Jak vjernik !!! / The strong believer

Jak vjernik

imam - sedin agicImam Muslim u svom Sahihu prenosi od Ebu Hurejre, r.a, a on od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Jaki vjernik je bolji i Uzvišenom Allahu draži od nejakog vjernika, a dobro je i u jednom i u drugom. Žudi za onim što će ti koristi, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. Ako ti se šta dogodi, ne govori: da sam uradio tako i tako bilo bi tako i tako – već reci: – Allah je dosudio i učinio što je htio – jer ono ‘da sam’ šejtanu otvara mogućnost djelovanja (otvara šejtanu vrata).

Istinska i prava snaga nije u valjanju klada i dizanju tereta (tegova) snaga o kojoj je riječ ovdje je snaga volje draga braćo, snaga pravca i povjerenja u Allaha dž,š, odličnost i sve što dovodi do jakog uma kao i tjela. U ovom hadisu poslanik a,s, naglašava internu i eksternu (unutrašnju i vanjsku) snagu koja proizilazi iz znanja i poznavanja svrhe, poznavanje cilja i imati povjerenja samo u Allaha dž,š, te razumjevanje, kada biti miran i spokojan u situacijama koje su izvan naše kontrole.

Draga braćo, nije naš iman i vjervanje isto kod sviju nas, kod nekoga je vjervanje čvrsto dok je kod nekih slabo. I ovo je činjenica koju ne treba dokazivati kroz Kur’an i Sunnet. To je nešto što mi sami poznajemo kroz naša iskustva, kroz interakciju s društvom, ustvari naš iman je nekada tokom godine jak a nekada slab i nejak.

Sve što trebamo uraditi je da pogledamo u unutrašnjost i spoljašnos naših djela. Koliko se često sjećamo svog Gospodara, koliko često klanjamo, koliko se čuvamo zabranjenih stvari, kada pogledaš u svoj stil života i pogledaš u svoju predanost islamu tada ćeš znati koliko si jak odnosno tvoj iman!

Ako zaista razumiješ svoju svrhu života i svoj cilj u životu onda ćeš ići napred iskorištavajući svaku priliku koja ti se nudi i koja će ti pomoći da se približiš Allahu dž,š. Jak vjernik je onaj koji je uporan u ostvarivanju i postizanju svog cilja. Sjajna je kombinacija mentalne i fizičke snage u kombinaciji sa izdržljivošću i odlučnošću. Dio te snage je znanje i mudrost da indentifikuju ono što će nam koristiti. To može biti dipoma, poslovna ideja ili neka inovacija ili usluga.

Poslanik a,s, je rekao ako želiš bilo šta, obrati pažnju ovdje, on a,s, nije rekao bilo šta dobro vjersko! On je rekao: Žudi za onim što će ti koristi. On želi od nas da imamo visoke želje i ciljeve, gledaj kako da se okoristiš u vjeri i dunjaluku, dakle u obadva smjera dunjalčkom i ahiretskom tj, ovosvjetska o onosvjetska korist.

Ako nešto želiš dobro od vjere onda traži najbolje, poželi da budeš recimo hafiz, imaj želju za uspjehom da budeš pobožan kao neko. Ako želiš nešto od dunjaluka, želi da imaš najbolju diplomu, da budeš najbolje edukovan, budi pohlepan za onim što će ti koristiti. Zato, mudra osoba je ona koja gleda kako se okoristiti na ovom kao i na budućem svijetu.

Ovaj hadis nas uči da razumijemo da ako želimo bilo šta onda nam je neophodna pomoć od Allaha i naša djela. Ovaj hadis nas takođe uči da ako dobijemo kažemo el-hadulillah a ako ne dobijemo, tada se oslonimo na Allaha i imamo povjerenje u Allaha i da nastavimo dalje sa svojim ciljevima i ostvarivanjem istih.

Naša vjera je proaktivna, pregresivna, vjera optimizma, vjera nade, rada i zalaganja, naša vjera nije pasivna niti je pesimistična, naša vjera nije depresivna naša vjera nije ta koja nam govori da samo sjedimo skrštenih ruku i ne radimo i ne poduzimamo ništa.

Ovaj tako lijepi hadis nam govori da svako od nas treba da ima visoke abicije, ciljeve i želje i da se potpuno oslonimo na Allaha dž,š. Da činimo dovu i onda da se potrudimo sa svojim visokim željama i ciljevima i ovo je forma za ovo dunjalučke i vjerske koristi, bilo kakav cilj imaš ove tri stvari ili uslova se moraju ispuniti.

Poslanik a,s, nas uči da stalno budemo optimisti, svjetli i uvjek pozitivni i nešto najvažnije da ne odustajemo i da se ne predajemo u ostvarivanju našeg cilja. Jedne prilike je podstakao jednog čovjek koji se zvao Hazen (što znači tuga i žalost) da ga zove umjesto Hazen Sehl (što znači lahak) pitao ga je poslanik a,s, kako ti je ime? Čovjek reče Hazen! A poslanik a,s, reče ali ti si Sehl. Buhari.

