Ljubav je unutarnja suština islama

Hvala Allahu dž.š. Svjedočimo da postoji samo jedan Bog, Allah dž,š, koji nema partnera niti druga, i svjedočimo da je Muhammed a,s, Njegov rob i Njegov poslanik.

Od Enesa ibn Malika r,a, se prenosi da je jedan čovjek je došao kod Poslanika a,s, i pitao ga o Sudnjem Danu, kada će Sudnji Dan?. Poslanik ga upita: A šta si ti pripremio za Sudnji Dan? Čovjek odgovori: Ništa posebno, osim što volim Allaha i volim Allahovog poslanika. Poslanik a,s, mu reče: Ti si sa onima koje voliš. Bilježi ga Imam Muslim i Ahmed.

Poslanik a,s, nije samo bio dobar prema ovom čoveku, on ga je podučio kao i nas, nečemu što je vrijednom. Pojasnio je, da je ljubav krajnji ispit naše sposobnosti kao ljudskih bića. I on nam daje način da razumijemo vlastitu ljubav. Da znamo šta je to što stvarno volimo, jer mudraci kažu nije cilj voljeti, već je cilj biti voljen.

Draga braćo, uputa islama je uputa ljubavi. Islam je vjera ljubavi. Poslanik a,s, je došao da nas poduči da volimo, i da nam učini jasnim da je ljubav ustvari srži svih religija. Naš cilj, kao ljudskih bića je, da svjesno manifestujemo Allahovu dž,š, ljubav u našim životima.

Ovo je najznačajnije značenje Ibadeta (robovanja Allahu dž,š) koje može dovesti do svrhe i vrhunca da nas transformiše i naše živote. Kada razmislimo o historiji Poslanika a,s, i širenja njegove poruke (risale), shvatit ćemo da islam nije mogao uzeti maha u svijetu bez ljubavi, koja je ispunjavala srce Poslanika i koja je bila manifestovana u njegovim načinima i odnosima sa ljudima koji su osjećali duboku ljubav prema njemu a,s. Bez te uzajamne ljubavi, niko od nas ne bi bio ovdje danas. Bez ove ljubavi islam ne bi bio moguć, bio bi neostvariv.

Danas, vrlo često čujemo ili pročitamo mnogo toga što je grubo i bezdušano o islamu, razne potvore. Činimi se da postoji previše poruka i predrasuda, doslovnosti, legalizama, nasilja, i ugnjetavanja. Površnosti, ružnoće i tame koja je previše prevladava u današnjem islamskom razgovoru je ustvari ništa onako kao što nam je Poslanik dostavio.

Čuješ li riječi ljubavi u njegovim riječima? Možete li čuti njegov hitan poziv našim srcima? Možete li osjetiti svrhu u njegovom učenjenju i podučavanju?

Ljubav je tako centralna u islamu da bez nje ne može biti prave vjere. Kur’an nam jasno govori šta znači sljediti poslanika a,s; u suri Ali Imran 31: Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah prašta i samilostan je.

U suri El-Maide 54: O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne pa, Allah će, sigurno, umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.!

 Iz ova dva veličanstvena ajeta možemo shvatiti neke izvanredne stvari. Možemo shvatiti da je vjera i vjernost ustvari kao ljubav između Gospodara i vjernika.

Mu’min (vjernik) je onaj koji je duboko u ljubavi s Gospodarom. To je ta ljubav koja nas motivira da težimo, da tražimo, da se vratimo Allahu dž,š, da odustanemo od naših zemaljskih prohtjeva i da se vratimo našem Rabbu (Gospodaru).

To je ta ljubav koja nam daje snagu i moć, da se suočimo sa raznim iskušenjima u veri tokom našeg života. To je ta ljubav koja nas uči poniznosti, suosjećanju, povjerenju, poslušnosti i poštenju.

To je ta ljubav koja nam omogućava da žrtvujemo, da damo nešto od sebe radi Allaha dž,š. To je to ljubav koja nam otvara vrata poslušnosti. Takođe, možemo shvatiti da je ova veza ljubavi posebana, plemenita i da je dar, kojeg nam je Allah dž,š podario.!

Bez Njegove volje i velikodušnosti mi bi bili nemarni naspram Njegove ljubavi u našim srcima. Također možemo shvatiti da je napuštanje vjere u kontekstu ovog ajeta, ustvari okretanje od ljubavi, jer je posljedica ovog napuštanja i okretanja od Allahove ljubavi, zamjena!

A ta zamjena je ustvari dolazak ljudi koji će voljeti Allaha dž,š, i koje će On dž,š, voljeti!

Kao što možemo razumiti da je stjecanje Allahove dž,š, ljubavi, ustvari u sljeđenju poslanika a,s. Kročenje njegovim stazama!

Ljubav između nas i Allaha dž,š, između nas i drugih, kao i između nas i svih stvorenja je od suštinskog značaja za postizanje potencijala kao ljudskih bića. Kad njegujemo naša srca ljubavlju, kad manifestujemo Allahovu dž,š, ljubav u našim životima; sa našim porodicama, s našim prijateljima, u našem radu, u našim molitvama, u svemu što radimo, čitav smisao života se promjene i naše vlastito iskustvo, naša ljudskost se pretvori i postaje ukras prekrasnim karakteristikama poslanika a,s.

Ovo je značenje stopama poslanika a,s; mi ga sljedimo da bi se ukrasili sa kvalitetima poslanika a,s. sljedimo ga težići da budemo kao on u našoj ljudskosti, u našim odnosima, u našem ponašanju u društvu, javno i tajno, u našem služenju ljudima.

Braćo, Sunnet (tradicija) poslanika a,s, je o lijepom karakteru koji manifestuje Božju ljubav. Njegov Sunnah je ono što nas oplemenjuje, ono što nas transformiše u bolja ljudska bića. Da volimo i da budemo voljeni.

Poslanikova a,s, ljubav, strahopoštovanje i čežnja za Allahavom ljubavlju, kaže poslanik a,s: Evo samo jedan primjer: Gospodaru daj mi da Tebe volim, učini me da volim one koji Tebe vole, podari mi da volim sve ono što me približava Tvojoj ljubavi. Gospodaru podari mi da Tebe volim, Tvoje Meleke, Tvoje poslanike, i sva Tvoja stvorenja.

Gospodaru, učini moju ljubav prema Tebi najdrožom, dražom više nego prema sebi, porodici, imetku i djeci.

imamsedin
Mart 10 2017
11 Dzumdel ahir 1438

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s