Dobra djela i njihov utjecaj na vjerovanje

Dobra djela i njihov utjecaj na vjerovanje

Neki pitaja o mrtvilu (letargiji) koja se javlja kod njih dok obavljaju ibadete ili čine dobročinstvo. Ali ipak osjećaju entuzijazam kad obavljaju svakodnevne obaveze. Možda osjećaju zadovoljstvo, ili odmah dobiju ovozemaljsku naknadu od ovosvjetskih poslova, što ne osjećaju isto kada ispunjavaju svoje obaveze prema dragom Allahu dž,š, i islamu.

Ako je to slučaj, onda je to znak slabog imana! Ako čovjek padne na konstantnom preispitivanju svog srca i stanja svog vjerovanja, njegovo srce može da padne u iskušenje te tako njegov iman oslabi. Šta je lijek za ovakvo stanje i koja je uzajamnost izmeđi imana (vjerovanja) i srca, je ustvari tema današnje hutbe u kojoj ću danas nešto kazat!.

Naš poslanik a,s, je rekao: Iman ima sedamdeset i nekoliko djelova; najviši je ”La i lahe illa Allah” a naj niži je; ukloniti sa puta ono što smeta prolaznicima. Allah dž,š, je objavio ovaj ajet u suri Bekare 177: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.

Dakle prema ovom ajetu iman odnosno vjerovanje ili ubjeđenje je ”čestitost” ili ”poslušnost” i to ne samo u ritualnom ili izglednom prakticiranju! Čestitost je u srcu kao što poslanik a,s, ukazuje. Iman se sastoji od potpunog vjerovanja i djelovanja sa kojima je dini islam došao i podučio nas, dakle iman je: Ubjeđenje u srcu koji se potvrđuje riječima i djelima. ”Ja srcem vjerujem a jezikom očitujem a riječima i djelima potvršujem”.

Ponekad čovjek može biti zadovoljan svojim vjerovanjem ili djelima koja radi! Ali u isto vrijeme insan je nesvjestan stvarnosti, da ustvari čovjekov iman nikada nemože ostati isti ili istog nivoa! Možda čovjek milsiti da njegov iman neće biti niti može biti oštećen bilo s čim, međutim to nije slučaj. Jer čovjekovo srce se konstantno mjenja, poslanik a,s, nas podsjeća kad kaže: Nema nijednog srca a da nije između dva prsta Milostvivog pa ga okreće kako On hoće! Poslanik a,s, bi učio dovu da mu Allah dž,š, ustabili i učvrsti srce na uputi.

Život na ovom svijetu je pun iskušenja, koja ustvari utječu na naša srca i pune ih sa raznim bolestima i sumnjama, a ustvari srce bi trebalo biti ispunjeno sa smirenošću, sigurnošću i uvjerenjem. Ako ne primjetimo to na vrijeme prije nego se naša srca zatruju, naša srca i naš iman će tada biti uništeni, zato moramo biti pažljivi i obazrivi.

Tražimo zaštitu za naša srca, a zaštita se postiže sa činjenjem dobrih djela. Poslanik a,s, nam je dao isntrukcije i uputio nas kako da liječimo srca i kako da se sačuvamo iskušenja: Požuriti sa činjenjem dobrih djela prije nego vas iskušenja zadese, koja će biti kao crna noć. U tim danima čovjek će osvanuti vjernik a omrknut kao nevjernik, omrknut kao vjernik a osvanut kao nevjernik, prodavat će vjeru za ovodunjalučke koristi. Naša zaštita od takvih iskušenja je ustvari odazivanje poslanikovom savjetu i žurba ka činjenju dobrih djela.

Prokleti šejtan može doći insanu pa da umanjuje dobro djelo koje čini, čak može nagovoriti da se prestane sa činjenjem dobrih djela zbog podcjene samog djela ili činitelja djela. Možda ti kaže pa ti nisi ništa uradio veliko a da bi ušao u džennet moraš uraditi nešto veliko, ono što si dao je malo i ništavo.

Ali ti nikad nemoj zaboravit da nije važno koliko djelo bilo malo u očima ljudi ili u tvojim očima, to djelo je kod Allah dž,š, vrijedno. Poslanik a,s, kaže: Zaštitite se od džehennema pa makar sa pola hurme.

Kako da se čovjek može zaštititi sa pola hurme, zar je hurma velika? Da, jeste i ima svoju vrijednost koju samo Allah poznaje. Poslanik a,s, nas uči da nema malo i veliko djelo, tvoj nijet je ustvari veličina tvog djela, odnosno tvoj nijet čini djelo velikim ili malim.

Poslanik a,s, kaže; Ne podcjenjujte dobra djela pa makar sreo svog brata sa osmjehom na licu. Poslanik a,s, kaže; Da staviš zalogaj svojoj hanumi svojom rukom i to ti je sadaka. Takođe je rekap: Najbolje djelo je ono koje je konstantno pa makar i malo bilo! I rekao je a,s: Allah je zadovoljan svojim robom kada jede zahvali se Allaha i kad pije zahvali se Allahu dž,š. I ovome nas poslanik a,s, uči, ne treba ti Dr Phil da ti to kaže, poslanik nas tome uči stoljećima..

Poslanik a,s, nam je ispričao i priču o čovjeku koji je bio žedan pa sišao u bunar da se napije vode, pa kad se vratio ugledao je i cuku kako je isplazio jezik od žeđi, čovjek je rekao njega je snašlo isto što i mene pa se vratio ponovo u bunar i natočio svoj opanak vodom da se cuko napije, Allah se zahvalio ovom robu i oprostio mu. Dakle i sa životinjama se može zaraditi oprost i Allahovo dž,š, zadovoljstvo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s