Poslanikova a,s, praksa u mjesecu Ša’banu / Practices Of The Prophet In The Month Of Sha’ban

Poslanikova a,s, praksa u mjesecu Ša’banu

Imam Sedin Agic Već smo u mjesecu Ša’banu, zaista vrijeme brzo prolazi! Još uvjek se možemo sjetiti prošlog Ramazana i Bajrama. Godina koja je prošla bila je vrijedna, no, međutim nemožemo vratiti vrijeme nazad, ponekad ili vrlo često ne iskoristimo vrijednost vremena koje nam je Allah dž,š, podario kao blagodat, jer mi mislimo da ćemo dugo, dugo živjeti, da sutra nikada neće doći i da ćemo imati priliku da uđemo u još jedan Ša’ban i još jedan Ramazan.

Hajde da mi ne budemo od onih koji cijene svaku sekundu samo onda kada im se približi kraj, ili kada osjete da je došlo pet do dvanaest.. Uzvišeni Allah kaže u suri Mu’minun 99-100: Dok, kad jednom od njih dođe smrt, kaže: Gospodaru moj! Povrati me, Da bih ja radio dobro u onom šta sam ostavio! Nikako! Uistinu, to je riječ, On je govornik njen; a ispred njih je berzeh do Dana kad će podignuti (proživljeni) biti.

Draga braćo neka svako od nas razmisli o stanju njegove veze sa uzvišenim Gospodarom, mnogi od nas imaju vrlo dobru veza sa ljudima u njegovoj bližoj i daljoj okolini, često doniramo svojevoljno, pomažemo one kojima je pomoć potrebna, vrlo smo dragi ljudima, kako god dragi brate, zapitajmo se da li se tako isto odnosimo kada je u pitanju naša veza sa Svevišnjim Allahov dž,š? Da li dajemo dovoljno, da li doniramo dovoljno vremena kad je u pitanju naš Gospodar, kad Ga molimo, kad od Njega tražimo itd?!

Zato dragi brate, draga sestro, iskoristimo ovu priliku u mjesecu Ša’banu da budemo bliži Allahu dž,š, pokušajmo shvatiti kako je naš Poslanik a,s, ispunjavao, kako je iskorištavao vrijeme u mjesecu Ša’banu. Poslanik a,s, kaže: To je mjesec u kojme su ljudi nemarni; on je između Redžeba i Ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela predoče dok postim. Bilježi imam Nesai.

Zamisli brate kakvo je stanje naših djela tokom ove godine? Kakva bi bila naša vrijednost kada bi se knjiga s djelima otvorila i prikazala Gospodaru svjetova (svakako da On uzvišeni zna sve)? Ako bi mi danas vidjeli tu knjigu s djelima, da li bi bili ponosni i sretni, veseli ili bi pak osjećali grižnju, kajanje te žaljenje i govorili bi da sam bogdo učinio još koje dobro djelo?! Samo se zamisli kako je onda Poslanik a,s, koji je bio ne-pogrešiv, toliko se trudio da uradi što više dobrih djela u mjesecu Ša’banu.

Ša’ban je znak da je Ramazan blizu, (jedna mudra izreka kaže: Pametnom je i išaret dovoljan) svaki musliman koji je svjestan prilike koja se nudi u mjesecu Ša’banu, definitivno će se potruditi da poveća svoja dobra djela, svakako sa nadom da će Allah podariti snage i moći da dočeka i mjesec Ramazan.

Od djela koja je sunnet ili preporučeno i lijepo raditi je postiti, imam Buhari i Muslim bilježe hadis od Aiše r,a, da je rekla: Nisam nikad vidjela Poslanika a,s, da posti i jedan mjesec kao što posti u mjesecu Ša’banu.

Mudrost posta u mjesecu Ša’banu je da se insan pripremi za Ramazan, ustvari nama se preporučuje da radimo i druge ibadete koji se čine i u mjesecu Ramazanu. Tokom mjeseca Ramaza preporučuje nam se da obavljamo sunnete, kao što je učenje Kur’ana, zikra, noćnog namaza, duha namaza, kao i sadake. Sve ovo nam pomaže da budemo spremniji i da nam je lakše da nastavimo sa dobročinstvom i u Ramazanu. Ovo sve nam nudi mjesc Ša’ban, prakticiranje ovakvih vrsta ibadeta nam pomaže da ih lakše ispunjavamo i obavljamo u mjesecu Ramazanu.

Imam Ebu Bekr El-Balhi je rekao: Mjesec Redžeb je za sijanje, dok je mjesec Ša’ban zaljevanje i navodnjavanje, a mjesec Ramazan je žetva usjeva. Kao što se insan priprema duhovno tako isto svako os nas se treba pripremiti i intelektualno, a to se može postići konstantnim traženjem znanja (korisnog znanja). Svaki vjernik bi trebao poznavati osnove svjoje vjere, na primjer koja su djela preporučena osobi koja posti, ili šta će pokvariti post itd.

