Nastavi da činiš dobro i nakon ramazana / Continuing the spirit of Ramadan throughout the year

Nastavi dalje u duhu ramazana tokom cijele godine

1 Ševval 1435/ 28 Juli-2014

110830_Eid_6Ovog mubarek i veselog jutra, potrudimo se da poboljšamo bogobojaznost, poslušnost u svim naredbama i zabranama, jer čovjek je uspješan sve dok može živjeti u skladu sa Allahovim dž,š, naredbama, jer jedino kroz pokornost Allahu i Poslaniku a,s, možemo postići istinski uspjeh. Kaže uzvišeni u suri Džasije 30: One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.

Mi kao vjernici bi trebali osjetiti napredak naše ličnosti, i u našim dušama kao rezultat posta mjeseca ramazana. Na ovom mubarek danu ”Bajramu” svako od nas osjeća neuporedivo zadovoljstvo, a same riječi to ne mogu opisati.

Dolazak mjeseca ševala je najava da je ramazan prošao i napustio nas, napustio nas je sa svim blagodatima i specijalnim beneficijama, kao što je teravih namaz, te iščekivanje lejletul kadra. Nemamo garanciju da ćemo u narednoj godini okusiti sve te blagodati, no, međutim ostaje nam da ne tugujemo za mjesecom ramazanom, umjesto toga trabali bi nastaviti u kontinuetu da živimo u duhu ramazana, sa činjenjem dobrih djela koja smo radili tokom mjeseca ramazana, i koja su postala naša rutinska navika dnevnog života.

Na primjer, postili smo tokom mjeseca ramazana, tako bi trebali nasaviti da postimo preporučeni post, kao što je ponedjeljkom i četvrtkom tokom godine. Ako smo dali zekat, onda hajde da se trudimo da djelimo sadaku kad god smo u prilici to uraditi. Ako smo dolazili na teraviju, zašto prestati dolaziti, hajmo nastaviti i klanjati i kod kuće noćni namaz, ili bar dolazizi u džamiju kako smo i dolazili svaki dan.

Aiša r,a, opisuje djela Poslanika a,s, kada kaže: Zaista djela Poslanika a,s, su bila konstantna (non stop). Imam Buhari. Hajde da slijedimo Poslanika a,s, u konstantnom obavljanju djela, da nam to postane dio i praksa svakodnevnog života, jer moramo biti sigurni da ono što smo naučili tokom mjeseca ramazana da nastavimo tako raditi u našoj svakodnevnici.

Tokom ramazana napominjali smo i skretali pažnju na važnost porodice i izgradnji porodice koja se pridržava islamskih vrijednosti, porodici koja iskreno voli Allaha i Pslanika a,s, koja se pridržava islamskih vrijednosti, i tako bi trebali nastaviti i dalje kako bi bili usđjeđna porodica.

Tokom ramazan smo pokušali izgraditi svoj iman i povećati svoju bogobojaznost, takav iman, takvo vjerovanje bi nam pomoglo da budemo svjesniji o događajima oko nas pa i šire i na drugim stranama svijeta.

Danas, sa ovim lijepim odjecima tekbira kroz džamiju, naše kuće su ispunjene sa lijepim i ukusnim jelima koji nas čekaju da dođemo sa bajram namaza, sjetite se naše braće koji su u teškom stanju u Gazi i na mnogim drugim mjestima diljem svijeta. Osjećamo se loše zbog toga, činimo dove za njih da im Allah olakša i da ih oslobodi tegoba, molimo Allaha da im olakša stanje i da ih spasi belaja u kom se nalaze. Ovi izazovi i mnogi drugi su dio našeg života, ustvari ramazan je prilika da se duhovno dopingujemo i napunimo, jer nas očekuju razni izazovi tokom cijele godine. Sigurno nas očekuju teški trenutci, teška vremena kroz koja ćemo prolaziti kako bi zadobili Allahovu milost i lijepi Džennet, zato je na nama da se pripremimo.

