Vrline mjeseca ramazana 2014/ The Great Virtue of Ramadan

Vrline mjeseca ramazana 2014

dua10.jpgDraga braćo budimo bogobojazni jer bogobojazni će biti pod Njegovom zaštitom, a oni koji budu slijedili svoje sobstvene strasti će biti u propasti. Trebali bi znati da fizička i duhovna sreća se postiže samo ako čovjek izloži i podvrgne svoje srce i tijelo ka obožavanju svevišnjeg Gospodara svjetova, i to sa potpunom iskrenošću.

To je dragi brate manifestacija Allahove milosti prema robovima koju je odredio postom tako da bi ih očistio i da bi robovi očistili svoja srca od požude. Ovih dana muslimani poste mjesec ramazan širom svijeta, mjesec koji je vođa svih mjeseci, mjesec oprosta, zasluga i darova, mjesec koji razveseljava srca i duše pokornih i poslušnih Allahovih robova. Jedan pobožni insan je kazao na smrtnoj postelji sljedeće: Ja plačem za istinu koju ljudi nastavljaju raditi a to je post i namaz i poslije moje smrti, dok ja neću biti u mogućnosti da to više činim.

Ramazan je takođe mjesec koji sadrži u sebi vodeću noć, a ta noć je bolja od hiljadu drugih mjeseci, ko god provede tu noć u ibadetu sa vjerovanjem i nadanjem u Allahovu nagradu, njegovi prijašnji grijesi će biti oprošteni. Kao što je i Poslanik a,s, rekao: Kada nastupi mjesec ramazan, kapije Dženneta se otvore a kapije Džehennema se zatvore i povežu se šejtani. Buhari i Muslim.

Ko god želi vječni proseritet, treba nastojati da bude pokoran svome Tvorcu Allahu dž,š, i da konstantno čini dobra djela sa potpunom iskrenošću, jer učinjeno djelo bez ikrenosti i ispravnog nijeta je beskorisno. Takođe velika je slava vjerniku da obavlja noćni namaz, jer najbolji namaz poslije obaveznog (obligatornog) jeste noćni namaz. Ustvari, pobožni insani se nadmeću međusobno u korištenju tame i mraka za izvršavanje ibadeta koji će ih eventualno približiti Gospodaru svjetova.

Ebu Sulejman Ed-Dareni je rekao: Tako mi Allaha! Ako nije zbog ustajanja noću i obavljanja namaza, ja nebi ni volio ovaj svijet, noći su dragocjene jer njihova tama i obavljanje namaza u njima je jedna od karakteristika pobožnih insana. Imam Hasan El-Basri je rekao: Niko ne napušta noćni namaz osim da se smatra kao kazna za grijeh koji čovjek počini.

Jednostavno ono što nas čini nemarnim i lijenim da obavljamo noćni namaz je upravo previše učinjenih grijeha. Da je grijeha manje puno više i češće bi ustajali na kijamu lejl (noćni namaz).

Takođe bi trebali nastojati da upućujemo dove Allahu dž,š, tokom noći u ovom mjesecu ramazanu, jer je dova ustvari veza između Roba i Rabba (insana i Gospodara). Dova sprečava katastrofu i iskušenja i donosi Božiju milost, dovljenjem tokom noći Allah dž,š, uslišava dove robova svojih, jer On nikada se ne umara od davanja i uslišavanja svojim iskrenim robovima.

Takođe braćo, Kur’an je Allahova Knjiga, poruka i svjetlo ljudima. Ne možemo zadobiti Allahovo zadovoljsvo osim sa ovom Knjigom, koja je objavljena u najodabranijem mjesecu, mjesecu ramazanu. Najbolje provedeno vrijeme u ovom mjescu jeste upravo učenjem Kur’ana, proučavanju i razmišljanju, mediteranju i analiziranju.

Takođe dragi brate što se tiče sadake, naš Poslanik a,s, je bio naj-darežljiviji od svih ljudi, a njegova darežljivost je bila još veća u mjesecu ramazanu. Kada bi udjeljivao, udjeljivao bi u velikim količinama kao da nije imao straha od siromaštva, tako da mu je to prouzrokovalo berićet u njegovom imanju, djeci, te ga je čuvalo od iskušenja i donosilo mu je svu dobrotu.

