Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

Slijeđenje Poslanika a,s, u educiranju i tretiranju svoje familije

2d849-imam2bsedinSvi mi pripadamo porodici, porodica je naša prva škola, tako bi porodica trebala biti i izvor ljubavi, kao i prvi od kojih bi zatražili pomoć i uputu, te se savjetovati u svakodnevnim problemima, umjesto da sve to tražimo na društvenim i socijalnim mrežama. Naša porodica je posebna, to je Allahov znak, ljubav koju je Allah posadio ili usadio u naša srca, Allah dž,š, kaže u suri Rum 21: i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

Ovaj ajet je napomena da je od krucialne važnosti i za muža i za suprugu da usade ljubav i samilost, kao i osjeća za smiraj i privrženost, koja se gradi na njihovom vjerovanju i ubjeđenju. Samilost da bi postojala između supružnika, mora postojati balans između ljubavi i izvršavanja obaveza. Ne ovisno o našoj zauzetosti, uzmi slobodno vrijeme i provedi ga sa svojom suprugom. Takva osoba radi i izvršava svoje obaveze i potreba svoje porodice. Takve osobe upravljaju i rukovode kućom i porodicom. Obaveze se moraju izvršavati sa ljubavlju, a i ljubav dolazi sa obavezama, zato uvjek moramo poštovati partnere i ne ignorisati svoje obaveze prema porodici.

Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika a,s, koje prenose njegove supruge, nećemo naći nijedan hadis u kome se spominje da su se žalile na Poslanika a,s, ustvari, naći ćemo hadise u kojima se spominje kako je Poslanik a,s, tretirao svoje supruge i svoju djcu. U hadisu kog bilježi imam Tirmizi i ibn Madže od Aiše r,a, da je rekla: Rekao je Allaho Poslanik a,s: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj (svojoj) porodici.”

Ovaj hadis nam govori da ako želimo da procjenimo insana, onda ga posmatramo kako i na koji način se obhodi i tretira svoju porodicu. Poslanik a,s, je tretirao i obhodio se sa svima kao što je se obhodio sa svojom porodicom, a kako i nebi kad je vodio brigu o svakom Allahovom robu, bio musliman ili mušrik. Kako kaže uzvišeni u suri Kalem 4: jer ti si, zaista, najljepše ćudi.

Ponekad ili vrlo često možemo vidjeti kako pojedini ljudi koji se više brinu kako će ih drugi primjećivati ili uvažavati javno, takvi su dobri samo za prijatelje, ali su skroz drugačiji kod svoje kuće. Čak i njihova djela su suprotna kada je u pitanju njegova kuća u odnosu na van kuće, čak pojedini vode više brige o vanjštini nego unutrašnjosti naših kuća. Ovakav način ponašanja nije karakter muslimana, i tome nas islam ne uči.

Od ciljeva izgradnje porodice je dostignuće smiraja (sekineta) i intimnosti, koji se grade na povjerenju i uzajmanom poštovanju. Osjećaj poštovanja prema partneru treba da bude usađeno kroz iskrenost i poštenje, dok se poštenje razvija kroz komunikaciju i dobru vezu između parova.

Mnogi parovi se susreću sa raznim konfliktima u braku jer ne postoje dva faktora koja smo naveli, (Iskrenost i poštenje, povjerenje) tako da to dovodi do nevjere, i onda dolazi osjećaj za grižnjom te kajanjem zbog braka (kud se oženi ili kud se udade, da bogdo nisam itd). Takođe postoji i ona grupa ili parovi koji ne komuniciraju jedno s drugim jer su zauzeti sa poslom, ili se čuju i komuniciraju preko socialnih mreža itd.

Draga braćo, trebamo se zabrinuti i trebamo biti zabrinuti ako se uhvatimo da puno vremena provodimo na socianim mrežama, surfanju interneta, umjesto da uzajamno komuniciramo sa onima koji su pored nas a posebno sa onima koji su sa nama pod jednim krovom. Zato neka svaki muž zna da će nas Allah dž,š, pitati za naše stado, za naše obaveze prema njima koje su nam date u emanet i povjerenje.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da budemo od onih koji će se brinuti za svoje porodice, za svoju djecu, odgajati ih u islamu, molim Allaha da nam podari sabura i strpljenja u ovim danima, da nam da razuma i mudrosti kako bi svi zajedno krenuli pravim putem, amin ja rabbel alemin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s