Islam je religija milosti

Islam je religija milosti

Poslamik a,s, je jedne prilike poljubio Hasana dok je bio u njegovom prisutvu Akara bin Habis, Akra je tada rekao; Ti poljubi svoju djecu, ja takomi Allaha imam desetero djece i nikada nikog nisam poljubio! A Poslanik na to reče Akrai; Ko ne pokaže milost prema drugima i njemu neće biti ukazana milost. (Ko ne bude milostiv, neće mu se ukazati milost)

Zaista milost u islamu obuhvata ovaj i budući svjet, kako ljude tako i životinje, ptice i ostala stvorenja, kaže uzvišeni u suri Earaf 156: A milost Moja obuhvaća sve; Allah dž,š, je sebi pripisao milost, kao što je tako opisao i svoje Poslanike i Vjerovjesnike a,s. Kaže uzvišeni u suri Feth 29: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.

Allah dž,š, je Poslao Poslanike a,s, kao milost ljudima, ne samo ljudima već kao milost svjetovima, kao što uzvišeni Allah kaže u suri Enbija 107: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Riječ ”svjetovi” je generalnog značenja ili opšteg koji uključuje, ljude, džinne, svijet životinja, svijet ptica, svijet insekata, svijet riba i svega ostalog.

Allah dž,š, je naredio da se milost odnosi prema svemu i svakom, i u svakom djelu, čak i kad insan kolje životinju koju je Allah dž,š, stvorio da služi čovjeku, i tada mora iskazat pokornost i poslušnost, jer kako se životinja predala čovjeku u potpunoj službi tako isto čovjek se treba potpuno predati Allahu i pokazati milost prema njoj kad je kolje. Dakle čovjek je dužan da kaže na početku, ”Bismillah” u ime Allaha, i da naoštri nož, kako bi je brzo preklao a ne da je pati. Kaže Poslanik a,s: Zaista je Allah dž,š, propisao prema svemu dobročinstvo, pa kad koljete koljite na najbolji način, i kad ubijate ubijajte na najbolji način, i neka svako naoštri svoj nož. (oštricu i sječivo).

Spominje se u predajam da je Allah dž,š, oprostio prostitutki grijehe koja je napoila žednog psa, napunila je svoju cipelu vodom i dala psu da se napije. Pa je Allah dž,š, nagradio tako što joj je oprostio grijehe. Isto tako jedne prilike Poslanik a,s, je vidio da je jedan od ashaba uzeo ptičiće iz gnjezda, pa je ptica obletala oko gnjezda cvrkutući (kao d aje plakala) pa je Pslanik a,s, rekao: Ko je uzeo njenu mladunčad ili ptičiće neka ih vrati.

Sve što je insan siromašniji, slabiji i nezasštićeniji sve se više prema takvim osobama iskazuje milost, i plemenitost prema takvim osobama. Zato nam je Gospodar Allah dž,š, zabranio da budemo zulumćari i nepravedni prema jetimima. Kaže Allah dž,š, u suri Duha 9-10: Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni.

Zaista naš Pejgamber a,s, nam naređuje da vodimo brigu i čuvamo djecu, žene, starije. Zadnji vasijet i oporuka našeg Poslanika a,s, je bila; Čuvajte namaz, i ono što je u vašem posjedu, čuvajte žene (hanume i supruge). I još je rekao: Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama.

Milost je urođena i prirodna stvar koju je Allah dž,š, stavio i usadio u naša srca, čak i lav, najdivljija životinja, ali i takva životinja ima milosti prema mladunčetu. Ali Allah dž,š, je milostiviji prema svojim stvorenjima nego li majka prema svome djetetu. Kada je Allah dž,š, stvarao milost stvorio je stotinu milosti, jednu je spustio na zemlju, pa se njome sva stvorenja podmiruju, dok je ostavio 99 milosti za Kijametski Dan. Poslanik a,s, je rekao: Krvno srodstvo je okačeno o Allahov Arš i govori: ‘Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo.

Allah dž,š, je Sebe nazvao ”Milostivim” Ar-Rahman, i Ar-Rahim Samilosni. On je najmilostiviji od svih na ovom i budućem svijetu. Čovjek musliman svaki svoj posao započinje sa bismilom ”bismillahi rahmani rahim” u ime Allah milostivog samilosnog, tako da mu Allah podari bereketu u poslu koji čini i radi, svako djelo koje se radi a ne spomene se Allahovo ime je bez berićeta i bez dobrote.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s