Čudan zeman će nastati!!! (2 dio)

Čudan zeman će nastati!!!
2 dio

2- Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo! Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar! Sunnet je za n jih bid’at, dok je bid’at za njih sunnet.

Onaj koji dobro među njima naređuje je sumnjiv, fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen! Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako što prozbore, koji će ih eksploatirati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.31621.)

A koliko je danas vukova, srca su im kruta i bez milosti, gledaju kako da unište sve one koji im stanu na put ili im se suprostave ili ih pokušaju upozoriti! Krv se prolijeva na svakom ćošku čak je postalo prolijevanje krvi velika zarada, hić haber kad im se kaže da to nije humano!

Mi im damo prisegu i podržimo ih jer su nam obećali, oni nas slažu i ostane na pukim obećanjima, njihova djecu su brezobrazna i bez karaktera, omladina je skrenula. Zaista kada bi analizirali svaku rečenicu koja je rečena prije 1436 godina, a danas smo mi svjedoci svim tim dešavanjima. A nije čudno što odnose nepravedno prema ljudima! Nepravda je vidljiva ali?

Molim Allaha dž,š, da nas sačuva takvih iskušenja i da budemo od onih koji će biti pokorni Allahu dž,š,. Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s