Category Archives: Muslim Character

Najbolji ummet, narod

Najbolji ummet, narod

Allahovo ime (Allah's name)Kaže Allah dž,š, u suri Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Mogao je Allah dž,š, da nas stvori u bilo kojem vremenu i da pripadamo bilo kom ummet! No, međutim zbog Njegove milosti prema nama stvorio nas je da budemo i da pripadamo najboljem ummetu koji se ikad pojavio i mi smo zadnji ummet, do Sudnjeg Dana.

Poslanik a,s, je rekao: Moj ummet je učinjen najboljim ummetom. Imam Ahmed. Poslanik a,s, kaže: Zaista, vi činite sedamdeseti ummet. Vi ste od svih njih najbolji i najpoštovaniji kod Allaha. Imam Ibn Madže i Ahmed. Poslanik a,s, je rekao: Mi ćemo biti sedamdeseti ummet na Kijametskom Danu, mi smo zadnj i mi smo najbolji. Imam Ibn Madže. Našem ummetu su date blagodati koje nisu date nikom prije nas (prijašnjim narodima). Poslanik a,s, kaže: Dato mi je ono što nije dato ni jednom poslaniku prije mene; rekli smo; O Allahov poslaniče, a šta je to? Rekao je; Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene), dati su mi ključevi dunjalučkih riznica, nazvat sam Ahmedom, Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, i moj ummet je najbolji ummet. Imam Ahmed.

Naš poslanik a,s, nam je donio dobre vijesti, obradovao nas je, da će muslimani kao ummet zauzeti najveći prostor u džennetu (bit će najbrojniji). Abdullah ibn Mes’ud r,a, da je poslanik a,s, rekao: Jestel zadovoljni da vi budete jedna četvrtina od stanovnika dženneta? Rekli smo; Allahu ekber – Allah je najveći, a poslanik dodade; Jestel zadovoljni da vi budete jedna trećina stanovnika dženneta? Rekosmo Allahu ekber! A on a,s, reče: Nadam se da ćete vi biti jedna polovina od stanovnika dženneta. Imam Ahmed.

Od Burejde r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, je rekao: Ljudi u džennetu je 120 safova (redova) ovaj ummet će zauzet 80 od njih (safova). Imam Ahmed, Ebu Ja’la Taberani, Ibn Madže, Tirmizi Hakim i ibn Hibban, hadis je sahih. Našem ummetu je poslat selam (pozdrav) od Allahovog dž,š, prijatelja Ibrahima a,s. Abdullah ibn Mes’ud r,a, prenosi da je poslanika,s, rekao: Sreo sam poslanika Ibrahima a,s, na noćnom putovanju, i rekao mi je: O Muhammede, poselami svoj ummet (poselami ih od mene) i reci im da je džennet lijep, a džennetska voda je slatka voda. To je prazna livada na kojoj nema ništa, na koju treba saditi sadnice izgovaranjem subhanallah, Alhamdulillah, la i lahe illa Allah i Allahu ekber. Imam Tirmizi.

Jedna razlika između našeg ummeta i prvih naroda i ummeta jeste to da smo mi striktni u pkornosti Allahu dž,š, i poslaniku a,s. Tokom bitke na Bedru kada su muslimani bili informisani da su kurejšije dobo naoružani i da ih je brojčano više. Mikdad bin Amr r,a, je ustao i rekao: O Allahov poslaniče! Kreni tamo gdje ti je naređeno, i mi smo s tobom. Mi nećemo reći kao što su izraelćani rekli Musau a,s,; Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite a mi ćemo ovdje čekat. Ne, mi kažemo Idite ti i tvoj Gospodar a i mi ćemo za tobom krenuti i boriti se s tobom. Rahiqul makhtum.

Razlon zbog kojeg smo najbolji ummet je spomenut u ajetu iz sure Ali Imran: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: 1- tražite da se čine dobra djela, 2- a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Imam Ibn Kesir kaže: Katade r,a, je rekao: Rečeno nam je da je Omer ibn El-Hattab r,a, proučio ovaj ajet tokom dana hadža kojeg smo obavljali, pa kad je ugledao ljude kako žure, rekao je: Ko god voli da bude od ovog pohvaljenog ummeta, neka obavlja obaveze koje je Allah postavio u ovom ajetu.

Naređivanje dobra i zabranjivanje zla, jer islam se sastoji od dobra koje je Allah dž,š, odredio da se uspostavi, a zabranjivanje lošeg koje je takođe Allah odredio da ga se čuvamo i izbjegavamo. Najveće dobro je vjerovanje u Allaha dž,š kao i ostatak islamskih ruknova i šarta. Najveće zlo je nevjerovanje u Allaha dž,š.! Allah nam naređuje da se klonemo lošeg i da i druge upozorimo na loše!

Mi smo danas svjedoci implementacije nevjerstva svugdje u svijetu. Loše se proširilo čak i među nama muslimanima i muslimanskim zemljama, svakodnevno proljevanje muslimanske krvi, korupcije u raznim kojekakvim režimima. Mnogo islamskih obaveza se odbacuju čak i od samih muslimana. U ovoj realnosti naređivanje ili preporučivanje dobra i odvraćanje od zla je od preke potrebe za današnji ummet, od kojeg se traži maksimalno zalaganje i trud.

