Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Muslimanska omladina – Borba za održavanje islamskih ličnosti

Imam Sedin Agic Ne postoji ništa više bolno nego da vidimo naše mlade kako odrastaju usred neislamske atmosfere kao vodeće, u nekim slučajevima, da muslimanska mladež izgubi islamski identitet, njihove vrijednosti, pa čak i njihove Din i vjeru. Kad analiziramo zašto mladi odstupaju od vjere, jednostavana, ali zastrašujuća činjenica je dovela do svjetla – da je uzro uticaj prijatelja koji ih okružuju. Zadatak izborom pravih prijatelja je od suštinske važnosti za očuvanje našeg identiteta. Družiti se sa čestitim muslimana je jedan od preduvjeta za ostanak na putu pravom i zadovoljavanju Allaha dž,š.

Većina nas se trudi da očuvamo naš vjerski identitet unutar naše porodice, mi ponekad i negledamo naše mlade s kim se druže van kuće ili dok su na kompjuteru. Islam nam je dao mapu puta za navigaciju kako bi bili u stanju da uspijemo i na dunjaluku i na ahiretu!

Boravak u korektnoj ili ispravnoj atmosferi: Održavanje korektne atmosfere je od vitalnog značaja za muslimane da bi mogli izbjeći odstupanje od pravog puta. Atmosfra u kojj se nalaze mladi danas je utvari korumpirana, gdje su teme razgovora obično vrte oko suprotnog spola i “pokazivanjea ili hvalisanja” jedni drugima. Ova vrsta atmosfere služi samo da uzruja ljudski nefs i da ih potencijalno odvodi dalje od islama i islamskih vrijednosti!

Prenosi se da je poslanik a,s, rekao: “Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavča miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavač miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.” (El-Buhari) islam priznaje da prijatelji imaju jak utjecaj na ljude i da će njihovo prisustvo utjecati na njihihovu vezu sa Allahom dž,š. Poslanik a,s, kaže: ”Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite koga uzimate za prijatelja i skim se družite.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Svaki musliman bi trebao da izabere sebi prijatelja koji će ga posavjetovati i napomenuti o Allahu dž,š, a ne koji će ga navoditi na put šejtana. Zato je važno za muslimana da izabere dobrog prijatelja.!

Ljubav između dva muslimana koji su prijatelji je takva ljubav da će se povjeriti jedan drugom, pomoći jedan drugom u vremenu kada je potrebno, koji će ojačavati jedan drugog spominjanjem Allaha i koji će raditi i djelovati šire. Imam buhari bilježe da je poslanik a,s, rekao: Ako neko voli brata muslimana u ime Allaha dž,š, neka mu to kaže jer to pomaže i jača ljubav među njima.

Uloga roditelja: Dio ostanka u ispravnoj atmosferi je svakako uloga roditelja u sinovom ili kćerkinom životu. Roditelji su odgovorni za prijatelje svje djece. Najčešća greška roditelja je ograničavanje svoje uloge u porodici na dobavljača fizičkih potreba, što vodi u većini slučajeva u disfunkcionlanu vezu između roditelja i djece!

Karakteristike islamkog prijateljstva: islam je definirao prijateljstvo na način da mnogi od nas na zapadu nisu navikli. Islam zasniva veze i odnose ne na iskorištavanju u ovosvjetskoj sferi i poslovima, već u našoj borbi za uspjeh na Ahiretu, tražeći Allahovo zadovoljstvo, te tako prepoznati značaj takvih odnosa i postaviti smjernice za nas da pratimo kako da ih održavamo:

Voljeti prijatelje radi Allaha dž,š, to znači da ćemo poduzeti određene mjere u pomoći prijatelju i tako dalje održati naš odnos s njima u ime Allaha, iako oni mogu ići protiv naših ličnih interesa. Poslanik a,s, je rekao: Ko god želi da okusi slat imana (halvu vjerovanja) neka voli osobu samo u ime Allaha. [Ahmad]. Zato učenjaci kaže da je ljubav koja je osnovana na vjeri i islamskim principima jača veza nego li ona po krvi. jer Uzvišni jasno kaže: Zaista su vjernici braća! – Dakle oni koji su zasnovali svoju ljubav u ime Allaha dž,š, kao što su to bili ashabi, onda je to istinska ljubav!

Velikodušnost i ljubaznost – biti džometan i plemenit, djeliti bogatstvo s drugima se ohrabruje u islamu. Ovo izgrađuje povjerenje i bliskost među ljudima. Imam Buhari prenosi da je Poslanik a, s, rekao: Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi. [Buhari]

Davanje poklona je također preporučeno od strane Poslanika a, s, i on je objasnio da jača odnos među ljudima. Imam el-Buhari prenosi da je Poslanik rekao: Poklonite poklone (hedije) više ćete se voljeti.” [Buhari]

Prikrivanje grešaka prijatelja: Važno je da se prikriju mane prijatelja. To ne znači da ćemo ih ignorisati; to znači da mi savjetujemo našu braću i upozoravamo ih na njihove grešake, i pomažemo im kako da prevladaju svoje nedostatke. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik rekao: A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže Svome robu onoliko koliko on pomaže svome bratu.”[Muslim]

Imamsedin – January 29th 2016 – Rabiul Akhir 19th 1437

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s