A pitanje glasi; kako se možemo pripremiti za takvu vrstu putovanja? A odgovor je da povećamo i da izgradimo u sebi bogobojaznost i svjesnost, kaže Allah dž,š, u suri Bekare 197: I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!

Zbog toga je dragi brate, draga sestro ramazan specijalan, jer nam pruža mnogo prilika da povećamo bogobojaznost. Takođe i bajram je poseban, jer je to dan veselja dan poslušnosti i pokornosti Allaha dž,š, koju smo pokazivali i u mjesecu ramazanu.

Zato dragi brate, uspjeli su oni koji su se trudili tokom mjeseca ramazana i koju su poradili na sebi, koji su više vodili brige o svome vjerovanju, jer ramazan bi trebao da nas učini boljim insanima, koji zahvalniji, koji su svjesniji, koji su staloženiji, koji opraštaju, koji pomažu itd. Evo, bajram nam je prilika da oprostimo jedni drugima, da zaboravimo loše, da zaboravimo međusobne sukobe. Zar mi svi se ne nadamo Allahovom oprostu za grijehe koje činimo? E onda isto tako mi kao ljudska bića trebali bi oprostiti drugima. Allah dž,š, kaže u suri Nur 22: Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.

Molim Allaha dž,š, da nam da čisto srce, da nam podari takvaluka i bogobojaznosti, da nam podari da izgradimo dobre veze sa svojim najmilijim da popravi nađe među-odnose (recipročne odnose). Molimo Allaha dž,š, da nas danas učini pobjednicima na dunjaluku i na ahiretu. 

Continuing the spirit of Ramadan throughout the year

1st Shawwal 1435/ July-28th-2014

110830_Eid_6On this blessed and joyous morning, let us enhance our takwa to Allah s.w.t. Obey all of His commands and abstain from His prohibitions. Know one is a successful believer when one is able to live one’s life based on the commands of Allah and His Messenger. It is only by obeying Allah and His Rasul that we will be able to attain true success. Allah says in surah Al-Jathiyah, verse 30: Then, as to those who believed and did righteous deeds, their Lord will admit them to His Mercy that will be the achievement for all to see.

As a believer, one should be able to feel the improvement to one’s personality and soul as a result of a month of fasting. And on this Eid day, every believer experiences an incomparable pleasure, which words alone cannot describe.

The arrival of Shawal is a reminder that Ramadan has left us – along with all its blessings and special benefits such as fasting, the blessing of performing terawih prayers and the anticipation of the night of Lailatul Qadar. There is no guarantee that we will be able to experience all these in the coming years. Despite that, we should not mourn the passing of Ramadan. Instead, we should strive to continue to enliven the spirit of Ramadan by making the acts of worship that we performed in Ramadan, a habit in our daily lives.

For example, since we have fasted throughout the entire month of Ramadan, we should strive to perform sunnah fasting throughout the year? If we have paid our zakat in Ramadan, then let us strive to do charity whenever we are able to do so. If we filled the nights of Ramadan with terawih prayers, then we should continue to fill our nights outside of Ramadan with tahajjud prayers.

This is what it means by making the acts of worship in Ramadan as a habit in our lives. Aisha r.a, in describing the deeds of the Prophet s.a.w, said: Verily the deeds of the Prophet s.a.w were continuous (consistent). [Hadith reported by Imam Al-Bukhari]

Beloved brothers, let us emulate Rasulullah s.a.w, by performing a deed continuously and consistently, and making it a habit that is an integral part of our daily lives. In line with this, we should ensure that the values we have learned during Ramadan continue to be applied in our daily lives as well.

Throughout the month of Ramadan, we have been constantly reminded of the importance of building a family that holds on to Islamic values and traditions, a family that truly loves Allah and His Messenger; a family that practices Islam based on the Qur’an and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad s.a.w; a family who upholds Islamic values such as speaking the truth, trustworthiness, patience and so on. And we must continue on with these efforts in order to build a successful family.