Allah dž,š, je naredio ne smao pojedincima da se pobrinu za to, već i zajednicama ili grupi ljudi. Dans moramo razmišljati o blagodatima koje nam je Allah podario i Koji nas je učinio djelom ovog najboljeg ummet koji se ikad pojavio. Omer ibn Hattab r,a, je rekao: Mi moramo ispuniti uslov da bi bili najbolji ummet, tj; da naređujemo dobro i da zabranjujemo zlo.

Ali kako god draga braćo, znanje je to koje dolazi prije djelovanja. Prije nego započnemo sa naređivanjem odnosno zabranjivanjem, moramo biti spremni i znanjem okićeni. Moramo ispunjavati sve islamske dužnosti, raditi što nam je dozvoljeno a ostaviti ono što nam je zabranjeno. Kad imadnemo takvo znanje ili ilm onda možemo stupiti u djelo.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne, da nam omogući da budemo pokorni Njemu, da Ga volimo i da nam podari svoju ljubav i ljubav onih koji Njega vole ! Amin

Continue reading

Advertisements

When you see the black flags, remain where you are

When you see the black flags, remain where you are

Nu’aym ibn Hammad narrates in Al-Fitan, that the 4th Caliph, Ali ibn Abi Talib said: When you see the black flags, remain where you are and do not move your hands or your feet.  Thereafter there shall appear a feeble insignificant folk. Their hearts will be like fragments of iron.  They will have the state. They will fulfil neither covenant nor agreement. They will call to the truth,  but they will not be people of the truth. Their names will be parental attributions, and their aliases  will be derived from towns. Their hair will be free-flowing like that of women. This situation will remain until they differ among themselves. Thereafter, God will bring forth the Truth through  whomever He wills.

flagPeople are asking: does this narration by Ali bin Abi Talib (k.)—that is related by Al- Bukhari’s teacher (Nu’aym bin Hamad) over one thousand two hundred years ago in his book Al- Fitan—refer to the ‘Islamic State’? Is it possible to understand the narration as follows?

‘When you see the black flags’: The flags of the ‘Islamic State’ are black.

‘Remain where you are’: i.e., stay where you are, O Muslims, and do not join them.

‘And do not move your hands or your feet’: i.e. do not help them financially or with equipment.

Thereafter there shall appear a feeble insignificant folk’: i.e. ‘weak’ and ‘insignificant’ in terms of understanding of religion, morality and religious practice.

‘Their hearts will be like fragments of iron’: i.e. they will ruthlessly kill prisoners of war and cruelly torture people.

‘They will have the state’: For almost a century, no one has claimed to be an Islamic Caliphate other than the current ‘Islamic State’ in Iraq and the Levant.

‘They will fulfil neither covenant nor agreement’: The ‘Islamic State’ did not fulfil its agreement with the Sha’etat tribe after the tribe pledged allegiance to them; indeed the ‘Islamic State’ slaughtered them by the hundreds. They also killed journalists.

‘They will call to the truth’: The ‘Islamic State’ calls to Islam.

But they will not be people of the truth’: The people of the truth are merciful. The Prophet Muhammad (s) said: ‘Have mercy and you will be shown mercy.’

‘Their names will be parental attributions’: Like: ‘Abu Muthanna’, ‘Abu Muhammad’, ‘Abu Muslim’ and so on.

‘And their aliases will be derived from towns’: Like: ‘Al-Baghdadi’, ‘al-Zarqawi’, ‘al-Tunisi’ and so on.

‘Their hair will be free-flowing like that of women’: ‘Islamic State’ fighters have hair precisely like this.

‘Until they differ among themselves’: Like the differences between the ‘Islamic State’ and its parent, the al-Nusra Front (al-Qaeda in Syria). The fighting between these two has led to around ten thousand deaths in a single year.

‘Thereafter, God will bring forth the truth through whomever He wills’: through a clear and correct Islamic proclamation (like this open letter).

Kur’an motivator za promjene! / The Qur’an as a Motivator of Change

Kur’an motivator za promjene!

ramadaKur’an ima čudesan utjecaj na one koji prihvataju Kur’an kao Knjigu upute i lijeka. Njegov utjecaj na učače je velik i temeljit. Kur’an reformiše i mjenja karakter, te ga preobrazi u drugu formu, a to je ljubav u ime Allaha dž,š. Oni koji sumnjaju u ovu vrstu rezutata neka pogleda šta je se desilo ashabima r,a.

Oni su se promjenuli, i Allahovo obećanje se ispunilo: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Sura Ra’d 11. Za nekoliko godina pojavile su se friške snage u arapskoj pustinji, koje su osvojile jake imperije tog vremena te su preuzeli liderstvo i vođstvo nad njima. Kako je Kur’an mogao donjeti takve dramtične promjene? Ustvari, šta je učinilo Kur’an takvim dejsvom je ustvari, izvrsnost postupanja i sljeđenje ashaba r,a. Oni su razumili Kur’an i poštovali su njegovu vrijednost, a uz to su sljedili poslanika a,s, kao najboljeg uzora.

