Put dobročinstva, put ka napredku

Put dobročinstva, put ka napredku

Imam Sedin Agic Allah dž,š, nam naređuje da se držimo puta dobročinstva, puta uspjeha. Kaže uzvišeni u suri Hadž 77: O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Kako vrijeme prolazi, sve što ostavimo od hajra i dobra je ono dobro koje smo učinili samo radi Allaha.

Ko je najzaslužniji da bude sljeđen, da to slučajno nije neka filska zvijezda, ili možda neki pjevač ili pjevačica, ili možda neki poznati govornik! Ne, niko od takvih, niko od onih koji samo pričaju a djelu čine suprotno. Allah dž,š, kaže u suri Enbija 73: I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.

E zbog toga su oni koji su željni i žedni Allahove blizine, oni su takođe željni da se trude da urade kakva hajra u svome životu, kaže uzvišeni u suri Bekare 148: Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete!

Ebu Bekr r,a, je bio jedan od brilijantnih primjera koji je radio dobro. Jedne prilike naš Poslanik a,s, je upitao; Ko je od vas danas zapostio? Kaže Ebu Bekr ja, o Allahov Poslaniče. Zatim poslanik a,s, ponovo upita; Ko je od vas danas pratio dženazu namaz? Ebu Bekr ponovo reče ja, o Allahov poslaniče: Poslanik ponovo upita; Ko je od vas danas posjetio bolesnika? Kaže Ebu Bekr ponovo ja, o Allahov poslaniče. Tada poslanik a,s, reče: Kod koga god se nađu ova djela ući će u Džennet.

Znak uspjeha: Znak uspjeha da te Allah voli, je u onome s čim te je učinio zauzetim! Zato brate, ako hoćeš da znaš svoj rank i mjesto kod Allaha dž,š, onda pogledaj svjoje mjesto koje ti je dao, i gdje je Gospodar kod tebe?. Ako ti je Allah (neuzu billah, da Allah sačuva) deseti po redu ili bilo koji a ne prvi, onda ćeš i ti biti kod Allaha dž,š, zadnji. Zato su se ashabi nadmetali u dobročinstvu.

Omer ibn Hattab r,a, je jedne prilike želio da pretekne Ebu Bekra u dobročinstvu. Kaže Omer ibn Hattab r,a: Jednog dana je poslanik a,s, zatražio od nas da damo sadaku. Tada sam imao nešto imanja, i rekao sam; danas ću preteći Ebu Bekra r,a, i ako ga ikad preteknem to je danas. Tog dana sam donio pola svog imanja, poslanik me je upitao a šta si ostavio svojoj porodici, rekao sam isto ovoliko. Zatim je došao ebu Bekr r,a, i donio cijeli svoj imetak, poslanik a,s, ga upita što si ostavo svojoj porodici, rekao je Allah i poslanika a,s. Tada sam rekao kaže Omer; Nikada neću moći prestići Ebu Bekra.

Putevi činjenje dobra su raznovrsni, Ebu Zerr El-Gifari r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Sadaka se daje za svaki dan u kom sunce iziđe. Ebu Zerr reče: O Allahov poslaniče, a odakle ćemo mi dati sadaku ako smo siromašni? Poslanik a,s, reče: Vrata sadake su i izgovaranje tekbira (Allahu ekber) ili Tehlila (SubhanaAllah) ili Tahmida (El-Hadulillah) ili La i lahe illaAllah, ili estagfirullah.

Preporučivanje dobra, odvraćanje od zla (ili opominjanje), odklonjanje trnja i kamenja s puta kud narod hoda, upućivanje ili pomaganje slijepom, slušanje gluhog i nijemog sve dok ih ne razumiješ (dakle biti strpljiv s ljudima posebne potrebe) upućivanje i pomaganje onome ko nešto traži a ti znaš mjesto, pomaganje iznemoglom i onome koji tržai pomoć, sve ovo su vrata dobročinstva.

Najbolje i najvažnije dobro koje mi možemo uraditi jeste da napustimo loše i zabranjeno u našim životima. Prenosi se da je neki čovjek došao Ibrahimu ibn Edhemu i rekao mu: ”Moja duša me neprestano navodi na grijehe, pa me posavjetuj kako da se toga oslobodim.”

Ibrahim ibn Edhem mu odgovori: ”Kad te duša pozove u grijeh prema Allahu, ti se slobodno prepusti grijesima, ali pod nekoliko uvjeta.” ”Koji su to uvjeti?”, upita čovjek. Ibrahim mu reče: 1- ”Kada budeš želio učiniti grijeh onda to učini na mjestu gdje te Allah ne vidi.” Čovjek mu reče: ”Subhanallah, kako da to učinim kad me Allah svugdje vidi!”

Zatim mu reče: 2- ”Kada te duša pozove u grijeh učini to, ali ne na Allahovoj zemlji.” Čovjek reče: ”Ali kako kad je sva zemlja Allahova!” Ibrahim ibn Edhem je nastavio: 3- ”Kada budeš želio učiniti grijeh nemoj jesti ništa od opskrbe koju Allah daje.” Čovjek uzviknu: ”A zar sva opskrba nije od Allaha! 4- ”Kada budeš želio učiniti grijeh, i kada te nakon smrti meleki povedu u Vatru, nemoj ih slušati.” ”A kako da ih ne slušam i kako da se oduprem kad je to nemoguće.” 5- ”Kada budeš čitao svoje grijehe iz knjige koja će ti biti data na Sudnjem danu, nemoj ih priznati već poreci da si to činio.”

A gdje su kiramen-katibini, gdje su meleki čuvari, gdje su ostali svjedoci koji će svjedočiti protiv čovjeka?” Na kraju mu Ibrahim ibn Edhem reče: ”Pa kako se onda ne stidiš da činiš grijehe prema Allahu, a On te vidi, podario ti je život i opskrbu, dao ti zdravlje i snagu?!” Nakon tih savjeta čovjek je počeo plakati i kroz suze je govorio: ”Tako mi Allaha, od danas neću biti nepokoran Allahu, dž.š.”

Molim Allaha dž,š, da nas sačuva grijeha javnih i tajnih, da nam podari snage da ne pogriješimo prema Njemu i da nas učvrsti na putu istine i pokornosti, amin ja Rabbel Alemin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s