Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf 2/dio

Prevalizaženje iskušenja, poruka iz sure El-Kehf 2/dio

2d849-imam2bsedinProšlog petka smo govorili o prevalzilaženju iskušenja, poruke iz sure El-Kehf, i spomenuli smo prva dva iskušenja a to su; iskušenje u vjerovanju, i iskušenje u bogatstvu, da bi dans završili sa još dva, a to su; iskušenje u znanju i iskušenje u moći i snazi.

Iskušenje u znanju; ovo je treća priča iz sure El-Kehf koja nam govori i poslaniku Musau a,s, i Hidru a,s. Kazivanje o Musa a,s, se vrlo često spominje u Kur’anu, no, međutim ovaj susret je spomenut samo jednom. A to je kazivanje o znanju koje je znak iskušenja. Isto kao i kazivanje o bogatstvu, jer čovjek može biti iskušavan i sa imetkom i sa znanjem odnosno naukom! Obadvoje može da bude i dobro i loše., isto kao što može da vodi ka odvratnosti, nemarnosti, oholosti. Razmislite koliko puta budemo krivi zbog neplemenitog i nerealnog osuđivanja drugih zbog ne posjedovanja znanja?

Jedne prilike Musa a,s, je održao govor pred skupom, te je bio upitan je li on naj-znaniji od ljudi? Na to pitanje Musa a,s, je odgovoorio da jest, ne prepisujeći sve znanje onome Koji sve zna. Te ga je Allah ukorio i naredio mu da ode na mjesto gdje se spajaju dva mora, i tamo će pronaći čovjeka koji je znaniji od njega. Kaže uzvišeni o tom događaju u suri Kehf 60: A kada Musa reče momku svome: “Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo, dugo ići!”

Kad je Musa a,s, pronašao Hidra a,s, i kad su krenuli na putovanje, desile su se čudne stvari koje Musau a,s, nisu bile poznate, ali je prije putovanja Hidr a,s, rekao da ne pita ništa dok ne dođe vrijeme za to, no, međutim to Musa a,s, nije mogao odolit a da ne zapitkuje to i bio na kraju razlog zbog koga su se rastali na tom putovanju. Desilo se dakle, da je Hidr a,s, probušio brod, ubio je dječaka, te je sazidao srušeni zid u selu.

Ovo nam kazuje mnogo, no, međutim ako uzmemo u obzir da je Musa a,s, jedan od Ulul Azm poslanika, i koji odlazi po znanje i nauku da nauči od jednog Allahovog roba, koji nije bio poslanik, i koji je niže klase nego Musa a,s, ali se ipak Musa a,s, nije uzdigao nad njim, već je naučio mnogo od njega, i da je osaburao još bi i mi više naučili kako kaže poslanik Muhammed a,s, reče Musa a,s; “Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?”

Iskušenje u moći i snazi: Četvrto i zadnje iskušenje je svakako u vezi s čovjekom koji je osvojio istok i zapad, kazivanje o Zulkarnejnu koje nam govori o iskušenju moći. Kad je Zulkarnej osvojio istok i zapad, Allah ga je iskušao, kaže uzvišeni u ajetu 86: Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. “O Zulkarnejne” – rekosmo Mi – “ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti?”

Zulkarnejn nije iskoristio svoju snagu i moć u tlačenju i nasilju prema drugima, Zulkarnej je uspostavio pravdu, kada je rekao u ajetu 87-88: “Onoga ko ostane mnogobožac” – reče – “kaznićemo, a poslije će se svome Gospodaru vratiti, pa će ga i On teškom mukom mučiti. A onome ko bude vjerovao i dobra djela činio – nagrada najljepša, i s njim ćemo blago postupiti.”

Ovako je postupio Zulkarnejn koji je osvojio istok i zapad, i način postupanja prema i sa onima koji su činili nered, i onih koji su tražili njegovu pomoć i spas od Je’džudža i Me’džudža. “O Zulkarnejne” – rekoše oni – “Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.” “Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao” – reče on. “Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.

Ova priča nam govori o moći i snazi, kao i o pravdi, strpljenju koji nam pomažu da rasporedimo moć na bilo kom nivou i formi. Roditelji imaju vlast nad djecom, mož nad suprugom, vlasnik firmi nad radnicima, učitelj nad učenicima itd. Kao što poslanik a,s, kaže: Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Imam Buhari.

Veza sa Dedžalom; Dedžal draga braćo je najveće iskušenje i molim Allaha da nas sačuva njegovih zabluda, poslanik a,s, kaže; Nema veće i žešće smutnje od vremena Adema a,s, do Sudnje Dana od Dedžala. Imam Muslim. A ovo sura je povezana sa Dedžalom, a zašto je tako?

Zato draga braćo jer će on doći sa istim ili sličnim iskušenjima koja se spominju u ovoj suri, tako kroz čitanje i pamćenje ajeta iz ove sure su zaštita od njegovih smutnji. Tako da može prevazići njegova iskušenja. Dedžal će sebe proglasiti bogom, protjerivat će sve one koji ga ne priznajz kao boga, ljudi će u tom vremenu iskusiti žestoku sušu i glad. Prolazit će kroz mjesta i naređivat će ljudima da vjeruju u njega, pa kad odbiju, oni će ostati bez ičega, tada će koristiti prvo iskušenje a to je iskušenje u vjerovanju i imanu.

Drugo je iskušenje u imetku, koje će takođe koristiti, oni koji ga prihvate kao boga dat će im izobilja, naredit će nebu da spušta kišu, i zemlji da da svoj plod, prolazit će pored presušenih jezera pa će im naredit da se napune vodom.

Ovakva vrsta mogućnosti, da kiša pada, da zemlja da svoj plod, sve je ovo rezultat znanja i snage ili moći koju će mu Allah dati. On će ovo moć i znanje koristiti da bi zaveo narod i odveo ih u propast i obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž,š.

Riješenje!

Izlazakk iz ovih iskušenja je u poveećanju imanja i vjerovanja u Allaha dž,š, pridržavanje Kur’ana i slijeđenje poslanika Muhammeda a,s. Ovakva vrsta solucija je sadržana u istoj suri i to dva puta, jednom na početku i jednom na kraju iste sure.. kaže uzvišeni na početku 1-2 ajet: Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje.

U ovim prvim ajetima Allah dž,š, hvali Sebe, i spominje djelo koje povećava vjerniku iman i vjerovanje, zatim spominje poslaika i Knjigu. Kao što i na kraju ove sure kaže ajet 109-110: Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.” Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!”

Dakle i ovdje Allaha dž,š, spoinje Sebe, poslanika i samo robovanje Njemu, što je ustvari i osnova vjerovanja. Dedžal će donjeti sve vrste terora, kao i to da će donjeti svoju vladevinu na zemlju, i to 40 dana vladavine. Dan kao godina, dan kao mjesec i dan kao sedmica, a ostali dani kao i uobičajno. Ashabi su pitali vrlo jednostavno pitanje, a to je kako ćemo obavljati namaz u tim danima? Imam Muslim.

Koliko danas muslimani generalno vode brigu o namazu, danas a kamo li kada dođe tako vrijeme. Pogledajte kako su ashabi razumjeli izlaz is krize i iskušenja, jer je namaz životna linija vjernika.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s