Poslanik a,s, je živio po Kur’anu, odnosno bio je živi Kur’an, Kur’an koji hoda, bio je nadahnut, dozvoljavao je šta je dozvoljeno i zabranjivao je ono što je zabranjeno. Zato nije čudno što je njegova supruga Aiša r,a, rekla za poslanika a,s, da je: Kur’an koji hoda po zemlji.

Poslanik a,s, je učio Kur’an polahko i čisto. Jedne noći je ponavljao ajet dok je klanjao, u kome se kaže: Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si. Sura Maide 118. Kur’an je imao takav utjecaj na poslanika a,s, da je rekao: Sura Hud i njene sestre su me osjedile (misli se na Vakiu, Murselat, Nebe i Tekvir). Imam Tirmizi, vjerodostojan.

Užasna je i žalosna scena na Kijametskom Danu i opis kako i šta će se desiti prijašnjim narodima, kao što se spominje u suri Hud i njoj sličnim, to nije samo povriedilo poslanika a,s, i njegovu duhovnu stranu već i fizičku.

Ashbai r,a, su slijedili poslanika a,s, i išli su njegovom stazom, i oni su takođe uživali i okusili slast Kur’ana koji je djelovao na njih. U vezi s tim spominjemo priču Abbada ibn Bišra i Ammara ibn Jasira r,a. Kada su se vratili iz jedne od bitki, poslanik a,s, je odredio čuvare kampa Abbada i Ammara r,a, Abbad ibn Bišr r,a, je uzeo prvi dio a Ammar ibn Jasir je otišao da spava.

Abbad ibn Bišr je osjetio mirnoću te je proveo svoje vrijeme u obavljanju namaza, no, međutim jdan od mušrika ja posmatrao kamp, te je strelom pogodio Abbada r,a, Abbad je samo izvadio strelu i nastavio da klanja, bio je pogođen i drugi put te i trći put, nakon treće strele je prestao sa učenjem obavio ruku i sedžda predao selam, te je probudi Ammara ibn Jasira r,a.

Ammar mu je rekao da ga je trebao probuditi ranije, čim je bio pogođen prvi put, ali Abbad reče učio sam jednu suru pa nisam želio da prekinem učenje. Tako mi Allaha, da se nisam bojao za kamp i njegovu sigurnost koju mi je poslanik a,s, odredio, ne bi napustio učenje sure sve dok je ne bi završio ili dok me mušrik ne bi ubio. Imam Ebu Davud.

Ovaj nam primjer govori i potvrđuje da učenje Kur’ana nije bilo puko izgovaranje riječi kod ashaba i poslanika a,s. Ustvari, stvarna vrijednost Kur’ana leži u njegovim značenjima i mogućnostima da djeluje i mjenja učača. Kur’an je taj koji oživljava srca vjernika i da učini reformu u njihovim umovima. Ovakav način će proivesti ljude koji su iskreni i koji poznaju svog Gospodara i koji će Ga iskreno obožavati.

Aišra r,a, je rekla za one koji bi u toku jedne noći proučili cijeli Kur’an dva ili tri puta, njen komentar je bio: Svakako oni ga uče, ali u stvarnosti, oni ga ne uče. Zatim je r,a, prenjela kako je poslanik a,s, proveo noć u učenju Kur’ana i namazu i da je samo učio suru Bekare za jednu noć, Ali Imran i suru Nisa, dok bi učio tražio bi od Allaha dž,š, da mu podari svoju Milost kad god bih naišao na dobre vijesti, a kad bi naišao na ajete koji spominju kaznu, molio bi i tražio zaštitu.

Molim Allaha dž,š, da nas uputi, da nam podari svoju Milost, da nam da mogućnost promjene samih sebe, da nam podari iskrenosti u sljeđenju, Amin.

Continue reading

Kada ćemo se konačno ujediniti? When will we finally unite?

Kada ćemo se konačno ujediniti?

135425Živimo u takvom vremenu u kojem svjedočimo veliki porast islamofobije, i to je izazov za nas! Kroz historiju, znamo da kroz jedinstvo koje nam Allah podari smo izlazili kao uspješni. A da bi bili u mogućnosti se nositi sa ovakvom vrstom izazova današnjice, onda nam je neophodno da se ujedinimo! Kaže uzvišeni u suri Tevba 71: A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. Allah je doista silan i mudar.

Draga braćo! Naš Gospodar je Jedan Gospodar, naša Knjiga je jedna Knjiga (Kur’an) naš poslanik je jedan poslanik, a mi smo jedan ummet jedan narod koji je jedne i iste vjere! Pa zašto se onda ne ujedinimo na tim istim pricipima?! Različitost draga braćo, će uvjek postojati, ali nam je preko potrebno da stanemo zajedno i da se ujedinimo! Ako se ne ujedinimo, stalno ćemo biti slabi, podjeljeni i u rasulu! Ujedinjenost nam je najpotrebnija, više danas nego ikad. Kaže Allah dž,š, u suri Asr: Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Islam je sveobuhvatni i kompletni način i sistem života, naša religija nas uči da budemo miroljubiv narod, i da se brinemo o drugima, što i radimo. Mi brinemo o ovoj zemlji, kao da je naša kuća, naša domovina. Moramo vjerovati u sebe, pomagati jedni druge i doprinositi društvu u kom se nalazimo. Osim toga moramo posjedovati dobre manire i karakter, jer to je od velike važnosti u islamu. Kaže Allah dž,š, u suri Fussilet 46: Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.