Sadaka ima svoje pozitivne efekte na onoga koji daje, prouzrokuje berićet u njegovom imanju, djeci štiti ga od belaja i donosi mu velike koristi. A upravo dragi brate ramazan je mjesec sadake, mjesec pomaganja, solidarnosti. Ibn Kajjim je rekao: Ništa ne donosi Allahove blagodati niti štiti od Allahove kazne kao što je pokornost i poslušnost Njemu, približavanjem Njegovoj blizini činjenjem dobrih djela i blagosti prema Njegovi stvorenjima.

 The Great Virtue of Ramadan 2014

dua10.jpgDear brothers, fear Allah as He should be feared, for whoever fears Him earns his protection and he who follows his desires is doomed. It should be known that physical and spiritual felicity can only be attained by subjecting ones heart and body to the worship of Allah and that it is through worshipping Allah in complete sincerity that this mundane world can be of no importance.

Dear brothers, it is a manifestation of Allah’s mercy on His slaves that He ordained fasting for them in order to purify them from excessive tastes and to cleanse their hearts from lustful things. These days, Muslims all over the world are in the month of Ramadan; leader of all months; the month of forgiveness, merits and gifts; the month that gladdens the hearts of righteous people. No wonder that a pious man said in his deathbed giving a reason for his weeping: I am only weeping for the fact that people will continue to be fasting and performing prayers after my death while I will no longer be in a position to do likewise.

Ramadan is the month that contains the leader of all nights; a night that is better than a thousand months. Whoever spends the night in prayers with faith and hoping for Allah’s reward will have all his past sins forgiven. The Prophet (SAW) said: When the month of Ramadan enters, gates of Paradise are opened, gates of Hell are closed and devils are chained. (Reported by Al Bukhari and Muslim)

Dear brothers, whoever want eternal prosperity, should endeavor to worship Allah and do good deeds sincerely. For, good deeds without sincere intention is of no use. Also, it is a glory for a believer to wake up in the night and perform prayers for, the best prayer after the obligatory ones are the prayers performed in the night. In fact, righteous people do compete with each other to make use of its darkness for doing acts of Ibaadah that bring them closer to Allah and they loved this world only because of its nights. Abu Suleiman Ad-Darani said: By Allah! If not because of waking up in the night and performing prayers, I would not have loved this world; for, the night is precious because of its darkness and performing the prayers during the night is one of the characteristics of righteous people.

Al-Hasan Al-Basri said: Nobody abandons night prayers except that it is regarded as a punishment for a sin he has committed.

You should also endeavor to supplicate to Allah during the nights of this noble month because, supplication is the link between man and his Lord; it is an effortlessly clear profit and easy booty; it prevents calamities and brings forth Allah’s treasures and bounties. By supplicating to Allah during the night, He answers by granting the request generously for; His Hands never get tired of giving.

Dear Muslims, the Qur’an is Allah’s message to His servants and a light for the mankind. There is no way to Allah’s pleasure except through it. It is revealed in the best of all months. The best way you can spend your time during this month is to recite the Qur’an as frequently as possible. Read it, reflect on its meaning and work by its injunctions. This is because the Qur’an contains admonitions and lessons that increase one’s humility and humbleness.

As regards charity, the Prophet was the most generous of all people and his generosity manifested most during the month of Ramadan. Whenever he gave, he gave in plenty as if he had no fear of poverty. He would never be asked of anything except that he gave it unless if he did not have it.

Charity, dear brothers, has its positive effects on the giver. It causes blessings to his wealth and children, prevents calamities and brings forth bliss. Ramadan is a month of charity. Spend out of your wealth for the poor and needy and be aware that avarice and stinginess does not keep the wealth for eternal just as charity does not decrease it. Ibn-ul-Qayyim said: Nothing brings Allah’s blessings and prevents His punishment than obeying Him, moving closer to Him through acts of Ibaadah and being kind to His creatures.

Therefore, spend in charity for, charity elevates one’s rank in front of Allah and know that, man is going to stay under the shade of his charity on the Day of Resurrection.

Dear brothers, spend your time during the month in acts of obedience to your Lord. Also, provide food for fasting Muslims for whoever does that gets an equivalent of their reward without causing any deduction to the reward of the fasting Muslims.

Use the period of this noble month to join the cord of kinship (by keeping good relations with your kith and kin). Also repent sincerely to Allah as long as the door of repentance is still open. Be cautious of undesirable end because leaving this world is actually painful.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s