Ramazan; mjesec Kur’ana/ Ramadan: The month of Quran

Ramazan; mjesec Kur’ana

ram1Ko god posmatra ljude i svijet danas u kome se nalazimo, uvidjet će da čovječanstvo prolazi kroz velika iskušenja, kao što će uočiti da muslimani imaju veliku potebu za blagoslovljenim mjesecom koji donosi progres i olakšicu, nama treba ovakav gost u kom ćemo se osnažiti u ovakvim neopisivim iskušenjima i slabosti u koju je ummet pao. Zato nam treba ovaj mjesec u kom se nalazi smiraj i duhovni napredak. To je mjesec, samo-kontrole, buđenja, oslobađanja od škrtosti i ostalih strasti i uživanja. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

Mjesec ramazan je mjesec Kur’ana, knjiga čija svjetlost uvjek sija i nikad ne prestaje, to je uputa koja vodi pravom putu i nikada na stranputicu. Kur’an je čovjeku kao duša tijelu, njegovo svjetlo je njemu uputa ili vodić. Ko god ne uči Kur’an ili ostavi njegove naredbe po strani je mrtvac koji hoda, bez obzira na njihovu mogućnost govora i kreanja. Ko god ne postupa po njegovim naredbama je daleko na stranputici a i ako su uspješni u nekim drugim sferama života. Kaže uzvišeni u suri En’am 122: Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.

Čovjek bez upute je kao i ostala stvorenja koja nemaju vode i zraka. Sav njihov trud će biti propas. Kaže uzvišeni u suri Fussilet 44: A da Kur’an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi, sigurno, rekli: “Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap?” – Reci: “On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.

Mnogi današnji muslimani su slabo ili nikako povezani kada je u pitanju Kur’an, njihova veza sa Kur’anom je tanka, i nema pretjerivanja ako bi rekli da su današnji muslimani pali pod uticaj drugih i ako nisu svjesni ovoga, kaže uzvišeni u suri Bekare 78: Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Knjigu, nego samo za gatke, i oni se samo domišljaju.

Učenjaci tefsira kažu za ovaj ajet: oni ne znaju ništa o Knjizi, osim pukog učenja, ali učenje im ne prelazi grlo i pluća, ne dopire do srca. Ovo je zbog duhovnog odsustva kada uče Kur’an pa zbog toga su u ne mogućnosti da razmisle o njegovom značenju.

Zijad ibn Lebib ensari r,a, prenosi da je Poslanik a,s, govorio o nečemu pa je rekao: To je zbog toga šte neće biti znanja, mi smo rekli; O Allahov Poslaniče! Kako  to da će nestati znanja a imamo Kur’an sa sobom, mi podučavamo djecu i oni će podučavati svoju! A Poslanik reče: Ja sam mislio da ste vi najučeniji ljudi u Medini! Zar niste vidjeli židove i kršćane kji su imali svoju skriptu (Knjigu) ali im nije koristila, niti im je bilo od koristi ono što se u njoh nalazilo.  Tirmizi.

Nekima je čudno kada vide da su neki muslimani prihvatili Knjigu Gospodara. Takvi su zabrinuti i prihvataju nešto strano, razne sisteme i ideologije koje su adoptirali u svoje živote, kako možemo tako postupiti ako imamo nur a slijedimo tamu!

Blagoslovljeni mjese ramazan bi trebali iskoristi kao veliku prilku za svakog pojedinca, da se svako od nas spasi i pročisti svoju dušu tokom učenja Kur’ana i noćnog namaza, kaže uzvišeni u suri Muzemil 6: Ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije. Zato nam je mjusec ramazan velika blagodat, da ustajemo na večernji namaz, tražimo zaštitu. Allah dž,š, se spušta svake noći na najbliže zemaljsko nemo u zadnjoj trećini naći i kaže: Ima li neko da traži oprosta pa da Mu oprostim? Ko od nas razmišlja o ovome?  A to je vrijeme kada se dova prima i uslišava.

Mnogi od nas spavaju dubokim snom baš u to vrijeme, a baš u to vrijeme Allah oprašta a mnogi od nas su nemarni, kaže uzvišeni u suri Nuh 13,14: Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?! Ebu Hurejre, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Trojici se dova ne odbija: Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro! (Bilježi Tirmizi)

Ebu Hurejre preosi da je Allahov Poslanik rekao: Svakome od vas bit će molba uslišana sve dok to ne požurujete pa kažete- molio sam i nije mi molba uslišana!” (Hadis bilježe imami Buhari i Muslim). Odgađanje može biti zbog grijeha, ili zbog bilo čega, možda čovjek moli riječima ali mu je srce odsutno itd. Kaže uzvišeni u suri Gafir 60: Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.

Molim Allah da nam pomogne i da nam ukabli post i sva ostala dobra djela.