Poslanik a,s, je kazao: Nema ništa teže na vagi na kijametskom dana kao što je lijep karakter. Imam Ebu Davud. Allah dž,š, nas je postavio ovdje sa razlogom! Ne smijemo se bojati izazova, dugo smo bili razjedinjeni, dug period, ali sigurno je došlo vrijeme da se ujedinimo ili možda nije još?!

Mi smo sredinski ummet draga braćo, umet sredine, kaže Uzvišeni u suri Bekare 143: I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok. I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na Pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše. A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv.

Dužnost svakog muslimana je da prenese poruku islama! Ali se ovo može odraditi samo onda kada smo jaki, i ujedinjeni. Allah dž,š, naređuje svim vjernicima da se pridržavaju dini islama i da budu ujedinjeni, i da ne budu podjeljeni i razjedinjeni! Kaže Uzvišeni u suri Ali Imran 103: Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.

Islam nam daje pravac i svrhu života! Naše vjerovanje nas uči da budemo dobre komšije, da poštujemo druge, da živimo moralnim životom, da radimo itd. Šta više, kad nas islam uči da izbalansiramo svoj život, da damo svakom njegovo pravo i hak, da budemo pravedni, i da svakako obožavamo Stvoritelja!

Svi smo mi svjedoci kako se islam predstavlja u medijama u negativnom smislu! Dakle susrećemo se sa velikim izazovima, ali zato moramo koristi mudrost i hikmet, naš intelekt kada se susrećemo sa takvom vrstom iskušenja. Ako bi mi stavili naše nesuglasice i podjelu iza naših leđa, i pokušali raditi zajednički, ne samo da ne bi bili jaki, već bi prosperirali i uznapredovali, a ne nazadovali! Pet je prstiju pa nisu isti, različitost je za očekivat, ali se mora poštovat.

Poslanik a,s, kaže: Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nepravdu niti ga ostavlja na cjedilu, na milost i nemilost drugih! Imam Muslim. Imamo zaltan primjer u ashabima r,a, koji su prolazili kroz različita iskušenja i tegobe, sve zbog dini islama. Oni su žrtvovali sve kako bi mi imali ovo danas. Ali mi to ne smijemo zaboravit, jer i mi moramo puno više radit, puno više žrtvovat, da očuvamo ovaj din i da ga izdržimo na tom putovanju. Kaže uzvišeni u suri R’ad 11: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.

Priznajem da se nemože od nas uvjek očekivati da se slažemo jedni s drugima, ali se moramo ujediniti kad je u pitanju zajednička korist i interes, moramo paziti na prioritete koji će nas okupiti. Kaže Uzvišeni u suri Hudžurat 10: Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.

Bit ćemo pitani na Sudnjem Danu šta smo mi uradili da sačuvamo svoje porodice od vatre? Zato, na nama je da se trudimo, da radimo svi za islam, jedino na taj način ćemo pronaći mir, uspjeh i zadovoljstvo. Zato islam zagovara jedinstvo i zajednicu.

Kao zaključak da bi uspjeli biti efektivni moramo pomagati jedni druge i ostati ujedinjeni, možda se nećemo složiti u nečemu ili oko nečeg, ali moramo ostati zajedno, to nam je imperativ, više produktivnosti više ostvarenja naših ciljeva. Poslanik a,s, kaže: Ako se jedan dio tijela razboli, čitavo tijelo boluje od nesanice i temperature. Imam Buhari i Muslim.

Molim uzvišenog Allaha dž,š, da nam pomogne i da nam olakša da nam se srca zbliže, da budemo milostivi jedni naspram drugih, Amin ja Rabbel Alemin!

Continue reading

Započni svoj dan sa bismilom! Start your day with Bismillah!

Započni svoj dan sa bismilom! ”BismillahiRahmaniRahim” U ime Allaha Milostivog Samilosnog

dua101.jpgRekao je Allahov poslanik a,s, Bilo koje djelo koje je učinjeno a ne spomene se Allahovo dž,š, ime, to ili takvo djelo je ne potpuno. Osman ibn Affan r,a, je rekao: Postavljeno je pitanje poslaniku a,s, u vezi s ”Bismillom” poslanik a,s, je odgovorio: To je jedno od Allhovih imena Allaha dž,š, a između toga i i Najvišeg imena udaljenost je koliko između crnila i bjelila očiju.

Abdullah ibn Mes’ud r,a, je rekao: Ko želi da ga Allah dž,đ, sačuva od devetnaest zebanija (čuvara Džehennema) neka uči bismillu, pa će mu Allah učiniti svako slovo štitom od njih. Ovo navode ibn Atijje i Imam El-Kutubi. Bismillu treba učiti prije svakog djela i prije svakog posla, radi berićeta! Bereket bismille: Osnova Kur’ana je Bismilla kako kažu neki učenjaci, a osnova cijelog Kur’ana je Fatiha, a osnova Fatihe je Bismilla.

