Vrijednost mjeseca Ša’bana / The Virtues of the Month of Sha’ban

 Vrijednost mjeseca Ša’bana

Imam Sedin Agic Ša’ban je osmi mjesec po islamskom lunarnom kalendaru, ime je dobio zbog toga što su se arapi razilazili u potražnji za vodom, mjesec Ša’ban dolazi između Redžeba i Ramazana.

Post u mjesecu Ša’banu: Od Aiše r,a, se prenosi da je rekla; Poslanik a,s, je postio toliko da smo pomislili da se nikako ne mrsi, a isto tako se mrsio da smo pomislili da nikako ne posti. A nikada nisam vidjela Poslanika a,s, da je postio cijeli mjesec sem mjeseca Ramazana, a najviše sam ga vidjela da posti u mjesecu Ša’banu (u odnosu na druge mjesece). Imam Buhari i Muslim.

Grupa učenjaka uključujući i Ibn Mubareka i druge kažu da Poslanik a,s, nije postio cijeli mjesec ša’ban, ali je postio većinu njegovih dana. Ovo je razumljivo iz hadisa koji bilježi imam Muslim od Aiše r,a, koja je rekla: Nisam nikad vidjela Poslanika a,s, da posti i jedan cijeli mjesec od kako je došao u Medinu osim mjeseca Ramazana. Imam Muslim. Što je jasno da Poslanik a,s, nikada nije postio kompletan cijeli mjesec osim mjeseca Ramazana.

Imam Buhari i Muslim prenose od Ibn Abbasa r,a, da je Poslanik a,s, rekao: Nije Poslanik a,s, postio ni jedan cijeli mjesec osim Ramazana.  Ibn Abbas je to smatrao MEKRUHOM (pokuđenim) tj; da se posti cijeli mjesec osim Ramazana. Ibn Hadžer kaže: Njaviše je postio nafilu post u mjesecu Ša’banu, više nego u ostalim mjesecima.

Usama ibn Zejd je rekao: O Allahov Poslaniče! Nisam te vidio da postiš više u nekom drugom mjesecu do Ša’bana? Pa mu je Allahov Poslanik a,s, rekao: To je mjesec u kojme su ljudi nemarni; on je između Redžeba i Ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela predoče dok postim. Bilježi imam Nesai.

Imam Ibn Redžeb Kaže: Post u mjesecu Ša’banu je bolji od posta u svetim mjesecima, i najbolja afila post je ona koji se obavlja u mjesecima koji su bliže Ramazanu, prije i poslije Ramazana. A to su mjesec Ša’ban i mjesec Ševval, kako kaže Poslanik a,s, ko posti šest dana Ševala nakon Ramazana kao da je postio cijelu godinu.

Značenje hadisa: Ša’ban je mjesec u kome su ljudi nemarni, a koji se nalazi između Redžeba i Ramazana. Ovo znači; jer on (Ša’ban) dolazi između dva važna mjeseca, svetog mjeseca Redžeba i mjeseca posta, većina ljudi su preokupirani sa ova dva mjeseca (Redžebom i Ramazanom) i tako zaboravljaju na mjesec Ša’ban.

Ovo nam tako kazuje da je mustehab oodnosno PREPORUČENO da ga iskoristimo dok većina ljudi se odnosi prema Ša’banu nemarno, sa rađenjem dobrih dijela. Grupa selefa, učenjaka bi iskorištavali vrijeme između akšama i jacije, i govorili bi da je to vrijeme kada su ljudi nemarni i zaboravljaju na blagodati.

Imam Muslim bilježi hadis od Ma’kila ibn Jasira r,a, da je Poslanik a,s, rekao: Robovanje i obožavanje Allaha dž,š, u vremenu iskušenja je kao činjenje hidžre meni. Ovaj hadis se odnosi na iskušenja, na vrijeme kada ljudi slijede svoje strasti, hode po svome hir i nahođenju i po svom GPS. Dok oni koji su pokorni čine zaista tešku stvar a to je obožavanje Allaha d,š. Jer kako vidimo sve više i više se zanemaruje vjera, sve je veći trend biti bez vjere, sve ono što valja se prikazue da nije dobro, a što nije dobro se prikazuje kao dobro, upravo kako nam je i Poslanik a,s, rekao i najavio dolazak takvog vremena i takvih smutnji.

Korist od posta u mjesecu Ša’banu su; da post u Ša’banu dođe kao tening za Ramazan, ako bi slučajno insan naišao na tegobe u postu, svakako post u ovom mjescu bi mu pomogao da se pripremi, fizički i psihički kao i duhovno. Dakle mjesec Ša’ban nam dođe kao uvod u Ramazan, što svakako, ponavljam, nemora značiti ako neko ne posti u ovom mjesecu, da neće moći postiti u mjesecu posta, ne, nikako. Već post u ovom mjesecu će samo pomoći na privikavanje posta na dužu relaciju.

