Promjene

Promjene

Zahvala Allahu dž,š, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda a,s, njegovu porodicu uzorite i čestite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg Dana.

Vidimo draga braćo da svako ovih dana poziva u promjene! Prave se razni pokreti, razni mitinzi i prezentacije! No, međutim postavlja se pitanje nama ”hoćemo li se mi promjenuti! Hoćemo li poraditi na sebi?

Allahova dž,š, je volja i Njegovo pravilo da onaj ko posije dobro i obrat će dobro, a onaj ko sije loše će isto i obrati loše! Kaže uzvišeni u suri Zilzele 7-8: Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

A što se tiče muslimana, kakvo god nas dobro potrefi znamo da je to blagodat od Allaha dž,š. Jer musliman zna da on ne zaslužuje ništa od Allaha dž,š, i da će ga njegovo vjerovanje i ubjeđenje dovesti do zahvale Allahu dž,š. Isto tako ako ga kakvo zlo zadesi on će istrajati i tražit će nagradu od Allaha dž,š, jer zna vjernik da je rezultat činjenja lošeg djela, ustvari podizanje na veći nivo na Ahiretu. Rekao je uzvišeni u suri Šura 30: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti. Kao što uzvišeni kaže u suri Ra’d 11: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika.

Muslimani kroz historiju su prolazili kroz razna vremena i periode, neki su bili teži od nekih drugih u iskušenjima i čak su bili protjerivani i izgonjeni. Ali su učinili nešto važno a to je ”učinili su iskreno pokajanje” vratili su se znanju i vjeri, vratili su se Allahu dž,š. Tada su povratili sigurnost, ponos i čast, jedinstvo koje je bilo predvođeno praksom islama. Danas, iskušenja i belaji su veliki za današnji ummet generalno, ali ipak ostaje neosporna istina da se stanje kasnijih generacija neće popraviti osim sa onim s čim je se popravila i prva generacija, a to je ”POKAJANJE”.

Zato optuživati neprijatelje islama za ove belaje i iskušenja i oslobađanje muslimana za neodgovornost za svoje stanje je neprihvatljivo i nezamislivo. Kako da tražimo da neko drugi riješi naše probleme! Ko je odgovoran da riješi naše probleme? Riješenje za naše probleme nalazimo u Kur’anu i Sunnetu poslanika a,s, u vođama i predstavnicima muslimanskih skupina, imamima i učenim da se ljudima kaže istina, i da se potpomognu u rađenju generalnog dobra te upozorenje na loše i odvraćati od lošeg. Ovo je velika odgovornost koja zahtjeva jaku volju i iskrenost.

Draga braćo! Kad god neko iskušenje i belaj zadesi neku zajednicu, prvo što treba svako uraditi je da učini iskreno pokajanje ili teobu. Kaže uzvišeni u suri Nur 31: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. U ovom ajetu je imperativ, što značoi da nam je se obaveza svima kako pojednincima tako i grupama da se pokajemo!

Svaki muslim bi se trebao iskreno pokajati, ako bi neko kojim slučajem rekao: Šta pokajanje ima samnom i mojim osobnim stanjem i kako se odslikava na ostatak muslimana!? Takvom bi se trebalo reće; da je izvor svakog dobra i rezultat svakog dobra ustvari pokornost i poslušnost Allahu dž,š, a isto tako svaka korupcija i nepokornost je izvor ustvari neposušnosti prema Allahu dž,š. Isto tako bi mu se trebalo reće; da pokajanje pojedinačno donosi veliko dobro i smanjuje propast muslimana.

Dini islam naređuje muslimanima da budu ujedinjeni i isto tako islam nam zabranjuje da se razjedinjujemo! Interesantna je ova činjenica, islam nam govori jedno a mi ipak radimo drugo! Kaže uzvišeni u suri Ali Imran 103: Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!

Takođe nam uzvišeni govori u suri El-Enfal 46: i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.

Dok islam naređuje jedinstvo između muslimana to nikako ne znači da mi možemo napadati one koji nisu musliamani ili da im branimo njihova prava u kojima oni uživaju pod islamskom vlašću. Ako bi ovo mnogi ne muslimani razumili, onda oni nebi optuživali islam zbog nekih zlodjela muslimana. Kaže uzvišeni u suri En’am 151: Reci: “Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate, Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili.

Bojmo se Allaha, budimo bogobojazni , tražimo da budemo u Njegovoj blizini čineći dobra djela a ostavljajmo zabranjeno. Pošalji sebi kakvo dobro za Ahreta prije smrti kako bi ga pronašao jer kaže uzvišeni u suri El-Hašr 18: O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.

Pripremi sebi odgovore koji će te spasiti na Dan Proživljenja! Poslanik a,s, je kazao: Ni jedan čovjek na Sudnjem Danu se neće pomjeriti sa svog mjesta sve dok ne bude upitan; o svom života kako ge je proživio, o mladosti ušta ju je potrošio, o bogatsvu kako je zaradio i gdje ga je potrošio, o znanju i da li je postupao po njemu!.

Imamsedin April 22nd 2016 – Rajab 15th 1437

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s