Kad je Bismilla objavljena Džabir bin Abdullah prenosi: Kad je bilo objavljeno ”u ime Allaha Milostivog Samilosnog” oblaci su se kretali prema istoku, puhanje vjetra je prestalo, mora su se smirila, stvorenja su se pripremala da poslušaju, šejtan je izbačen iz Dženneta u Džehennem, i Allaha se zakleo svojim Velčanstvom i rekao je: Ko god izgovoi ovo i spomene Moje Ime pri bilom kom činu, Ja ću mu zasigurno dati berićeta u tom djelu. Durul Mansur i Imam Ibn Kesir.

Učenje Bismille prije sbakog posla to je i poslanik a,s, radio, te je i nama preporučeno da to radimo. On a,s, savjetuje svoj ummet da spominju Allahovo ime, Allahovo ime se treba spominjati čak i u najmanjim ili nama nevažnim stvarima kao što je otvaranje i zatvaranje vrata, ulazak i izlazak iz kuće, prije ijela, pri ostavljanju nečega, prije kupanja ili bilo kog drugog djela!

Ljepota islama je u tome što islam nije samo džamija i medresa, islam je koncept života. Svako djelo i svaki postupak čovjekovog života je ustvari dio njegove vjere. Čak i biznis, trgovina i kupovina, ne samo to već i idenje u nužnik, i o tim stvarima islam govori i uči insana kako da se čisti i s čim da se očisti! A svakako idenje u nužnik samo zahtjeva da se traži zaštita od džina itd.

Svako djelo koje uradimo i spomenemo Allahovo dž,š, ime u tom djelu ima bereketa, i to djelo je potpuno, no međutim ako uradimo neko djelo a ne spomenemo Allahovo ime takvo djelo je ne potpuno i ako mi mislimo da smo ga upotpunili, ono je ne potpuno.

Tako ako postupimo na način kojim nas islam uči, bit ćemo nagrađeni z svako djelo bilo malo ili veliko (u našim očima). Abdullah ibn Abbas r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Ljudi su nemarni prema jednom ajetu u Kur’anu a koji nije objavljen nikom osim Sulejmanu a,s, i meni, a to je: Bismillahi Rahmani Rahim, ”u ime Allha Milostivog Samilosnog! Durrul Mansur.

Poslanik a,s, kaže: Zaista šejtan sebe učini dozvoljenim hranu pri kojoj se ne spomene Allahovo dž,š, ime. Imam Muslim. Continue reading

Važnost i značaj dove / The Importance of Supplication

Važnost i značaj dove

Imam Sedin Agic Rekao je uzvišeni Allah u suri Bekare 186: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. Dragi brate! Najvažniji i najvredniji trenutak u čovjekovom životu je kada se suočava sa insan sa svojim Gospodarom, Allahom dž,š. Doviti je najbolji put da budeš sam sa Allahom dž,š. Kaže poslanik a,s, u hadisu kog bilježi imam Tirmizi: Dova je srž (suština) ibadeta!.

Dova je znak jake veze između Allah dž,š, i Njegova roba. Distanciranje od namaza će dovesti do pogoršanja čovjekove veze sa Allahom dž,š, i tako će proizvesti ljenost u vjerskom životu. A posebno draga barćo u današnjem modernom svijetu! Gdje postoje mnoge stvari koje čine naša srca okrutnim, a odanost namazu je od velike koristi! Jedna od njih je da nam srce ne bude okrutna!

Živjeti sa namazom je skoro isto kao da vidimo svog Gospodara! Pa i ako mi Njega ne vidimo ipak smo sigurni i ubjeđeni da On nas Vidi! Kao što nam i poslanik a,s, kaže: Dobročinstvo ili ihsan je obožavanje (robovanje) Allaha kao da Ga vidimo jer i ako mi Njega ne vidimo On nas vidi. Namaz je jedna vrsta discipline koja nam pomaže i omogućava da budemo blizu svog Gospodara, i pomaže vjerniku da unapredi svoj život u duhovnom i fizičkom smislu. Vrijeme je jedna velika blagodat, i to je veliki emanet koji nam je dat! A namaz je taj koji nam pomaže da očuvamo vrijeme u životu!

Uzvišeni kaže u suri El-Asr: Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Svaki momenat i svako djelo insana koji je uronjen i zadubljen u namaz on je pun obazrivosti. Allahova milost koja obuhvata vjernika je kao proljetni povjetarac, takvi na zaboravljaju za Allaha u bilo kojem vremenu, bez obzira na njihov angažman i zauzetost, njihova srca i njihova suština je sa Allahom dž,š.

Njihove ovosvjetske brige i obaveze ih ne zaustavljaju od spominjanja Allaha dž,š. U suri Nur 37 Allah dž,š, kaže: ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.

Dok su u sticanju ovosvjetskih dobara i prifita, nihova srca su sa Onim ko ih voli, Koji ih štiti i Koji ih nadzire i Koji Bdije na d njima! U ovakvom stanju oni koji se nađu oni zapravo manifestiraju ajet u kome Allah dž,š, kaže: Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! Sura Bekare 152.

