Budi ključ dobra i katanac zla!

Budi ključ dobra i katanac zla!

2d849-imam2bsedinEnes bin Malik r,a, prenosi od poslanik a,s, da je rekao: “Zaista ima ljudi koji su ključevi dobra i katanci zla. I zaista ima ljudi koji su ključevi zla i katanci dobra, pa blago onome u čijim je rukama Allah učinio ključeve dobra, a teško onome u čijim je rukama Allah učinio ključeve zla.” Imam Ibn Madže.

El-Mennavi kaže: “Dobro je Allahovo zadovoljstvo, a zlo je Njegova srdžba. Ako je zadovoljan sa Svojim robom, onda je znak Njegova zadovoljstva te da ga je učinio ključem dobra. Njegovo viđenje podsjeća na dobro. Ukoliko dođe negdje, uvijek dođe sa dobrom. Ukoliko progovori, progovori sa dobrom. Na njemu su očiti Allahovi znakovi, jer on živi u dobru sa činjenjem dobra: govori dobro, razmišlja o dobru, gaji dobro, tako da je on ključ dobra. Gdje god dođe, povod je dobra svakome ko se druži sa njim. A drugi živi u zlu, radi zlo, govori zlo, razmišlja o zlu, gaji zlo i on je zbog toga ključ zla.” El-Menavi Fejdul-Kadir.

Kaže Poslanik a,s: Kod Allaha dž,š, su riznice dobra i zla. Njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključem dobra, a katancom zla. I teško onome koga Allah učini ključem zla, a katancem dobra.”Hadis bilježi Imam Taberani.

Kad pogledamo u historiju, uvidjeli bi koliko je ljudi koji su započeli inicijativu dobra ili čak zla. Recimo prva osoba koja je ujedinila muslimane da klanjaju teravih namaz za jednim imamom je Omer ibn Hattab r,a. Zatim prva osoba koja je sakupila Kur’an i Kerim u jednu knigu je bio Osman ibn Affan r,a. Prvi koji su sakupili vjerodostojne hadise u jednu zbirku je Imam Malik i Imam Buhari.

S druge strane, imamo ljude koji su vodići zla, i koji su katanci zatvaranja dobra, kao na primjer sin Ademov Kabil koji je ubio svog brata Habila, on je prvi koji je izumio ubistvo, a poslanik a,s, kaže: Prvi čovjek sin Ademov će nositi dio krivnje za svakog ubijenog, jer je on bio inicijator ubijanja. Imam Buhari i Muslim.

Tako isto i idolopoklonstvo je od Nuhovog naroda, oni su prvi uveli politeizam u svijet. Lutov narod je prvi koji je uveo u svijet homeseksualizam. Kaže Allah dž,š, u suri El-Earaf 80: I Luta – kad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?

Uzimajući sve ovo u obzir je od velike važnosti, i daje nam mogućnost da razmislimo o uvođenju nečeg dobrog ili nekog zla i sujevjerja, a dans je toga puno. Mi bi trebali biti od onih hrabrih koji će reći ljudima ili dati savjet da rade dobro ili da ostave zlo.

Biti ključ dobra znači da i drugima savjetujemo i preporučujemo dobro, da podržavamo dobro i svakako da ga i sami radimo. No, međutim postoje neke prepreke koje nam govore da mi nismo od toga, kao nismo mi kompetentni da nekome damo savjet!

1.Bojim se da neću biti iskren, ili bojim se da nisam iskren! Ovo je zajednička osobina, koja je na jednu ruku indikacija iskrenosti i čistote srca, jer mi u stvarnosti nikada nećemo moći ocjenuti nečiju iskrenost, niti svoju, sve dok ne dođemo na Sudnji Dan. Na nama je da pokušamo i da damo svoj maksimum i da očistimo svoj nijet i namjeru u bilo kom djelu, i da zatražimo od Allaha da nam podari da budemo iskreni. Jer ako bi na to gledali, onda niko ne bi opominjao ili govorio šta valja a šta ne valja, te bi tako prestalo savjetovanje ili opominjanje.

  1. Što ja moram drugima govorit kad sam i sam griješnik! Kao prvo nema insana a da nije griješnik, onome kome je oprošteno je poslanik a,s, i on je bio bezgriješan, drugo strah od licemjerstva je pozitivna osobina i kvalitet koji insan posjeduje, a na kraju krajeva svi smo mi griješnici, ali opet moramo se poduhvatiti te odgovorosti i govoriti, savjetovati itd.. Svi smo mi griješnici, ali najbolji su oni među vama koji se kaju za svoje pogreške, kako kaže poslanik a,s.
  2. Imaju ljudi koji su prikladniji, pogodniji od mene da kažu i govore! Da, ima ljudi koji su kvalifikovani i nadareni za nešto više nego mi sami, ali ipak to ne bi smjela biti prepreka nama, da ne preporučimo nekome neko dobro i hajr. Svako prema svojim mogućnostima, i Allah dž,š, ne tereti nikog preko njegovih vlastitih mogućnosti. I svjesnost o Allahu dž,š, zavisi od čovjekove mogućnosti, ” i bojte se Allaha, budite svjesni Allaha, budite bogobojazni koliko god ste u mogućnosti”.
  3. Lažna poniznost! Poniznost ne treba da bude barijera da uradiš kakav hajr, čovjek može biti ponizan i skroman ali vrlo aktivan, i ne treba poniznost izjednačavati sa ne aktivnošću. Kaže poslanik a,s: Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi. Imam Muslim. Poslanik a,s, kaže: Ko uvede u Islamu lijep običaj, njemu pripada nagrada toga i nagrada svakoga onoga koji po tome radi nakon njega, s tim što se neće ništa umanjiti od njihovih nagrada. A onaj ko uvede u Islam loš običaj, na njemu je grijeh toga i grijeh svakog onoga ko radi po tome nakon njega, s tim što se neće ništa umanjiti od njihovih grijeha.” Muslim

Molim Allaha dž,š, da nas učini ključevima dobra i katancima zla, da budemo od onih koji će zatvarati zlo i savjetovati druge da ostave zlo, i da budemo od onih koji će biti ključ dobra i koji će ga sami raditi te i drugima ga preporučiti.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s