Islam je počeo stran i vratit će se stran

Islam je počeo stran i vratit će se stran

Slide1Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Zaista je Islam počeo tuđinski (stran) pa će se tuđinski i povratiti, pa blago tuđincima (strancima). Imam Muslim. Zatim je Poslanik a,s, bio upitan: A ko su tuđinci o Allahov Poslaniče? Rekao je: To su oni koji ispravljaju što narod iskrivi. U drugim predaja se kaže da su to: Manjina iskrenih, oni koji su protiv njih je više od onih koji ih podržavaju. To su oni koji oživljavaju moj sunnet (put, pravac) i koji podučavaju druge.

Kaže Es-Sindi: ”Tuđin ili stranac” je onaj koji nema veliku familiju, porjeklo mu je nepoznato, daleko je od svog vatana, svog mjesta (daleko od kuće). ”i vratit će se tuđinski” sa malim brojem onih koji će ga slijediti, čak i ako će sljedbenika biti mnogo, ali je mali broj oni koji će se pridržavati islamskih principa. ”Pa blago tuđincima” onima koji se budu pridržavala islamskih principa. A riječ TUBA označava i Dženne ili drvo u Džennetu, ovdje je upozorenje da će pobjeda i trijunf islama te uspostavljanje njegovih principa biti potrebno i ostavljati svoja mjesta, kao i strpljenje na tuđim ili stranim mjestima.

U komentaru Muslimove zbirke hadisa, imam Nevevi prenosi od Kadija Ijada značenje ovog hadisa: Islam je započeo među malom grupom, individualcima, zatim se proširio i nadjačao (prevladao) zatim će se njegov broj smanjiti, tako da će samo mali broj ostati, kao što je bio na samom početku. (Mali broj onih koji će sljediti islamske principe).

Značenje ovog hadisa kako se spominje u ”Fetvama stalne komisije” Islam je počeo tuđinski kada je Poslanik a,s, započeo poslaničku misiju, pa mu se odazvao vrlo mali broj. U to vrjeme je bio tuđin, stranac i čudan, njihov broj je bio mal i bili su slabi, u poređenju sa brojem neprijatelja koji su tlačili, ponižavali i ugnjetavali muslimane.

Zatim su neki od njih učinili hidžru u Abesiniju, bježeći od nepravde i progona, da bi sačuvali svoj din i svoju vjeru. I sam Poslanik a,s, je učinio hidžru iz Meke u Medinu, poslije velikog strpljenja i duranja, te nade da će mu Allah dž,š, podariti sljedbenike koji će mu pružiti pomoć i koji će se odazvati pozivu islama, Allah dž,š, je ispunio njegovu želju te im je podario i pobjedu.

Uspostavljena je islamska država, te se islam proširio po cijelom dunjaluku, te je Allah dž,š, i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar (Sura Tevba 40). Allahu pripada snaga i Poslaniku i vjernicima (sura Munafikun 8).

Ovo je trajalo veoma dugo, zatim je krenulo rasulo i razjedinjavanje i cjepanje, zatim slabost među muslimanima, zatim gubitci iza gubitaka tako da se islam vratio na početnu fazu. Ali to nije zbog kvantiteta i njihove brojčanosti, ne, tada će ih biti mnogo, već je to radi ne prakticiranja islama, ne pridržavanja islamskih načela i principa, ne pridržavanje Kur’ana i ne sljeđenje Poslanika Muhammeda a,s, oni su zauzeti samim sobom i pa se takmiče u imetku kao što su se takmičili i nadmetali i oni prije njih, borili su se jedni protiv drugih, tako da su njihovi neprijatelji našli put kako da ih osvje i da koloniziraju i okupiraju njihova mjesta i teritorije, kao i sva bogatsva, da ih poraze i ponize. Ovo je tuđinstvo, čudnost i stranost kojem se vraćamo nazad.

Spominje se od Rešida Ride r,h, da ovaj hadis donosi lijepe vjesti, u njemu je trijunf i pobjeda islama, poslije njegove druge tuđinske faze, jer Poslanik a,s, je rekao; ”I vratiti će se tuđinski kao što je počeo” nakon prvog tuđinskog početka koji je donio islamu i muslimanima pobjedu te proširenje na ostatak svjeta, takođe i drugi put će donjeti pobjedu i prostranit će se kao i prvi put.

Ovo nam potvrđuju i hadisi o Mehdiji i Isaovom a,s, dolasku kada će se islam širiti, tada će nestajati nevjerstva i nevjernika. Imam Ibn Kajjim r,h, je rekao: Muslimani su čudaci među ostalim narodom, a vjernici su čudaci među muslimanima, a učenjaci su opt čudaci među vjernicima.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s