Opasnost oholosti!!!!!

Od Abdullaha ibn Mesuda r,a, se prenosi da je Allahov Poslanik a,s,  rekao: Ko god ima koliko trun oholosti u svom srcu neće ući u Džennet. Neki čovjek reče; Šta o čovjeku koji voli lijepu odjeću i obuću? Pa je odgovorio: Doista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i potcjenjivanje ljudi.  (Muslim)

1) Oholost neprihvatanja istine: Ovo znači odbijanje istine i njeno neprihvatanje.Tako svaki onaj ko odbije istinu je ohol i arogantan.

Obaveza je svakome da se ponizi istini sa kojom je Allah poslao Svog Poslanika i sa kojom je spustio Svoju Knjigu.Što se tiče onoga koga ponositost i oholost sprječava totalno od slaganja sa poslanicima takvi su nevjernici koji će boraviti vječno u Džehennemu, jer kada istina dođe do njih putem poslanika koji im objasne znakove i jasne dokaze, oni je odbiju i spriječeni su od njenog prihvatanja zbog oholosti koje posjeduju u svojim srcima.Uzvišeni Allah kaže: Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog,(Gafir, 56)

2) Oholost prema ljudima: Ova vrsta je potcjenjivanje ljudi i gledanje na njih sa visoka.Ovaj stav niče onda kada je osoba zadivljena sama sobom, posjeduje visoko mišljenje o sebi i misli da je bolji od drugih.

Advertisements

One thought on “Opasnost oholosti!!!!!

  1. Pingback: Uništavajuće stvari!!!! | imamsedin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s