Plemenite vrijednosti iz života poslanika a,s,

Plemenite vrijednosti iz života poslanika a,s,

Imam Sedin AgicJoš smo u mjesecu Rebiul evvelu, u mjesecu u kome se rodio naš poslanik a,s, Allahov miljenik. Pa zbog toga nam i priliči da budemo zahvalni Allahu dž,š, na toj blagodati, Allah dž,š, nas je počastio da budemo poslanikovog ummeta, najodabraniji poslanik i najodabraniji ummet! Vi ste najbolji ummet koji se pojavio, naređujete dobro a od zla odvraćate i vjerujeteu Alaha. Ali Imran.

Naša zahvala Allahu dž,š, na ovoj blagodati ne bi trebala biti iskazana samo riječima, dovama, zahvalom itd, već svaki pravi vjernik ili Allahov rob koji je zahvalan, ustvari razmisliti i razumiti glavni cilj i svrhu slanja poslanika a,s, nama. Kaže uzvišeni u suri Tevba 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Kao što uzvišeni kaže u suri Maide15: O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna. kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje.

Ovi časni ajeti objašnjavaju da je poslanik a,s, poslat kao svijetlo da uputi nas na pravi put, i da nam donese sreću i veselje u svakodnevoi život, da nas obraduje dobrim a upzri na loše. Ustvari, cijeli poslanikov a,s, život je nama primjer i uzor! Ako isčitavamo biografiju poslanika a,s, uvidjet ćemo da je svaki njegov aspek života pun pouka i poruka. To obuhvata njegovu povezanost sa Gospodarom, njegova veza sa ostalim ljudima uključijući i njegovu porodicu, sljedbenike, komšiluk, čak i one koji su mu bili neprijatelji pa čak i šire. Rekao je uzvišeni u suri Ahzab 21: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.

 Zato moramo razumjeti i razmisliti o svakoj vrlini kojom nas uči poslanik a,s, i ne samo da je naučimo već i kako da je implementiramo na sebi, i kako da je primjenimo u svom svakodnevnom životu. Naprimjer, prenosi se da je poslanik a,s, rekao: Moj Gospodar mi je naredio devet odlika (karkteristika): 1- Strah od Allaha dž,š, u javi i taji. 2- Da budem pravedan kad sam ljut i kad sam raspoložen. 3- Umjerenost u bogatstvu i siromaštvu. 4- Da pružim ruku ko meni neće. 5- Da dijelim onima koji meni brane. 6- Da oprostim onima koji me vrijeđaju. 7- Da moja šutnja bude meditcija i razmišljanje (a ne dabu smutnja i nered, jer kod nas se kaže čim šuti sigurno nešto muti!). 8- Da moje riječi budu zikr (spominjanje Allaha). 9- i da moj pogled i vizija bude pouka (ibret). Hadis bilježi Imam Tabrizi, i ovaj hadis podržavaju vjerodostojne predaje.

Ovakvi kvaliteti koje je poslanik a,s, preporučio mogu nam donjeti samo korsit. Takođe mogu pomoći bilo kome da prevaziđe različitosti i rasprave. Ustvari, ovi kvaliteti kojim nas podučava vjerovjesnik a,s, će povećati naš ugled kod Allaha dž,š, kao i kod ljudi.

Ono što trebamo znati je da će se platforme komunikacije i medije uvjek mjenjati i to u skladu napredka tehnologije. Dakle razlikuje se samo vrsta tehnologije koju koristimo ali će korisnici biti isti, to smo ti i ja dragi brate. Zato se moramo pridržavati istinskih kvaliteta a ako to želimo onda je na nama da se držimo manira koje nam poslanik a,s, nudi.

Ti kvaliteti će nam pomoći da unapredimo svoje manire, da ojačamo svoj duh, da izgradimo svoju otpornost i odbrambeni sistem kako bi bili u stanju da se sretnemo licem u lice sa modernim izazovima.

Cilj je da se izgradi muslimanska zajednica sa jakim vjerovanjem (akidetom) sa dobrim manirima i karakterom (ahlak) sa edukacijom o istinskim principima, sa dobrim komšilukom, sa tolerancijom, uvjeren u različitost mišljenja i uvjek doprinositi zajednici i izgrdnji nacije.

Postoji samo jedna uslov da budemo uspješni na oba svijeta a to je; Doista ovaj ummet je jedan ummet a Ja sam vaš Gospodar pa samo Meni robujte! Ako budemo postupali po ovom principu onda se nadati uspjehu, a ukoliko budemo odstupali od ovog principa onda se nadati ovome što imamo!

Ako Bog da 2016 godina da bude godina oprosta, jedinstva, ljbavi, poštovanja, tolerancije, amin.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s