Ovaj mjesec ima i nešto zajedničkog sa Ramazanom, a to je; Učenje Kur’ana, postenje, djeljenje sadake, klanjanje noćnog namaza itd..

Seleme ibn Suhejl bi imao običaj govoriti: Mjesec Ša’ban je mjesec učenja Kur’ana. Habib ibn ebi Sabit bi govorio: Ovo je mjesec učenja Kur’ana. Kada bi nastupio mjesec Ša’ban Amr ibn Kajs El-Malai bi zatvorio svoj dućan i posvetio bi se učenju Kur’ana.

Molim Allaha dž,š, da budemo iskreni i da činimo hajra, da nas uputi i sačuva nam našu omladinu. Amin ja Rbbel Alemin.

The Virtues of the Month of Sha’ban

Imam Sedin Agic Sha’ban is the name of the (eight) month of the Islamic lunar calendar, and it is so called because in this month the Arabs used to disperse (tasha’aba) in search of water, it appears between the months of Rajab and Ramadan.

Fasting in Sha’ban: Aisha said: The Messenger used to fast until we thought he would never break his fast, and not fast until we thought he would never fast. I never saw the Messenger of Allah fasting for an entire month except in Ramadan, and I never saw him fast more than he did in Sha’ban. (Narrated by al-Bukhari and Muslim). According to a report narrated by Muslim: He used to fast all of Sha’ban, he used to fast all but a little of Sha’ban.

A group of scholars, including Ibn al-Mubarak and others, thought that the Prophet did not fast all of Sha’ban, but he fasted most of it. This is supported by a report in Saheeh Muslim narrated from Aisha who said: I never knew of him – meaning the Prophet fasting for any entire month apart from Ramadan. According to another report also narrated by Muslim, Aisha said: I never saw him fast for any entire month from the time he came to Medina, apart from Ramadan.It was reported in al-Bukhari and Muslim that Ibn ‘Abbas said: “The Messenger of Allah did not fast any entire month apart from Ramadan.” Ibn ‘Abbas regarded it as makrooh to fast any entire month apart from Ramadan. Ibn Hajar (may Allah have mercy on him) said: “He observed more voluntary fasts in Sha’ban than in any other month, and he used to fast most of Sha’ban.”

Usamah ibn Zayd said: I said: O Messenger of Allah, I do not see you fasting in any other month like you fast in Sha’ban. He said: That is a month to which people do not pay attention, between Rajab and Ramadan, and it is a month in which deeds are lifted up to the Lord of the Worlds. I like for my deeds to be lifted up when I am fasting. (Narrated by al-Nasai).

Ibn Rajab said: Fasting in Sha’ban is better than fasting in the Sacred Months, and the best of voluntary fasts are those that are (observed in the months) closest to Ramadan, before or after.

The phrase “Sha’ban is a month to which people do not pay attention, between Rajab and Ramadan” indicates that because it comes between two important months, the Sacred Month of Rajab and the month of fasting, people are preoccupied with those two months and they do not pay attention to Sha’ban.

It indicates that it is mustahabb (recommended) to make good use of the times when people tend to be negligent, by doing acts of worship. A group of the Salaf used to fill the time between Maghrib and ‘Isha’ with prayer, saying that it was a time when many people were negligent.

Muslim narrated from the hadith of Ma’qil ibn Yasar: The Prophet said: Worship at times of tribulation (fitnah) is like Hijrah to me. (The phrase “worship at times of tribulation” refers to times of upheavals and trials, when people follow their own desires, and those who adhere to Islam are doing something difficult.)

The benefit of fasting in Sha’ban is that it is a kind of training for the Ramadan fast, in case a person finds it difficult to fast when Ramadan starts; if he fasts in Sha’ban he will have gotten used to fasting and he will feel strong and energetic when Ramadan comes. Sha’ban is like an introduction to Ramadan and it has some things in common with Ramadan, such as fasting, reciting Qur’an and giving in charity.

Salamah ibn Suhayl used to say: The month of Sha’ban is the month of reciters (of the Qur’an). Habeeb ibn Abi Thabit used to say; when Sha’ban came, this is the month of reciters (of the Qur’an). When Sha’ban came, ‘Amr ibn Qays al-Mala’i used to close his store and devote his time to reading the Qur’an.

Advertisements

One thought on “Vrijednost mjeseca Ša’bana / The Virtues of the Month of Sha’ban

  1. Pingback: Dobrodošlica mjesecu Ša’banu 1436 / Welcome Sha’ban 1436 | imamsedin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s