Ne zaboraviti Allaha je činjenica koju vjernik može pronaći kao poteškoću i da učini grijeh ili neki prijestup preko Allahovih granica. Vjernik razmišlja i meditira o vrijednostima koji su mu date kao strast da sačuva ljepotu stanja u kojem je sam sebe pronašao. Tako će biti obazriv da poduzme neke mjere ili da učini neki korak koji mu ne bi narušio njegov vlastiti mir u duši.

Imal veće sreće od zadobitka Allahove dž,š, Milosti, Onaj Koji nas čuje kada nas niko drugi ne čuje, Onaj koji nas vidi kad nas niko drugi ne vidi, onaj Koji poznaje naše namjere kada niko ne zna šta smo naumili, Onaj Koji nam može pomoći kad nam niko nije u stanju pomoći, Onaj Koji se brine za nas kad nas svi napuste!

Namaz je brate dragi izvor ove ljubavi i milosti! Zato kažemo da je život sa namazom, život mira svjesti. Allah dž,š, kaže u suri Gafir 60: Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”

Ebu-Hurejre r,a, prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao:  Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
Hadis bilježi Imam Muslim. Poslanik a,s, kaže: Molite Allaha uvjereni da će vam se odazvati, i znajte da Allah neće primiti dovu od nemarnog, odsutnog srca. Imam Tirmizi.

Dova je ibadet, kako kaže poslanik a,s, u svakodnevnim namazima učimo suru El-Fatiha, a ova sura obuhvata svakodnevni zikr i spominjanje Allaha dž,š. Fatiha je ključ Kur’ana, koja u sebi sadrži naljepše rečenice (ajete), Fatiha mjenje sve a nju nemože ništa zamjenuti. Ovo je jedan od dokaza koliko je vjernik povezan i koliko mora biti povezan sa namazom.

Da završim sa hadisom u kome poslanik a,s, kaže: Primjer onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje Allaha je kao primjer živog i mrtvog! Imam Buhari. Continue reading

Allahov poslanik a,s, djeli milost sa svima / Rasulullah s.a.w – Spreading Mercy To All

Allahov poslanik a,s, djeli milost sa svima

Imam Sedin Agic Govorili smo o kvalitetima i plemenitim osobinama Allahov poslanika a,s, njegovo međudjelovanje (interakcije) angažmani sa drugima. Ovo takođe uključuje lijepo ophođenje, mehkoću i razboritost. Kako je poslanik a,s, posmatrao aspekt MILOSTI u svom svakodnevnom životu. Predpostavljam da smo svi čuli za ajet iz sure Enbija 107: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Ovaj ajet smo mnogo puta citirali!

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Imran 159.

No, međutim kako bi bili u stanju da razumijemo MILOST poslanika a,s, i da bi razumili našu povezanost i vezu (odnos) sa poslanikom a,s, pojavljuje nam se pitanje: Šta se misli sa ”milost svjetovima”?

Kao plemenita osoba, Resulullah a,s, prikazuje svoju milosti kroz iskrenost svog dobrog karaktera, koji opet prikazuje ne samo u odnosima s drugim insanima, ljudima, ali i sa drugim stvorenjima oko njega!

Kako je samo lijepo to, da svako stvorenje koje je bilo u kontaktu sa poslanikom a,s, bilo u stanju da osjeti i uživa u toj MILOSTI koja je blistala iz poslanika a,s. Samo prisustvo poslanika a,s, je zračilo MILOSTI.Kako se spominje u hadisu kog bilježi imam Ahmed i Tirmizi. Kada je poslanik a,s, preselio u Medinu, kad god bi držao hutbu bio bi naslonjen na jedan palmino stablo, sve dok ashabi nisu napravili mimber. Kada se poslanik a,s, popeo na mimber da održi hutbu, čuo je jecanje i plač da dolazi iz tog stabla, jer poslanik a,s, više nije koristio to palmino stablo, tada je poslanik a,s, sišao sa mimbere te je pomilovao pamino stablo tako da je ušutjelo. Da ga nije pomilovao osalo bi jecati i plakati do Sudnjeg Dana.

Ova priča, draga braćo, naglašava poentu da svako stvorenje koje je u interakciji s poslanikom a,s, je pod uticajem Njegove milosti i naklonosti. Postoji mnogo više priča koje nam to govore, o tome kako je poslanik a,s, širio milost i samilost prema svakom stvorenju; bilo da je to čovjek, okoliš ili životinja. Milost i naklonost koju je pokazivao ostavila je tragove i trajan utjecaj na svakog od njih.

Pogledajte ovaj hadis koji nam govori o očuvanju okoliša i prirode u svakom vremenu pa čak i u ratu! Poslanik a,s, je zabranio da se uništavaju stabla i usjevi dok je ratno stnje.

Kada bi se danas tako postupalo bila bi bolja slika islama, no, međutim cilj je da se što više iskrivi i izvitoperi slika islama, želeći time ugasiti svjetlo koje se nikad neće niti može ugasiti. Na žalost i pojedine grupe koje sebe nazivaju sljedbenicima islama i poslanika rade suprotno i samo nanose štetu.

