Najbolji ummet, narod

Najbolji ummet, narod

Allahovo ime (Allah's name)Kaže Allah dž,š, u suri Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Mogao je Allah dž,š, da nas stvori u bilo kojem vremenu i da pripadamo bilo kom ummet! No, međutim zbog Njegove milosti prema nama stvorio nas je da budemo i da pripadamo najboljem ummetu koji se ikad pojavio i mi smo zadnji ummet, do Sudnjeg Dana.

Poslanik a,s, je rekao: Moj ummet je učinjen najboljim ummetom. Imam Ahmed. Poslanik a,s, kaže: Zaista, vi činite sedamdeseti ummet. Vi ste od svih njih najbolji i najpoštovaniji kod Allaha. Imam Ibn Madže i Ahmed. Poslanik a,s, je rekao: Mi ćemo biti sedamdeseti ummet na Kijametskom Danu, mi smo zadnj i mi smo najbolji. Imam Ibn Madže. Našem ummetu su date blagodati koje nisu date nikom prije nas (prijašnjim narodima). Poslanik a,s, kaže: Dato mi je ono što nije dato ni jednom poslaniku prije mene; rekli smo; O Allahov poslaniče, a šta je to? Rekao je; Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene), dati su mi ključevi dunjalučkih riznica, nazvat sam Ahmedom, Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, i moj ummet je najbolji ummet. Imam Ahmed.

Naš poslanik a,s, nam je donio dobre vijesti, obradovao nas je, da će muslimani kao ummet zauzeti najveći prostor u džennetu (bit će najbrojniji). Abdullah ibn Mes’ud r,a, da je poslanik a,s, rekao: Jestel zadovoljni da vi budete jedna četvrtina od stanovnika dženneta? Rekli smo; Allahu ekber – Allah je najveći, a poslanik dodade; Jestel zadovoljni da vi budete jedna trećina stanovnika dženneta? Rekosmo Allahu ekber! A on a,s, reče: Nadam se da ćete vi biti jedna polovina od stanovnika dženneta. Imam Ahmed.

Od Burejde r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, je rekao: Ljudi u džennetu je 120 safova (redova) ovaj ummet će zauzet 80 od njih (safova). Imam Ahmed, Ebu Ja’la Taberani, Ibn Madže, Tirmizi Hakim i ibn Hibban, hadis je sahih. Našem ummetu je poslat selam (pozdrav) od Allahovog dž,š, prijatelja Ibrahima a,s. Abdullah ibn Mes’ud r,a, prenosi da je poslanika,s, rekao: Sreo sam poslanika Ibrahima a,s, na noćnom putovanju, i rekao mi je: O Muhammede, poselami svoj ummet (poselami ih od mene) i reci im da je džennet lijep, a džennetska voda je slatka voda. To je prazna livada na kojoj nema ništa, na koju treba saditi sadnice izgovaranjem subhanallah, Alhamdulillah, la i lahe illa Allah i Allahu ekber. Imam Tirmizi.

Jedna razlika između našeg ummeta i prvih naroda i ummeta jeste to da smo mi striktni u pkornosti Allahu dž,š, i poslaniku a,s. Tokom bitke na Bedru kada su muslimani bili informisani da su kurejšije dobo naoružani i da ih je brojčano više. Mikdad bin Amr r,a, je ustao i rekao: O Allahov poslaniče! Kreni tamo gdje ti je naređeno, i mi smo s tobom. Mi nećemo reći kao što su izraelćani rekli Musau a,s,; Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite a mi ćemo ovdje čekat. Ne, mi kažemo Idite ti i tvoj Gospodar a i mi ćemo za tobom krenuti i boriti se s tobom. Rahiqul makhtum.

Razlon zbog kojeg smo najbolji ummet je spomenut u ajetu iz sure Ali Imran: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: 1- tražite da se čine dobra djela, 2- a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Imam Ibn Kesir kaže: Katade r,a, je rekao: Rečeno nam je da je Omer ibn El-Hattab r,a, proučio ovaj ajet tokom dana hadža kojeg smo obavljali, pa kad je ugledao ljude kako žure, rekao je: Ko god voli da bude od ovog pohvaljenog ummeta, neka obavlja obaveze koje je Allah postavio u ovom ajetu.

Naređivanje dobra i zabranjivanje zla, jer islam se sastoji od dobra koje je Allah dž,š, odredio da se uspostavi, a zabranjivanje lošeg koje je takođe Allah odredio da ga se čuvamo i izbjegavamo. Najveće dobro je vjerovanje u Allaha dž,š kao i ostatak islamskih ruknova i šarta. Najveće zlo je nevjerovanje u Allaha dž,š.! Allah nam naređuje da se klonemo lošeg i da i druge upozorimo na loše!

Mi smo danas svjedoci implementacije nevjerstva svugdje u svijetu. Loše se proširilo čak i među nama muslimanima i muslimanskim zemljama, svakodnevno proljevanje muslimanske krvi, korupcije u raznim kojekakvim režimima. Mnogo islamskih obaveza se odbacuju čak i od samih muslimana. U ovoj realnosti naređivanje ili preporučivanje dobra i odvraćanje od zla je od preke potrebe za današnji ummet, od kojeg se traži maksimalno zalaganje i trud.

Allah dž,š, je naredio ne smao pojedincima da se pobrinu za to, već i zajednicama ili grupi ljudi. Dans moramo razmišljati o blagodatima koje nam je Allah podario i Koji nas je učinio djelom ovog najboljeg ummet koji se ikad pojavio. Omer ibn Hattab r,a, je rekao: Mi moramo ispuniti uslov da bi bili najbolji ummet, tj; da naređujemo dobro i da zabranjujemo zlo.

Ali kako god draga braćo, znanje je to koje dolazi prije djelovanja. Prije nego započnemo sa naređivanjem odnosno zabranjivanjem, moramo biti spremni i znanjem okićeni. Moramo ispunjavati sve islamske dužnosti, raditi što nam je dozvoljeno a ostaviti ono što nam je zabranjeno. Kad imadnemo takvo znanje ili ilm onda možemo stupiti u djelo.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne, da nam omogući da budemo pokorni Njemu, da Ga volimo i da nam podari svoju ljubav i ljubav onih koji Njega vole ! Amin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s