Molim Allah da nam podari svako dobro oba svijeta, i da nam usliša molbe, da nam primi dobra a oprosti loša djela, amin ja Rabbel Alemin.

Practices Of The Prophet In The Month Of Sha’ban

Imam Sedin Agic We are now in the month of Sha’ban. Time has passed by really fast. We can still clearly remember celebrating Ramadan and Eid last year. The year that has passed has been very valuable. We can never recover the time that has passed. Sometimes we fail to appreciate the value of time that Allah has blessed upon us because we keep thinking that we will live a long life, that tomorrow will always come, and that we will have the opportunity to usher in Sha’ban and Ramadan in the coming year.

Let us not be like those who realize how precious every second is only when they are at the end of their lives, or on their deathbeds! Allah says in surah Al-Mukminun verses 99 – 100: (In Falsehood will they be) until, when death comes to one of them, he says: O my Lord! Send me back (to life) In order that I may work righteousness in the things I neglected. By no means! It is but a word he says. Before them is a Partition till the Day they are raised up.”

In appreciating the gift of time that Allah has bestowed upon us, let us reflect upon the state of our relationship with Allah s.w.t. We may be among those who have good relations with other people; always donating generously, helping those in need and well-liked by our family and friends. However, does the same apply when it comes to our relationship with Allah the Almighty? The One who created everything for us? Have we given enough of our time to Allah and to supplicate to Him?

Let us take advantage of the month of Sha’ban to bring us closer to Allah s.w.t, by understanding how our beloved Prophet Muhammad filled his time throughout the month of Sha’ban. The Prophet a,s, said: Sha’ban is the month which humankind often neglect. It is the month between Rejab and Ramadan. It is the month where all of the servant’s deeds are brought to the Lord of the universe. Thus, I like to fast when my deeds are brought up. [Hadith narrated An-Nasaie’]

Imagine brothers how is the state of our record of deeds throughout this year? What would our value be when our book of deeds are opened and presented to Allah s.w.t, the Creator? If our books of deeds are presented to us today, would we be happy and proud of it? Or would we be embarrassed and filled with regrets, wising that we had done more good deeds? Just reflect upon how the Prophet – despite being infallible (ma’sum) – still continued to strive hard and was diligent in increasing his worship in the month of Sha’ban.

Sh’aban is a sign that Ramadan will soon be here. Every mu’min who is aware of the advantages of the month will definitely strive hard and increase their deeds throughout Sha’ban with the hope that Allah will grant the believer the strength to be able to usher in Ramadan.

Among the deeds that is a sunnah for us in this month of Sha’ban is to fast more often. As narrated by Imam Bukhari and Muslim, the wife of Rasul Aisha said: I have never seen Rasulullah fast more than during the month of Sh’aban.

Among the hikmah or wisdom behind why we are encouraged to increase our fasting in Sha’ban is to prepare us for Ramadan. In fact, we are also encouraged to perform other acts of worship that we often perform in Ramadan.

During Ramadan, we are encouraged to increase our Sunnah deeds such as reading the Qur’an, making zikir, performing salat tahajjud and witir, salat dhuha and acts of charity. In order to be able to perform these deeds easily and with consistency (Istiqamah), we need ample practice. This is where the month of Sha’ban offers us the opportunity to practice these acts. With practice, it will come naturally and easily for us to perform them during Ramadan.

It is narrated that an ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, once said: The month of Rejab is for sowing (the seeds). The month of Sha’ban is to water the plants. And the month of Ramadan is to reap the fruits. [Kitab Lathoif Al-Ma’aarif]

Besides preparing ourselves spiritually by increasing our acts of worship, a believer must also realise that one needs to prepare oneself intellectually as well, and that is done by continuously seeking knowledge.

A mu’min should learn about the laws of Islam and matters pertaining to it. For example, learning about deeds that are encouraged when a person is fasting, as well as what nullifies or affects one’s fast. Armed with knowledge, we can then prevent ourselves from carrying out actions or deeds that can taint our fast.

Let us encourage each other (our friends and family members) to work together to enliven the spirit of Sha’ban by performing acts of worship and increasing our knowledge. Take the opportunity in the month of Sha’ban to prepare us to usher in the month of Ramadan. Hopefully by doing as such we will gain the love and pleasure of Allah and be among those who attain success in this world and the hereafter. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Advertisements

One thought on “Poslanikova a,s, praksa u mjesecu Ša’banu / Practices Of The Prophet In The Month Of Sha’ban

  1. Pingback: Dobrodošlica mjesecu Ša’banu 1436 / Welcome Sha’ban 1436 | imamsedin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s