Sljeđenje poslanika milosti

Sljeđenje poslanika milosti

Slide1Da bi ljudi stalno i konstantno bili svjesni Allaha i da bi bili bogobojazni, islam nas uči da stalno budemo zahvalni na Allahovim blagodatima, kaže uzvišeni u suri Ibrahim 5:  Musaa smo poslali s dokazima Našim: “Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!” To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.

Ovaj ajet nas podsjeća na posebno sjećanje u posebnim danima u kojima nas je Allah dž,š, obasuo svojim blagodatima, a svakako jedna od njih je i rođenje poslanika Muhammeda a,s, to rođenje slavnog poslanika koji osvaja srca ljudi je samo po sebi blagodat od Allaha dž,š, koju daje svojim stvorenjima.

Ovo je zbog toga što je rođenje poslanika a,s, ustvari garancija za nastavak poslanice i poruke svim ljudima, a mi smo svjedoci milosti islama koja nas vodi i štiti od totalnog i masovnog uništenja na ovom kao i na budućem svijetu. Zato nalazimo hadis koji bilježi imam Muslim da je poslanik a,s, bio uptitan o postu ponedjeljkom, pa je poslanik a,s, rekao: Na taj dan sam se rodio i na taj dan je počela objava.

Tako kad god dođe mjesec Rebiul Evvel, pokazujemo zahvalnost Allahu dž,š, na toj velikoj blagodati s kojom nas je Allah dž,š obskrbio a to je poslanstvo Muhammeda a,s. Allah dž,š, kaže u suri Enbija 107: A tebe Muhammede smo samo kao milost svjetovima poslali.

Ovaj veličanstveni ajet nam nudi dvije poruke: Prva: Ovaj ajet naglašava činjenicu koja je u praksi, razumjevanja i usađivanja islama u naše svakodnevne živote, zato postoji potreba da okitimo naše živote sa milošću. Ovaj ajet je znak da je poslanik a,s, zaista Allahova milost, i mi kao muslimani, imamo obavezu da svakome pokažemo da smo mi nositelji te vrijednosti i te milosti kroz naše interakcije sa drugim ljudima kao Allahovim stvorenjima. Druga: poruka koja se odnosi na činjenicu da se poruka islama ustvari temelji i da je utemeljena na milosti za sva bića. Ova vrijednost nije ograničena u prirodi. Imam Et-Taberi r,h, kaže u svome tefsiru za riječ ”lil alemin” cijelom čovječanstvu, da ustvari ova riječ obuhvaća i muslimane i nemuslimane, zato bilo ko i bilo koje stvorenje ima pravo na tu milost.

Islam koji je milost od Allaha dž,š, treba da se pojašnjava i objašnjava, a i njegove blagodati treba svako da osjeti, i muslimani kao i nemuslimani. Ova milost se može vidjeti u mnogim dešavanjima tokom poslanikove misije i kako je naš poslanik a,s, tretirao svoje ashabe i one koji su bili njegovi neprijatelji.

U jednom hadisu kog bilježi imam Muslim od Muavije bin Hakema As-Sulemija r,a, koji kaže; Kada sam klanjao sa poslanikom a,s, jedan od ashaba je kihnuo u namazu, i rekao sam mu; Allah ti se smilovao – Jerhamukellahu! Tada su ljudi počeli da me gledaju i nisu opravdavali ono što sam uradio. Teško meni što me tako čudno gledate!

Počeli su udarati po rukama, i kad sam ih vidio da mi urgiraju da šutim, tad sam se naljutio, ali im nisam ništa rekao; kad je poslanik a,s, završio sa namazaom, kunem se da me nije grdio, tukao ali mi je rekao: Pričanje nekog u namazu je ne prikladno, jer se namaza sastoji od slavljenja i veličanja Allaha, te učenje Kur’ana i tome slično.

Imam Nevevi kaže za ovaj hadis da pokazuje izvrsnost ahlaka i etike poslanika a,s, zato je nama potrebno da se konstantno podsjećamo da smo mi ti koji donosimo drugima milost, treba da imamo pozitivno mišljenje o drugima. Da druge ne gledamo i ne osuđujemo te da nikog ne mrzimo, jer će se taj tretman odraziti na njih. Pa i ako učine grešku, trebali bi ih iskreno savjetovati sa punim srcem nade tako da bi ostali u dobru, ali nikako da se osjećamo boljim i superiornijim od njih.

Ako smo iskreni u savjetovanju i da zaista želimo pomoći a ne odmoći i da ne osjećamo oholost i odvratnost, tako da ne posramimo i da ne koristimo grube riječi.

U hadisu kog smo malo čas pomenuli, poslanik a,s, nas uči kako da postupimo i da ne koristimo grube riječi protiv onoga koji je pogriješio. Isto tako ovaj hadis nas uči i podsjeća da ako želimo biti milostivi prema svakome, onda se moramo nadati da će i ostali osjetiti tu blagodat od Allaha dž,š, moramo imati nadu i biti pozitivni ako želimo donijeti promjene. Svako vjerničko srce bi trebalo biti ispunjeno rahmetom.

Pogledajmo hadis kog bilježi imam Muslim kada je poslanik a,s, proučio Kur’anski ajet iz sure Ibrahim 36, koji govori o Ibrahimuu a,s: Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao – pa, Ti, uistinu, praštaš i samilostan si. Poslanik Isa a,s, je takođe rekao u suri Maide 118: Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si.”

I nakon toga i poslanik Muhammed a,s, je podigao svoje ruke i proučio je dovu; O Allahu, moj ummet, moj ummet, zatim je zaplakao. Tada je Allah rekao; O Džibril idi do Muhammeda a,s, i pitaj ga zašto plače? I kada je Džibril a,s, došao do poslanika a,s, i upitao ga zašto plače, poslanik a,s, je rekao, ono što je proučio. Tada Allah reče; O džibrile, idi do Muhammeda a,s, i reci mu, zaista Allah će te učiniti da budeš zadovoljan po pitanju tovg ummeta, i nećemo te rastužiti.

To je zbog poslanikove dove, Allah je obećao sreću, i protekciju vjernicima koji slijede njegove primjere i njegov sunnet.

Dova koju je poslanik a,s, učio je iz njegovog srca, koja je bila puna nade i dobrote, zato ako smo i mi vjernici i želimo da slijedimo poslanika a,s, onda i mi moramo ispuniti svoja srca sa ljubavlju i rahmetom.

Da oslobodimo svoja srca od predrasuda i optuživanja, mržmke itd. Ne dozvolimo da nas sebičnost savlada, hajmo u ovom mjesecu oživjeti jedan sunnet jednu praksu poslanika Muhammeda a,s, kako bi pokazali da ga volimo i da njega slijedimo, da nam je on a,s, uzor, nemojmo ostati na poeziji koja se recituje, ili mevludu a nakon toga opet nastaviti po starom. oživimo jedan suunnet i praktikujmo ga, neka neko odluči da će nešto uraditi iz ljubavi prema poslaniku a,s, recimo djevojka ili žena koje nisu pokrivene da će se pokriti, oni koji puše da prestanu pušiti, koji ne klanjaju da počnu klanjati, koji neznaju učiti Kur’an da nauče, da memorišemo par hadisa, i da ih se pridržavamo, da naučimo novu suru, da pročitamo neku knjigu o poslaniku a,s, i mnogo mnogo toga.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s