Pogledajte draga braćo čak i ime ili ono što aludira na negativnost, on a,s, je i to pokušavao zamjenuti lješpim. Dakle naša karekteristika je da budemo uvjek pozitivni a ne negativni, da širimo i uljevao nudu kod ljudi a ne da ih sputavamo i ubijemo i ono mal nade što imaju.

Zato vjernik treba biti jak i čvrst, zdrav duševno i fizički. Ebu Musa El-Ešari r,a, da je poslanik a,s, rekao: Vjernici su poput zgrade (konstrukcije) njeni djelovi su povezani jedni s drugima. I to je to! Jak i čvrst vjernik je Allahu draži i bolji nego slabi, jer svaki vjernik je blok u toj konstrukciji koju mi nazivamo ummet ili zajednica.

Zato umjesto plakanja nad našom situacijom i stanjem u kom se nalazi ummet, ja vidim jednu malu promjenu koja je pozitivnog efekta. Sada možemo i individualno i kolektivno shvatiti svoju odgovornost prema sebi ali i prema zajednici. Sad možemo razumiti aje u kom Allah dž,š, kaže: Zaista Allah neće promjenuti stanje jednog naroda dok taj narod ne promjeni sam sebe.

The strong believer

imam - sedin agicAbu Huraira reported Allah’s Messenger as saying: A strong believer is better and is more beloved to Allah than a weak believer, and there is good in everyone. Be eager to obtain that which benefits you (have “HIRS” be eager be greedy be determined to get what benefits you) and ask Allah to help you (to get what you want) and do not be lazy. And if anything (in the form of trouble) comes to you, don’t say: If I had not done that, it would not have happened so and so, but say: Allah did that what He had ordained to do, and your “if” opens the (gate) for the Satan. Imam Muslim.

True strength is not how well you can beat up someone else or how much weight you can lift. The strength described here is willpower, a sense of direction, trust in Allah, and determination, all which lead to a strong mind as well as body. In this hadith, the Prophet (peace and blessings be upon him) refers to an internal and external strength that stems from knowing one’s purpose, pursuing a goal, putting trust only in Allah, and understanding when to be at peace with what is beyond our control.

Dear brothers, not everybody’s iman is the same, some people iman’s stronger and some people iman is weaker. And this is a reality that does not need to be proven in the Qur’an and the Sunnah. It is something we ourselves know experience from interacting with society, in fact our own iman at some times of the year could be strong and sometimes could be weak.

All that you need to do is to look actual inner and outer deeds. How much do you think of Allah, how much do you remember Allah, how often do you pray, how much do you avoid the sins, when you look at your own lifestyle and you look at your commitment to Islam you will know how strong or weak your iman is?

If you truly understand your purpose in life you will go forward into the world, taking up every opportunity that will help you get closer to Allah and serve Him. A strong believer is one who is determined and persistent in reaching his or her goal. Within, is a brilliant combination of mental, physical and spiritual strength coupled with endurance and determination. Part of that strength is the knowledge and wisdom to identify what is of benefit to us. It could be a degree to pursue, a business idea to launch, a new invention or a service project.

The prophet is saying if you want anything good! And notice here he did not say anything good of the religion! He also said: Be eager for that which benefits you. He wants us to aim high, look at that which is the most beneficial both in Deen and Dunya! Both in this world and in the hereafter!

You want something good in Islam aim for the highest, aim to be hafith, and aim to be somebody was righteous.

You want something good in this world (dunya) aim for the best degree, aim for the best education, be greedy for that which will truly benefit you, and therefore the wise person looks at what is beneficial for my Deen (religion) and my Dunya (this world).

This hadith teach us to understand that if we want anything we need Allah’s help along with our actions. It teaches us that if we get that Al-hamdulillah and if we did not get that, well, then we put our trust in Allah, and then we move on to another project.

Our religion is a proactive, it is progressive, and it is a religion that is an optimistic religion, our religion is not pessimistic, our religion is not depressing, our religion is not something that tells us to sit down and do nothing.

This beautiful hadith tells us to have the highest aims and to put your trust in Allah, make dua (supplication) to Allah and then strive for that aims, and these are from the worldly and from the religious things, whatever goal you have, these are three conditions that need to be applied.

The Prophet taught us to always be optimistic, bright with a positive mind and most importantly not to give up when striving to fulfill the rights of God. He once suggested a man who was called Hazan (sadness) to be named Sahl (easiness) as the hadith shows: “What is your name?” He said: “My name is Hazan.” The Prophet said: “But you are Sahl.” (Al-Bukhari)

He intended to change the name that denotes sadness and pessimism to a positive and cheerful name. So the believer should be strong in his faith, health and mind. Abu Musa Al-Ashaari narrates that the Prophet has said, Believers are like a structure, parts of which support one another.” That’s it! A strong believer is more beloved to Allah (swt) because every believer is a building block in the structure we call the ummah (community).

Now instead of crying over the status of the ummah I see how seemingly small changes can have a profound, positive effect. I recognize that I as an individual have a responsibility not only towards myself but also towards the greater community. I now fully understand what Allah (swt) says: “Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s