 Ramadan: The month of Quran

ram1Dear Muslims! Whoever observes the condition of people in light of the current trials, tribulations and calamities that are occurring all over the world will see that the Muslims are in dire need of a generous guest that brings with it relief and progress. They are in need of this grand guest with whom they hope to be strengthened after a series of indescribable calamities and weakening incidents; hence their need for this great month of tranquillity and spiritual development. It is the month of self-examination, conscience reawakening and freedom from selfishness and lustful desires. Allah says: O you who have believed! Decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. (Al-Baqarah 2:183)

The month of Ramadan is the month of the Qur’an; a Book whose light will never fade and which is a path that never leads one astray. The Glorious Qur’an is to man as the soul is to the body; it is a light for guidance. Whoever does not read the Qur’an or put its injunctions into practice is dead, despite the fact that they may speak and move. Whoever does not put it into practice has gone far astray even if they are apparently successful in all areas of life. Allah says: Is one who is dead and We gave him life and made for him light by which to walk among the people like one who is in darkness, never to emerge therefrom? (Al-An’am 6:122).

A human being without the guidance of the Qur’an is like any living being without air or water; all their endeavours will end up in bankruptcy. Allah says: Say: It is for those who believe, a guidance and a cure’ and those who do not believe – in their ears is deafness, and it (i.e. the Qur’an) is upon them blindness. Those are being called from a distant place. (Surah Fussilat 41:44).

There is no doubt that the relationship of many Muslims with the Qur’an is one of abandonment of either its recitation or implementation of its injunctions. It is no exaggeration to say that the diseases of past nations have affected the Muslims, while they are unaware of this. Allah says: And there are among them unlettered people who do not know not the Scripture except, (indulgent in) wishful thinking but they are only assuming. (Surah Al Baqarah 2:78).

The scholars of Tafsir say about this verse: It means: they know nothing about the Book except for its recitation, for it never passed their lungs and throats. This is because of the fact that there was a spiritual absence in their recitation and therefore, they were unable to ponder over its meanings’.

Ziyad Ibn Labid Al-Ansari, May Allah be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah mentioned something and then said: And that is when there will be no more knowledge. We said: O Messenger of Allah! How will knowledge disappear while we have the Qur’an with us and we teach it to our children and while they will also teach it to theirs?’ The Prophet retorted: I thought you were one of the most knowledgeable of the people of Medina! Are there not Jews and Christians who have their scriptures with them and yet they take no benefit from what is inside them?’ (At-Tirmidhi). How can it be that we have the light and yet follow the paths of other nations?

Abu Bakr, may Allah be pleased with him, asked the Messenger of Allah about what caused some of his beard to become grey, he replied: It was caused by Surah Hud, Surah Al-Waqi’ah, Surah An-Naba’ and Surah At-Takwir. (At-Tirmidhi).

Brothers in faith! The blessed month of Ramadan should be regarded as a wonderful opportunity for every Muslim to save himself from destruction and to purify their soul in preparation for the Qur’anic guidance that is inherent in night prayer. Allah says: Indeed, the hours of the night (i.e. the rising for Tahajjud prayer) are more effective for concurrence (of heart and tongue) and more suitable for words (i.e. for recitation of the Qur’an and for hearing and understanding it). (Surah Al Muzzammil 73:6)

The blessed month of Ramadan is a great opportunity for the Muslims to wake up for night prayers, seek refuge with Allah and turn to Him for their needs, for none has the power to answer their call except Allah alone.

The Lord descends to the nearest heaven, in a way that befits his majesty, in the last third of the night and asks: Is there anyone who seeks my forgiveness so that I can forgive him? Do any of us ever reflect upon and appreciate this great period, which is one of those in which supplications are answered?

Many people are in deep slumber at this time. He says: What is (the matter) with you that you do not attribute to Allah (due) grandeur while He has created you in stages? (Surah Nuh 71:13-14).

Imam Tirmidhi reported that the Prophet of Allah said: There are three persons whose supplications are never rejected: The just leader, the fasting person when he breaks his fast and the oppressed when he supplicates and whose supplication is raised above the clouds and the gates of heaven are opened for it and Allah will say, By My Glory! I shall assist you even if it is after a while.

There are however, some people who raise their hands in prayer and are impatient for a rapid answer; they may even feel despair if their supplications are not speedily answered. The Messenger of Allah said: Allah will answer the supplication of any one of you as long as he is not hasty and says: I called my Lord and He did not answer.

The delay may also be caused by sins such as the failure to uphold the rights of kinship, or perhaps it may be due to the fact that the prayer emanated only from the tongue and was not rooted in the heart. The Prophet said: Allah does not accept the supplications from an inattentive heart. The heart is not free from turning to the desires of this life and we all know that one who always looks back does not reach his goal in time.

Let nobody slight their requirements however great or small they may be. Allah says: And your Lord says: Call upon Me; I will respond to you.’ Indeed, those who disdain My worship will enter Hell (rendered) contemptible. (Surah Ghafir 40:60)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s