Ovo je poslanički karakter, njegova milost u svakom pogledu, poslanik a,s, je zabranjivao ashabima da uništavaju prirodne resurse, čak kad se koristi za robovanje Allahu dž,š, prosipanje vode tokom abdesta čak i ako smo na prirodnoj tekućoj rijeci. Jedne prilike kada je poslanik a,s, vidio jednog ashaba, Sa’da r,a, kako uzima abdest i pri uzimanju abdesta je previše trošio vode, više nego mu je trebalo, upitao je, zašto previše trošiš vodu? Sa’ad reče; Zar i kad se abdest uzima ima priosipanja vode? Poslanik reče; Da, čak i ako si na rijeci!

Ovaj hadis nam govori kako je poslanik a,s, bio konstantno obazriv i kako je vodio brigu o svemu, tako da ne bi muslimani trebali uništavati one blagodati koje im je Allah dž,š, podario, kaže uzvišeni u suri Isra 27: jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.

Kada bi bolje o ovom razmislili, kako i na koji način mi trošimo blagodati, počevši od vode, hrane, itd, kako mi uzimamo abdest? Koliko mi trošimo vode, nije bitno mi imamo česme pa odvrni koliko ti želja, a i račun kad dođe nije skupo! Da li je to ispravan postupak? Koliko trošimo struje, da li gasimo svjetla ili ih ostavljamo upaljenim, pogotovo u džamiji. I mnogo je takvih primjera.

Kako je poslanik a,s, bio milostiv prema svakome, i kako je proširio tu milost prema svakome, kako je dospjela do nas, spomenut ćemo još par primjera:

U hadisu kog bilježi Imam Ebu Davud, kada je jedne prilike poslanik a,s, došao na farmu jednog ashaba, ugledao je dvije deve, jedna od deva je zaplakala kad je vidila poslanika a,s. Poslanika,s, reče; Ko je gazda ovih deva? Dođe jedan mladić i reče; To su moje deve o Allahov poslaniče! Poslanik a,s, reče; Zar se ne bojiš Allaha? Zaista mi je se deva požalila i rekla mi je da si je ostavio gladnu i da si je prisilio da radi konstantno.

Poslanik a,s, je savjetovao čak kad se kolje životinja da se sa njom postupi nježno i da se zakolje na najbolji i lakši način! Poslanik a,s, nam daje etičke smjernice kako se postupa sa životinjom. Jedne prilike poslanik a,s, je vidio jednog od ashaba kako je nogom stao na vrat životinje i oštrio je nož, kad je poslanik a,s, vidio taj prizor, rekao je: Zašto nisi naoštrio svoj nož, prije!? Ili si u planu da je ubiješ dva puta? Imam Tirmizi.

Kad ovo vidimo i današnje sekte koje sebe proglašavaju hilafetom kako i na koji način muče ljude, treba se zapitati da li su oni pravi muslimani i da li imaju imalo imana! Nije to praksa poslanika, ako je preporučivai i naređivao da se lijepo postupi sa životinjom, onda vidimo da je to i ti postupci daleko daleko od islama i sunneta poslanika a,s.

Ovo je stvarna slika koju je poslanik a,s, predstavljao i koju je prenio na svoje ashabe i na sljedbenike dina i imana, zato je on ”MILOST SVJETOVIMA”, šta mi možemo vidjeti danas kako i na koji način oni koji izjavljuju da su muslimani i da slijede poslanika, ako uzmemo samo ovo danas, uvidjet ćemo da je to smicalica i prikazivanje islama na negativan način. 

Želeći svojim postupcima ugasiti svjetlo imana i vjerovanja, razne sekte i pokreti koji danas izjavljuju da su sljedbenici islama, Kur’ana i poslanika Muhammeda a,s, samo su piuni koji rade za svog mastera Dedžala.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da razumijemo islam i da ga praktikujemo, molim Allaha da nas spasi smutnji i da nam učvrsti korake na putu istine Amin ja rabbel Alemin.

Continue reading

Voljeti resula u svjetlu mevluda / Loving him in light of the Mawlid

Voljeti resula u svjetlu mevluda

Imam Sedin Agic Rekao je Allah dž,š, u suri Tevba 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Allah dž,š, je obskrbio svoje robove sa poslanikom Muhammedom a,s, svjetlo upute cijelom čovječanstvu koji je osvijetlio i presvjetlio ovaj svijet, od dana kada je došao na njega pa do njegovog nestanka. Čovjek koji je osvojio srca sa svojom milošću i brigom, do te mjere da su ashabi r,a, žrtvovali svoje vlastite živote i imetke za njega a,s. Kaže uzvišeni u suri Ahzab 6: Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi.

Ebu Hurejre prenosi da je poslanik a,s, rekao: Nema ni jednog vjernika a da mu ja nisam najpreči među ljudima na dunjaluku i ahiretu. Ako želite učite sljedeće: Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi. Rekao je Poslanik a,s: Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, ni jedan od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njega samog, njegovog imetka, njegove djece i svih ljudi. Imam Buhari i Muslim.

