Allah dž,š, izvor znanja i da sve zna, tako isto kažemo i danas da je Allah dž,š, izvor mira i sigurnosti, jer kome Allah podari mir, niko ga uznemiriti ne može, i kome da sigurnost niko ga ustrašiti ne može.

Pogledajmo današnji moderni licemjerni svijet, svi nude neko utočište, nekog štite, nemome daju sigurnost, koliko li samo ima sigurnosnih agencija, i ko fol svi oni nešto nude, ali svi naplaćuju i to dobro. No, međutim Allah dž,š, daje vjernicima sigurnost i koji svoje vjerovanje ne mješaju sa nevjerovanjem, i ne samo to već Allaha nam ukazuje koji je pravi put.

Sigurnost može biti u različitim formama, npr; u bitci na Bedru, muslimanska armija je brojala oko 300 ili 314 vojnika, dok je neprijatelja bilo oko 1000, ili nešto više. U tom momentu kada si manjina, osjećaš nervozu i tjeskobu. Ali Allah dž,š, u takvom stanju i u takvoj situaciju spušta svoj spokoj i smiraj (sekinet) te spušta kišu da ih rashladi i da zemlju (pijesak) učvrsti pod njihovim nogama.

Još više od toga se desilo, a to je da su svi zaspali. Interensantno je to da su svi pospali, a znajz da nema izlaza osim sukoba! Allah dž,š, nam govoi o ovom događaju u suri Enfal 11: Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.

Allah dž,š, je spustio na njih san tako da ih je osigurao na taj način od straha, jer su mušrici bili mnogobrojniji. Alija r,a, je rekao: Na dan Bedra samo je El-Mikdad od nas bio konjanik. Mogao si nas vidjeti kako svi spavamo, osim Poslanika a,s, koji je ispod jednog drveta klanjao i plakao, sve dok se nije svanulo.

Abdulla ibn Mes’ud r,a, kaže: Drijemež tokom bitke je spokoj i sigurnost od Allaha dž,š, dok je drijemež tokom namaza od Šejtana prokletog.

Ashabi koji su malte ne gledali smrt u oči, ipak su uspjeli da zaspe, ko im je dao toliko pouzdanja, sigurnosti, smiraj, nisu osjećali strah!?

To ipak može doći jedino od Onoga koji je kadar i moćan. Bez ovosvjetske pripreme, bez treniranja, i ništa nas i ne može pripremiti za takvo nešto, to dolazi od Allaha Uzvišenog! To je poklon i blagodat od Allaha dž,š.

Ako ovo uzeli kao primjer dana nama, mnoge lekcije bi shvatili, a kad bi ih shvatili drugačiji bi bili i drugačije bi postupili. Moilm Allah dž,š, da nam podari razuma i da nam podari uputu.

 

 Peace and security –10th part

Imam Sedin Agic Allah the Most high, says in surah Al-An’am 82: They who believe and do not mix their belief with injustice – those will have security, and they are [rightly] guided. Imam Ibn Kather said about this ayah: therefore, those who worship Allah alone without partners will acquire safety on the Day of Resurrection, and they are the guided ones in this life and the Hereafter.

Imam Bukhari recorded that Abdullah said: when this ayah was revealed, the companions of the Prophet said: And who among us did not commit ZULM against himself! He said: It is not what you understood from it. Did you not hear what the righteous servant (Luqman) said: O my son! Join not in worship others with Allah. Verily SHIRK is a great ZULM (wrong) indeed.

Only Allah can give peace. People claim to have the solution to bring peace to the heart, but only Allah has the solution. This security can be in different forms.

For instance in the battle of Badr at the time of Rasullulah where the Muslim army was 300 men and they were facing an army of 1000 strong! So at such a moment when you are outnumbered there is room for anxiety, but Allah at that time brought down upon them the Muslims sakeenah (serenity), and sent rain to cool them and to make the ground firm under their feet.

Then a strange thing happened, when suddenly they all fell asleep, Allah telling us about this event in surah Al-Anfal 11: [Remember] when He overwhelmed you with drowsiness or slumber- [giving] security from Him and sent down upon you from the sky, rain by which to purify you and remove from you the evil [suggestions] of Satan and to make steadfast your hearts and plant firmly thereby your feet.

Abdullah ibn Mas’ud said: Slumber during battle is security from Allah, but during prayer, it is from Satan. So the companions of Rasullulah (saw) were facing death before them, yet they fell asleep.

Imagine and look at the tranquillity that came to them from Allah, this is something that can only come from Allah. No worldly preparation, no training, nothing can prepare one for that. This is from Allah. The gift is from Him (swt).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s