Ramazan 2014

Ramazan 2014

mosqueBraćo u islamu! Ono što bi trebali znati je da djela s kojima se obožava Gospodar svjetova i koja su naređena od strane Allaha dž,š, imaju dvije svrhe: Prva: Da se očisti i pročisti duša, kako bi bila u stanju da se nastani u vječnosti. Kako kaže uzvišeni u suri Eala 14-15: Postići će šta želi onaj koji se očisti, i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

Druga: Da cijelo čovječanstvo ima koristi od toga. Dakaz je u ajetu iz sure Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici. Imam Ibn Kesir kaže za ovaj ajet: Muslimani su najkorisniji od svih ljudi sa karekteristikom naređivanja dobra i zabranjivanja zla i vjerovanjem u Allaha. U hadisu Poslanik a,s, kaže: Najdraži ljudi Allahuu su oni koji su najkorisniji ljudima.

Više od toga je da se odriču zabranjenih stvari i konstantno se približavaju Allahu dž,š. Kaže uzvišeni u suri Hadž 38: Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

Ramazan je mjesec blagodati i dobrih djela. Allah je blagosovio neke mjesece i dane i svaki sat u njima, On je naredio da se  poste njegovi dani, da se klanja i obavlja namaz u njegovim noćima, i da se upućuju dove tokom noći. On je to učinio periodom u kome se dobra djela nagrađuju dvostruko. On je učio da Umra u tom mjesecu bude ista u nagradi kao obavljeni hadž sa Poslaikom a,s. To je mjesec u kome su se desilili mnogi historiski događaji, kao što je; Pobjeda imana i vjerovanja nad kufrom i nevjerovanjem na dan Bedra, osvajanje Mekke, Bitka Ajnul Džalut i mnoge druge.

Tokom ovog mjeseca muslimani imaju i duhovne dobitke, te otklanjaju zasluženu kaznu koju obično prate ne-djela. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

Od zasluga ovog mjeseca je također razgraničenje između sebe i šejtana (sotone) tako da nije više u stanju da uradi ono što je vrlo lahko radio u drugim mjesecima.  Poslanik a,s, je rekao: Kada nastupi ramazan, kapije Dženneta se otvore a kapije Džehennema se zatvore i povežu se šejtani.

Zato nam je obaveza da budemo zahvalni Allahu na tako velikoj blagodati i srcem i dušom i jezikom i svim ostalim organima. Kaže uzvišeni u suri Junus 58: Reci: Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.

Preklinjem vas braćo da radite što više dobrih djela tokom ovog mubarek mjeseca, uvjek budi zauzet/ta sa spominjanjem Allaha dž,š, veličanjem i traženjm oprosta. Obavljajte svoje obavezne namaze na vrijeme i u džematu, dajite zekat na imovinu koju vam je Allah dž,š, podario, zaštitite svoj post od ogovaranje, klevetanja i tome slično. Poslanik a,s, je rekao: Ko god se ne odrekne ružnog govora i rada po tome, Allahu nije potrebno da napušta hranu i piće.

Zato vas pozivam da postimo mjesec ramazan sa poštovanjem i sa ciljem u ime Allaha dž,š, naš pejgamber a,s, je rekao: Ko god bude postio ramazan sa imanom te se bude nadao nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.

Zadovoljstvo vaših roditelja isto tako mora biti cilj, na toj vezi se posebno treba raditi a pogotovo u mjesecu ramazanu, jer Allah dž,š, će bti zadovoljan samo ako naši roditelji budu zadovoljni s nama. Čuvajte rodbinske veze, pokažite milost, dobročinstvo prema siromašnim, prema jetimima i svim drugim stvorenjima. Čuvajte veze sa svojim komšijama, jer čij komšija nije siguran od njega, takav se ne smatra dobrim vjernikom. Ovaj mjesec nas vodi ka bogobojaznosti i ispravnom putu, zato, dragi brate i sestro, ostani na njemu i ne skreći sa tog puta, i preporučujte jedni drugima istinu i strpljenje.

Dragi brate! Najveći poklon koji Allah daje vjerniku tokom mjeseca ramazana jeste Kur’an, kaže uzvišeni u suri Bekare 185: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla.

Često učite Kur’an u ovom mjesecu pogotovo, ko god prouči jedno slovo (harf) Allah će ga nagraditi za to, a svako slovo izgovoreno je deset dobrih djela, Kur’an zaista ostavlja efekta na srca i duše. Kur’an je uputa svima i on zabranjuje šejtanluke, ljudska duša nemože biti na pravom putu osim ako će se odgajati Kur’anom. Ljudi koji uče i rade ono što im Kur’an govori  su pravi njegovi sljedbenici. Treba moliti Allaha dž,š, da nas učini od onih koji memorišu njegove harfove (slova) i pridržavaju se njegovih propisa, a da nas sačuva od onih koji memorišu njegove harfove a krše njegov zakon. Amin ja Rebbel Alemin.!

