Poslanikovo upozorenje !!!

Poslanikovo upozorenje !!!

”Se jekunu fi ahiri ummeti unasun juhhadisune ma lem tesmeu entum vela abaukum fi ijjakum ve ijjahum”.

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم 

Ebu Hurejre r,a, prenosi od poslanika a,s, da je rekao: U posljednjim generacijama moga ummeta bit će ljudi koji će vam kazivati hadiis koje niste čuli ni vi niti vaši roditelji, pa ih se pričuvajte. Budite oprezni!

Oni će prenositi i pričati ono što muslimanima nije bilo poznato. Ono što nije preneseno od prvih čestitih generacija ovog ummeta. Poslanik a,s, je upozorio svoj ummet da se čuva takvih ljudi i njihovog štetnog djelovanja.

Takođe ebu Hurejre r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Pred Sudnji Dan će se pojaviti lašci i manipulatori, koji će citirati hadise koje niste čuli ni vi niti vaši roditelji, pa ih se pričuvajte, da vas ne zavedu (odvedu u zabludu) i u smutnju odvedu.

وفي لفظ { يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم

U ovom hadisu je korišten izraz ”Dedžalun” i to je termin koji se odnosi na one koji svojim riječima i postupcima nastoje prikriti istinu i promovirati neistinu. To obuhvata sve skupine raznih pravaca, školi ili učenja, pa makar i tvrdili da pozivaju islamu i da je ono što oni ispovjedaju islam. To su aktivisti različitih sekti, pokreta i tagovaranja različitih pokreta, kojih je danas na pretek i na sve strane, i koji se suprostavljaju čistom islamu !!!

Malik r,a, je rekao: Znanje ILM se ne uzima od četvorice a uzima se mimo njih! 1- Znanje se ne uzima od onoga koji čini grijehe javno 2- Niti onaj ko je poznat po laganju 3- Niti onaj koji slijedi HAVU strasti i koji poziva druge da isto čine 4-  Niti abid koji ibadeti koji ibadeti ako nezna  šta govori i prenosi od hadisa.

Takođe Malik r,a, je rekao: Ovo znanje je DIN vjera, pa dobro otvorite oči od koga ćete uzimati ovu vjeru. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda r,a, da je rekao: Ljudi će biti u hajru (dobro) sve dok znanje uzimaju od velikana (alima, ljudi od znanja) i uleme njihove, pa kad budu znanje uzimali od slabića i od onih koji su najgori među njima tad će biti uništeni. 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s