Hidžra koju je učinio ashab Suhejb Er-Rumi r,a,

Hidžra u ime Allaha i Poslanika a,s, priča Suhejba Er-Rumija

migration-2Draga i poštovana braćo u dini imanu i islamu! Kao što i sami znate da smo u novoj hidžrestkoj godini 1436, zato molim Allaha dž,š, da učini ovu godinu boljom, da mi kao sljedbenici islama budemo bolji, ujedinjeniji, kao jedan ummet kao jedn narod, kao jedno tjelo kako nam i poslanik a,s, savjetuje. U nastavku slijedi neke od lekcija hidžre, čisto nadajući da će uroditi plodom u ovoj i narednim godinama.

Kada govorimo o hidžri onda jednostavno ne možemo a da ne spomenemo Suhejba bin Sinana Er-Rumija r,a. Bio je ashab, i ovo dovoljno govori o kakvom insanu se radi! Pored toga što je bio ashab, želio je da učini hidžru iskreno, čak je žrtvovao sav svoj imetak u ime Allaha dž,š i radi Allaha i poslanika a,s.

Kada je došla naredba o selidbi iz Meke u Medinu, Suhejb r,a, nije okljevao niti se dvoumio da se odazove tom pozivu. Napustio je Meku da bi se pridružio poslaniku a,s, u Medini. No, međutim kada su kurejšije to čule, pokušali su da zaustave Suhejba, rekli su mu: O Suhejbe! Mi ti nećemo dozvoliti da odeš i odneseš sve svoje bogatstvo, došao si u Meku kao siromah pa si postao bogat.

Suhejb im je odgovorio: Ako je uslov da ne može napustiti Meku zbog imanja, koje je stekao, ja vam ostavljam sve imanje, zatim je Suhejb napustio Meku i otišao u Medinu, ostavljajući sve iza sebe kao prošlost.

Zamislite braćo, kao pojedinac koji nikada nije okusio siromaštvo, i nikada nije imao težak život, vjerovatno njegov odnos prema imanju je drugačiji od onog koji je osjetio neimaštinu. Onaj koji je prespavao pod vedrim nebom, kao krovom nad glavom, a pod njegovom glavom je bila zemlja, takav će sigurno više poštovati imetak i bit će mu teže da se rastane od imetka.

Suhejb Rumi je znao kako je biti siromašan, živjeti sa tegobama i neimaštinom. No, međutim opet je želio da sve žrtvuje samo da bi zadobio Allahovu ljubav i ljubav poslanika a,s.

Suhejbovo žrtvovanje je spomenuto u Kur’anu u suri Bekare 207: Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili – a Allah je milostiv robovima Svojim. Iz ovog slučaja postoje mnoge lekcije, pouke i poruke: Prva: Značenje hidže je preširoko. Suhejb Rumi nije učinio samo fizičku hidžru u Medinu, već je on r,a, internizovao značenje hidžre, ovdje hidžra ne znači samo preseljenje iz Meke u Medinu (iz mjesta u mjesto), ona se tako odnosi i na promjenu na bolje kako bi zaradili Allahovu ljubav i zadovoljstvo, čak i ako bi značilo da moramo žrtvovati svoju komociju radi pokoravanja Allahu dž,š.

Poslanik a,s, je objasnio pravo značenje hidžre u hadisu kog bilježe imami Buhari i Muslim. Musliman je onaj od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani, a muhadžir je onaj ko napusti djelo koje mu Gospodar brani.

Poštovana braćo, ono ššto trebamo znati je da i mi trebamo učiniti hidžru, svaki dan smo bliži i bliži Danu u kom ćemo se sresti sa Allahov dž,š, i svaki dan smo bliži i bliži tom sastanku, i zbog toga bi svaki dan trebali povećati svoja dobra djela.

Poslanik a,s, je rekao u hadisu: Najbolji ljudi su oni koji dugo žive a imaju dosta dobrih djela. Imam Tirmizi. Postavlja se pitanje; koliko mi imamo dobrih djela koja smo uradili tokom našeg života?

Druga korist: Kako mi možemo učiniti promjene!Koncept hidžre je širok i opsežan, koji prikazuje da svaka promjena mora početa sa nama i od nas samih. Suhejb Rumi r,a, je obavio hidžru te je žrtvovao svoj personalno bogatstvo. Njegov nijet nije bio javni, njegova hidžra je bila u ime Allaha dž,š, i Njegova Poslanika a,s.

Na ovakav način bi trabli i mi primjeniti promjene na sebi. Hidžra zahtjeva ogromna odricanja sa naše strane, a Allah će primiti naše male promjene sve dok se to radi u Njegovo ime. Ashab pod imenom Fudejk r,a, je došao kod poslanika a,s, te ga upitao: O Allahov poslaniče? Neki govore da oni koji ne učine hidžru su propali! A poslanik a,s, reče: O Fudejk! Obavljaj namaz, daji zekat, napusti zlo, i živi sa ljudima gdje god hoćeš. Imam Ibn Hiban.

Ovo je značenje hidžre u islamu, zato draga braćo neka se svako obračunava, posebno na početku nove hidžretske godine, jesmo li mi žrtvovali svoje želje, svoje strasti, jednostavno samo radi Allahovog zadovoljstva. Šta je sa ponašanjem i obnašanjem po božijoj volji i naredbama?!

Mjenjaj se i ne čekaj sutra! Učini hidžru Allahu, jer to sutra možda neće nikad doći! Molim Allaha dž,š, da nam podari blagostanja i bereketa u ovoj godini, da nam podari mira, ljubavi, zdravlja i veselja, amin ja Rabbel alemin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s