Ponašanje po Kur’anu

Ponašanje po Kur’anu

Aiša r,a, ka je bila upitanao moralu i karakteru Allahovog Poslanika a,s, rekla je: Njegov moral, i karakter je bio Kur’an. Ponašao se striktno po Kur’anu, dozvoljavao ono što je dozvoljeno a zabranjivao ono što je zabranjeno. Kaže Allah dž,š, u suri Isra 9: Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Zatim kaže u suri Bekare 2: Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;

Ako budemo nemarni i ne pažljivi na Kur’anskoj uputi onda smo zanemarili i sami Kur’an, jer smo ignosrisali uputu ili smo uputu stavili negdje po strani pa nam dođe kao sekundarna stvar, svejedno nam hćemo li ići pravim putem ili ne.

Kur’an je došao nama kao lijek, kao što i uzvišeni Allah kaže u suri Isra 82: Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Dakle, Kur’an je sam po sebi lijek i za dušu i za tjelo, samo ga treba ispravno koristiti, na recept onakav kakv je Allah propisao i odamh je lijek sam po sebi! Ne međutim Kur’an više liječi bolesti srca, pohlepe, strasti, raznih filozofija i ideologija, raznih stanputica itd..

Nažalost, mnogi su dans skrenuli i stavili su sebe u škripac, pokušavaju da kreiraju sami sebi cilj, planiraju kojim putem da krenu a mi muslimani imamo samo jedan put. Neki uče Kur’an samo umrlim, dok sami sebe zaboravljaju. Zaboravljamo da je Kur’an za sve, i sve je to fino da ga učimo, lječimo se njime od uroka i sihira, itd, no, međutim njegova svrha je ustvari, njegov primarni zadak je hidajet tj, uputa, d nas uputi i pokaže pravi put.

Ko se ne liječi Kur’anom, on ga je odbacio, kako kaže imam Ibn Kajjim. Možda ne svjesno, ali tako izgleda tako, jer traži utjehu u nečemu drugom. Dakle, ko čuva Božije granice, zabranjiva zabranjeno i preporučuje dozvoljeno to se naziva slijeđenjem Kur’ana, ali ima još nešto što bi trebali raditi kako kaže Sindi r,h, u svojoj knjizi Hašije; Njegov karakter je bio Kur’an, a to znači da se pridržava njegovih propisa, naredbi i zabrana. Kaže Allah dž,š u suri Bekare 197: I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!

Zaključak:

Ako bi mi današnji muslimani pridržavali se, pojednici i grupe propisa koje se nalaze u Kur’anu, šta mislite kakvo bi stanje bilo, kod nas, u našim kućama, kakva bi nam djeca bila, omladina, šta bi sve imali, kakva bi naj zajednica bila itd. Allah dž,š, je objavio Kur’an nama svima i naredi nam da uđemo svi skupa, zajedno u MIR i to bez izuzetka. Kaže uzvišeni u suri Bekare 208: O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.

Imam Sedin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s