Ko su današnji stranci ?

Ko su današnji stranci ?

Imam Muslim bilježi u svom Sahihu hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao. „Islam je počeo kao nešto strano i vratiće se stran kao što je i počeo. Pa „Tuba“ (blago li se strancima) je za strance.“

Ebu Bekr el-Adžuri ga je takođe prenio i u njegovoj predaji se navodi: „Rečeno je: ‘O Allahov Poslaniče, a ko su stranci?’ On, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ‘Oni koji popravljaju (sebe/druge) kada se ljudi iskvare.’

Drugi su ga prenijeli sa sljedećim riječima u kojima on, sallallahu alejhi ve sellem kaže: „To su oni koji bježe od iskušenja (smutnji) radi svoje vjere.“

Takođe je zabilježen od Taberanija koji ga bilježi od Džabira, radijallahu anhu a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i u ovoj predaji se nalazi: „Rečeno je: ‘Ko su oni, o Allahovov Poslaniče?’ On je rekao: ‘To su oni koji popravljaju i ispravljaju kada ljudi postanu iskvareni.’

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s