Autentičnost hadisa o mjesecu redžebu kao Allahovom mjesecu

Pitanje:

”Redžep je Allahov mjesec,Šaban je Resulallahov mjesc a Ramazan je mjesec moga ummeta”.

Da li je ova predaja ili hadis vjerodostojan?

Odgovor:

Imam Ahmed ibn Hambel r,h, je rekao da je ovo munker predaja (ne prihvatljiva) dok su učenjaci hadisa rekli da je ovo fabricizirana (lažna) predaja.

Kaže Imam El-Hafiz El-Iraki u komentaru na tirmizijevu zbirku hadisa; Ovaj hadis je jako slab, dok učenjaci hadisa (muhaddisi) kažu da nije ispravno koristiti ovaj hadis kao dokaz o fadiletima mjeseca redžeba.

– Ovaj hadis se prenosi od Ebu Beka El-Nakaša, inače ovaj Nakaš je slab prenosilac hadisa, kaže Imam Ez-Zehebi u MIZANU. Talha ibn Muhammed bin Dža’fer El-Hafiz kaže: Nakađ je lažljivac kad su u pitanju hadisi.

_______

Napomena:

Bilo bi lijepo da se ljudima ukaže na tu predaju kao nesigurnu, ne pouzdanu, i ne prihvatljivu, kad govorimo o mjesecu redžebu daj da ukažemo na ono što će ummet probuditi, ne da ponavljamo istu grešku iz godine u godinu. 

I namaz o kome se priča koji se sastoji od 12 rekata itd do kraja, taj hadis je lažan, čudno je da se ljudi oslanjaju na lažne predaje a neće da prihvate one koje su autentične, i još čudnije je kad mnogi imami to navode sa mimbira i pričaju o tome kako je to poslanik rekao. Zaboravlja se hadis u kom Poslanik a,s, kaže: Ko slaže na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu! 

Dokle ćemo ići za zabludama? Hadis o navodnom namazu je lažan, i iznesena je laž i potvora na našeg Poslanika a,s. 

Molim Allaha dž,š, da nam ukaže na pravi put! Amin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s