Primjeri pronicljivosti Imama Ebu Hanife r,a,

Primjeri pronicljivosti Imama Ebu Hanife r,a,

Njegova precimost, blagost i razboritost u naučnim raspravama koje vodio sa velikim učenjacima svoga vremena. Tako se u jednom relevantom izvoru koji govori o postanku i historijatu mezheba u islamu navodi da je Ebu Hanife, jednom prilikom za vrijeme boravka u Medini, imao raspravu sa velikim autoritetom i naučnikom tog vremena imamom Muhammedom el-Bakirom (umro 114. po Hidžri).

Naime, Ebu Hanifi su određeni krugovi prigovarali da daje prednost analogiji (kijasu) nad hadisima Božijeg Poslanika s.a.v.s. Takve vijesti su dospjele i do imama El-Bakira, koji ga je, susrevši se s njim u Medini, upitao: “Jesi li ti onaj koji je vjeru mog djeda (aludira na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.) i njegove hadise zamijenio kijasom (analogijom)?”

Imam Ebu Hanife je na to smireno uzvratio: “Hajde da sjednemo, pa da malo popričamo”. Kada su sjeli, nastavio je: “Ja ću te pitati tri stvari, pa kada mi na njih odgovoriš, onda ti sam prosudi da li je tačno ono za što me okrivljuju. Molim te, odgovori mi: Ko je slabiji, muškarac ili žena?” “Žena”- odgovorio je imam Muhammed el-Bakir. “A koliki je udio žene prilikom raspodjele nasljedstva?” – pitao)e dalje Ebu Hanife. “Muškarcu pripada duplo više nego ženi” – uzvratio je imam El-Bakir.

“E, vidiš” – kazao je Ebu Hanife “- “to što si sada rekao, to isto je kazao tvoj djed (Muhammed, a.s.), a da sam ja kojim slučajem mijenjao vjeru tvoga djeda kijasom (analogijom), onda bi, po kijasu, trebalo da ženi pripadne duplo više nego muškarcu, jer je ona slabija”.

Potom je Ebu Hanife nastavio: “Kaži mi: Šta je vrednije: Namaz ili post?” Imam El-Bakir je odgovorio: “Namaz je vredniji”. Ebu Hanife na to reče: “To isto je rekao tvoj djed (Muhammed, a.s.), a da sam ja, kojim slučajem mijenjao vjeru tvog djeda kijasom, onda bi, po kijasu, žena trebala da, kada se očisti od mjesečnog pranja, naklanja namaze koji su joj prošli za vrijeme hajza, a ne da napošćuje dane koje nije postila”.

Nakon toga Ebu Hanife upita i treću stvar: “Šta je veći nedžaset (nečistoća): Mokraća ili sperma?” “Mokraća”- spremno odgovori imam El-Bakir. “E, ako je tako” – odvrati Ebu Hanife – “onda bih ja, da sam htio da mijenjam vjeru tvoga djeda (s.a.v.s), tražio da se kupa nakon mokrenja, a abdesti nakon izbacivanja sperme. Međutim, ja tražim utočište kod Allaha od toga da mijenjam vjeru tvoga djeda kijasom”.

Nakon tih riječi imam Muhammed el-Bakir ustade, zagrli Ebu Hanifu, poljubi ga u lice i oda mu posebnu počast”. (O tom događaju vidi: Ebu Zehre, Muhammed: Tarihu-1-mezahibi-1-islamijje, Daru-1-fikri-1-‘arebijji, Kairo, str. 639, 640).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s