Ramadan 2014

mosqueFellow Muslims, it should be known to you that acts of worship that Allah ordained on His servants have two aims: First: To purify soul in order to make it eligible for dwelling in the everlasting Paradise. Allah says: Indeed, whoever purifies himself (by avoiding polytheism and accepting Islamic monotheism) and remembers (glorifies) the name of his Lord and prays will have success. (Surah Al A‘laa 14-15).

Second: To make all the mankind benefit therefrom. This is evident in this verse; Allah said in sura Ali Imran 110:  You are the best of peoples ever raised up for the mankind; you enjoin all that is good and forbid all that is evil and you believe in Allah.

Imam Ibn Kathir, while commenting on this verse said that Muslims are the most beneficial to the mankind by virtue of their enjoining good, forbidding evil and belief in Allah. In a Hadith, the Messenger of Allah said: Mankind are Allah’s dependents and the dearest of all His servants to Him are the most beneficial to His dependents.

Furthermore, abstaining from forbidden acts drives away impending evils and puts an end to continuous ones. Allah says in surah Al-Hajj 38: Truly, Allah defends those who believe. Verily, Allah loves not any treacherous ingrate to Allah. (Surah Al Hajj 22:38)

Ramadan is a month of blessing and good deeds. Allah honored it and blessed its nights and days rather, every hour of it. He ordains fasting during its days and enjoins prayers and supplication during its nights. He made it a period in which good deeds earn multiple rewards. He makes an ‘Umrah that is performed in this month as equivalent in reward to a Hajj performed with the Messenger of Allah. It is in this noble month that many great events occurred in the history of Islam like the victory of Iman over Kufr in the Battle of Badr, the conquest of Makah, Battle of ‘Ayn Jalut and other decisive battles.

During this month, Muslims by their fasting have spiritual gains and avert retributions that usually accompany the commitment of forbidden and destructive acts. This meaning is manifested in the verse: O you who believe! Observing fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you that you may become pious. (Surah Al Baqarah 2:183)

Among the merits of this month also is that it puts demarcation between one and Satan, so that he is no more capable of doing what he easily does in other months. The Messenger of Allah explains this fact when he said: When Ramadan comes, gates of Paradise are opened, gates of Hell are closed and devils are chained.

You are therefore obliged dear brothers, to praise Allah for this great favor with your hearts, tongues and limbs and thank Him for all good things that He facilitates for you. Allah says: Say: In the Bounty of Allah and in His Mercy therein let them rejoice.’ That is better than what (the wealth) they amass. (Surah Yunus 10:58)

Endeavor to do as many good deeds as possible during this blessed month and always keep yourself busy with the glorification of Allah and seeking for His forgiveness. Observe your obligatory prayers regularly in the mosque with the congregation, pay Zakat out of the wealth that Allah has given you and spend in voluntary charity and protect your fasting from forbidden things such as backbiting, slandering and the like. The Messenger of Allah said: Whoever does not abstain from falsehood in saying and deed and acts of ignorance, Allah is in no need of his abstention from food and drink. (Al Bukhari)

I implore you also dear brothers, to observe the fasting of Ramadan purposely for the sake of Allah alone. The Messenger of Allah said: Whoever observes the fasting of Ramadan with Iman and the hope of getting reward from Allah, his past sins will be forgiven for him.

Pleasure of your parents should also be a goal you should work towards always and particularly during this blessed month for Allah will be pleased with you only when they are pleased with you. Maintain good relationship with your kith and kin, show mercy and compassion to the poor and the orphan and render back the trusts to whom they are due.

Maintain good relations with your neighbors for he whom his neighbor is not save from his evils is not regarded as a believer. Ensure that Muslims’ properties, persons and blood are save from your harm for every wrong done to another person shall be atoned for on the Day of Judgement. You should know that this month of fasting has kept you on the path of piety, do not therefore deviate from that path and recommend one another to the truth and patience.

Fellow Muslims, the greatest gift that Allah gave to His servants during Ramadan is the Glorious Qur’an. Allah says: The month of Ramadan in which was revealed the Qur’an, guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). (Surah Al Baqarah 2:185)

Read the Qur’an frequently in this month for whoever reads a single letter from the Book of Allah will have a reward of ten good deeds. Frequent recitation of the Qur’an blesses a believer and leaves the effect of that blessing on his heart and body. The Qur’an is the guide to all good and the preventer of all evil. Human soul cannot be on the right path unless it is nourished with the Qur’an and keeping away from the Glorious Book causes all corruptions that occurs in the human mind.

People of Qur’an are those who work by it even if they do not memorize it. The Qur’an is Allah’s Miracle that addresses the human intellect in all ages and all places with various proofs and complete certainty in order to make it submit to the realities of faith. Therefore, nourish your souls and purify your limbs with the Qur’an. Abide by the do’s and don’ts of this Book and ponder over its marvelous verses that Allah may open the blessings of the heaven and earth for you and admit you into the Everlasting Paradise.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s