Throughout Ramadan we have tried to build the resilience of our iman and increase our taqwa through fasting. A resilient iman should make us more responsible and more conscious of what is happening around us, especially the struggles faced by our brothers and sisters in other parts of the world.

This morning, as the beautiful call of the takbir echoes through the masjid, our homes filled with various delicious dishes waiting for us when we come back from our prayers, we should be mindful and concerned about the grim situation and hardship faced by our fellow Muslims in the Gaza and many other parts of the world due to wars and internal conflicts.

We are sad for them, we sympathise with their conditions, and we constantly make dua that Allah s.w.t, will pave the way for them to be free from their sufferings. We also make dua that Allah will help them in finding a solution to end the conflict that has gone on for many years. Amin.

These challenges, and many others, are part and parcel of the life of a believer. In fact, Ramadan provides us with the golden opportunity to replenish and recharge ourselves spiritually, as we prepare ourselves to face life challenges for the rest of the year. There will definitely be hurdles and struggles throughout our journey in achieving our desired goals of Allah’s mercy and His eternal paradise, and we must therefore prepare ourselves well to face these challenges.

And dear brothers, how can we prepare ourselves well for this trying and challenging journey? The answer is to build on our taqwa. Allah says in surah Al-Baqarah verse 197: And take a provision (With you) for the journey, but the best of provisions is takwa. So fear Me, o ye that are wise.

As such, dear brothers, Ramadan is a very special month because it provides us with many opportunities for us to heighten our taqwa. And Eidulfitri is also very special because it is the day we celebrate the taqwa that has bloomed in our hearts after going through the holy month of Ramadan

Thus, one that has successfully strengthened one’s iman and increased one’s taqwa throughout Ramadan should be changing into a better person who is more gracious, respectful and compassionate. One will also be more forgiving, instead of simply waiting for others to apologise first. One will prefer to maintain good relations with family and friends, and make the effort to resolve any issues, instead of waiting for the other party to make the first move. The Prophet s.a.w, said: A person who upholds the ties of kinship is not a person who hopes for a reward, but a person who uphold ties of kinship is the one when others cuts ties with him, he will uphold the ties of kinship. [Hadith reported by Imam Al-Bukhari]

The lesson we can derive from this hadith is: Responding kindly to those who have done well to us is normal. But what the Prophet s.a.w, asks of us is to respond to harshness evil acts with kindness, hostility with peace, and rudeness with politeness.

Thus, let us take the opportunity of Eid to forgive the mistakes of others. Forget about the conflicts and fights that we had in the past. Don’t we all truly hope for Allah’s forgiveness for our own sins and mistakes? If so, we should be the first one to seek forgiveness from others. Allah says in surah Al-Nur verse 22: let them forgive and overlook, do you not wish that Allah should forgive you? For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

May Allah s.w.t, grant us the purity of heart and takwa to build good relations with our family, Insha’Allah. May our success and victory today last us until we are given the opportunity to greet Ramadan again next year?

Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, we depend only upon You Ya Allah. We are weak without you Ya Allah, so strengthen us. We have committed sins Ya Rahman, so please forgive us. To whom shall we turn if not to You. You are The One, The Almighty. The One who is Most Forgiving of our mistakes. Look upon us Ya Allah with Your mercy. Please accept all our deeds and worship Ya Allah. Grant us longevity so we may continue to serve You.

Let this victory be meaningful, filled with Your divine love and Your blessings. Ya Allah, The Most Forgiving and Most Merciful, Ramadan came and went, but we are still here hoping for Your guidance. We seek Your blessings, and we seek Your love. Please do not turn our hearts astray after we have received Your guidance; we seek Your protection, and Your love is everything to us.

Protect us from any forms of deviance and ignorance; protect our families from any evil and sufferings; and grant our community the success, peace and prosperity that You are pleased with.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s