Važnost namaza!

Važnost namaza

2d849-imam2bsedinI pored toga što ja namaz važan, žalosno je da mnogi muslimani danas ne klanjaju. Cilj namaza je da nas spoji sa Allahom dž,š, i da učvrsti našu vezu, da budemo zahvalni na svim blagodatima, i da nas opomene na Njegovu veličinu. Isto što se tijelo hrani hranom i vodom, tako isto i duša ima svoju hranu i potrebe. Duševne potrebe se ispunjavaju sa robovanjem Allahu dž,š, a jedan od najvažnijih načina robovanja je svakako namaz. Tako možda je tijelo insana zdravo, ali je duševno bolesno i mrtvo. Ebu Musa El-Eš’ari r,a, prenosi da je Poslanik a,s, je rekao: Primjer čovjeka koji spominje Allaha i onoga koji Ga ne spominje je primjer mrtvog i živog. Buhari.

Allah dž,š, kaže u suri Enfal 24: O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; Važnost namaza je: Direktna komunikacija sa Allahom dž,š: Poslanik a,s, kaže: Najbliži čovjek Allahu dž,š, je onda kada je na sedždi. Muslim.

Kroz namaz smo u mogućnosti da se povežemo sa Allahom dž,š, arapska riječ za namaz je SALAT što znači veza. Poslanik a,s, kaže: Kada neko od vas hoće da klanja, on komunicira sa Allahom dž,š, zato budite oprezni kako se obraćate Allahu.

Namaz je stub islama: Namaz je drugi stub vjere, kada postimo postimo samo jedan mjesec u goodini, kad dajemo obavezni zekat dajemo jednom godišnje, kad obavljamo hadž, obavlajmo samo jednom u životu, ali namaz je taj koji se mora obavljati najmanje pet puta na dan.

Uspjeh leži u namazu. Poslanik a,s, kaže: Prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem Danu jeste namaz, pa ako on bude valjan i ostala djela će biti valjana a ako on bude ne ispravan i ostala djela će biti ne ispravna. Koristi namaza: Štiti od šejtana prokletog: Čovjek je stvoren slabićem, i bez traženja pomoći od Allaha dž,š, bilo bi nemoguće se spasiti od šejtana. Allah dž,š, kaže u suri Ankebut 45: Molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Draga braćo! Nema sumnje da onaj koji stane pred Allaha dž,š, drugačiji od onoga koji ne stane pred Allaha. Ili kako neko može da nastavi sa činjenjem grijeha a stoji pred Allahov dž,š, pet puta devno.

Namaz obogaćuje dušu: Čovjek je zaboravko, a posebno u današnjem vaktu zautetosti, namaz zadovoljava naše duhovne potrebe, a to daje duši mir i zadovoljstvo. Kaže Uzvišeni u suri Ra’d 28: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!”

Namaz nas čini skrušenim: Prepoznavajući Allahovu veličinu i našu ovisnost o Njemu, čovjek se pokori te bude skrušen i čuva se oholosti. U namazu čovjek spušta svoj naj-uzvišeniji dio tijela i intelekta na tlo, i izgovara riječi; Hvaljen neka je moj Gospodar!!

Skrušenost je jedna od osobina koje Allah dž,š, spaja sa uspjehom, kaže dž,š u suri Mu’minun 1-2: Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.

Namaz briše grijehe: Svako čini grijehe, no, kako god, Allah dž,š, nam briše iste. Kaže uzvišeni u suri Hud 114: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. Poslanik a,s, nam navodi lijep primjer kada je rekao ashabima r,a: Šta mislite o tome da je rijeka ispred vrata nekoga od vas, te da se u njoj pet puta dnevno okupa, da li bi na njemu ostalo prljavštine? Rekoše: Ne bi ostalo na njemu nimalo prljavštine. Poslanik a,s, reče: To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah briše grijehe. Buhari i Muslim.

Namaz liječe naše probleme: Čovjeka okružuju raznorazni problemi i iskušenja, jednom kad se fokusiramo na učvršćivanje naše veze sa Allahov dž,š, On dž,š, će riješiti naše dunjalučke probleme. Kako to naši učenjaci kažu: Ko učvrsti vezu sa Allahom dž,š, Allah će učvrstiti njihovu vezu sa ostalim stvorenjima. Allah dž,š, kaže. Tražite pomoć u strpljenju i namazu.

Namaz ujedinjuje muslimane: Kada se namaz obavlja u džematu, to označava, jedinstvo, bratsvo i jednakost među muslimanima. Klanjači stoje u safovima, rame uz rame, ne obraćajući pažnju na rasu, nacionalnost, boju, jezik, bogatstvo ili siromaštvo, svi klanjaju zajedno kao jedno tijelo. Ovakav način klanjanja uništava sve perde koje stoje među ljudima. Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Klanjanje u džematu je vrijednije i bolje za 27 ili 25 deredža. Buhari i Muslim.

S druge strane negiranje namaza, o tome kaže Uzvišeni u suri Infitar 6: O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit. Tako na taj način si nepokoran svome Gospodaru! Naše postojanje na ovom svijetu je samo radi robovanja odnosno obožavanja Allaha dž,š svaki dan. Kaže Uzvišeni u suri Merjem 59-60: A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući. Ljudi u Džehennemu će biti upitani: “Šta vas je u Sekar dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali.

Nezahvalnost: Odbiti pozivnicu Gospodara i uspostavljanja bliske povezanost sa Njim je zaista čin ne zahvalnosti. Allah je taj Koji nas je stvorio i sve dao. Kaže Uzvišeni u suri Mulk 23: Reci: “On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!” Poslanikova stopla su oticala od dugog stajanja u namazu, a kad je upitan on bi rekao: Pa zar da ne budem zahvalni rob.

Biti lijen: Koju vrstu izgovora ćeš dati svom Gospodaru, na Danu Sudnjem? Onaj koji ti je podario 24 sata, a Koji od tebe traži da odvojiš za Njega nekih tridesetak minuta na dan.

Bit ćeš mizeran: Oni koji nemaju konekciju sa Allahom dž,š, oni traže alternativu da se smire na neki drugi način. Ali ta vrsta potrage je nedostižna i bez plodna je. Kaže Allah dž,š, u suri Taha 124-6: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. “Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.”

Molim Allaha da nas pomogne i učini iskrenim.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s