Vjera ne može biti usavršena bez voljenja Muhammeda a,s, najdražeg stvorenja Stvoritelju dž,š, ta ljubav se manifestuje u svojoj najsavršenijoj formi od onih koji ga vole, njegovih ashaba. Jer ih je Allah dž,š, odabrao d abudu njegovi ashabi i da budu pomagači u širenju njegove a,s, misije.

Ta ljubav i odanost se najbolje pokazuje kod Urve As-Sakafija r,a, koji se dogovarao sa poslanikom a,s, na Hudejbiji, kada je rekao: O ljudi, takomi Allaha, služio sam kraljevima, cezarima, Kisri i Nedžašiji. Tako mi Allaha, nisam vidio kralja koga ljudi poštuju na način kako Muhammedovi ashabi poštuju Muhammeda a,s. Kada pljune neki od ashaba bi hvatali poslanikovu pljuvačku i brisali se po licu i koži. A ako im šta naredi oni bi se natjecali da to urade i izvrše. A ako bi uzimao abdest oni bi se svađali za ostatak vode, a ako bi pričali spuštali bi svoje glasove u njegovom a,s, prisustvu.

Ova ljubav i poštovanje prema vođi i lideru, pečatu svih poslanika i vjerovjesnika, kojeg je Allah dž,š, poslao kao ”milost svjetovima”, koji je predvodio ashabe r,a, koji su ga a,s, tretirali na najbolji način i koji se nisu suprostavljali njegovim naredbama niti zabranama. Dok su se drugi odricali od pričanja iz straha da ne poviše svoje glasove iznad njegovog a,s, a drugi opet nisu mogli pogledati mu u oči iz respekta i poštovanja prema njemu a,s.

Više od toga imaamo primjer Hubejba r,a, koji je bio mučen i prije nego su ga Kurejšije pogubile upitali ga; Da li bi volio da je sad na tvome mjestu Muhammed a da si ti spašen i da si sa svojom suprugom i djecom? Na to je odgovorio; Tako mi Allaha dž,š, ne bi volio da budem sa svojom porodicom a da je Muhammed umjesto mene, ne bi volio ni da trn ubode Muhammeda. Ebu Bekra r,a, je ujeo škorpion dok je poslanik a,s, spavao na njegovoj nozi, ali se nije mrdnuo da ne bi uznemirio poslanika a,s. Sa’d ibn vekkas i Talha bin Ubejdullah r,a, su riskirali svoj vlastiti život da bi žaštitili poslanika a,s, u bitci na uhudu.

Žena koja je izgubila oca, brata i muža, nije pitala za njih, već je njena jedina briga bila, kako je poslanik a,s? Najbolji dan, kako su neki od njih rekli je bio kada je poslanik a,s, ušao u Medinu, a najteži dan je bio kada je preselio na ahiret a,s. Njihova najbolja manifestacija i iskazivanje ljubavi prema poslaniku a,s, je bila u obavljanju svih naredbi i ostavljanju svih zabrana, tako se iskazuje ljubav, ”ljubav na praktičan način”, ne samo teoretski kako je to danas rasprostranjeno, kroz razne skupove, poeziju itd, jednog godišnje, nama danas treba praksa i na praktičan način pokazati odanost i poštovanje prema poslaniku a,s.

Dan u kom se poslanik a,s, rodio je blagoslovnjen dan, i poslanik a,s, nam dao instrukcije kako da ga takvog prepoznao kada je upitan o postu svakog ponedjeljka, Katade prenosi da je poslanik a,s, rekao: U tom danu sam se rodio i u tom danu je počela objava. Imam Muslim.

Zato nam je preporučeno od strane poslanika a,s, da postimo regularno svakog ponedjeljka, sedmično djelo koje će nas približiti Allahu dž,š, u odnosu na jednogodišnje obilježavanje. Moramo se potruditi da pokažemo svoju ljubav prema poslaniku a,s, sa žrtvovanjem naših života, živjeti i umirati na onome s čime će Allah i poslanik a,s, biti zadovoljni. Kaže uzvišeni u suri El-Hašr 7: Ono što vam Poslanik kao nagradu da – to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.

Poslanik a,s, je iskazao veliku želju da se sretne sa svojom braćom, pa kad bi uitan zar mi nismo tvoja braća? Prenosi Ebu Hurejre r,a, da je poslanik a,s, rekao: Volio sam da smo vidjeli našu braću.” Rekoše: “Nismo li mi tvoja braća, o Allahov Poslaniče?” Vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji još nisu došli na ovaj svijet.” Rekoše: “Kako ćes poznati one koji još nisu došli, od tvog ummeta, o Allahov Poslaniče?” Reče: Reci mi, kada bi čovjek imao konje s bijelim biljegom na čelu, da li bismo ih mogli prepoznati među potpuno crnim konjima? Rekoše: “Mogli bismo, Allahov Poslaniče.” On reče: “Naša će braća doći svijetlih (bijelih) lica i čisti od abdesta, a ja ću ih predvoditi na Havd (vrelo Poslanikovo). Od mog Vrela neki ljudi će biti odgonjeni kao što se odgone izgubljene deve. Dozivat ću ih: ‘Dođite ovamo!’ – no bit će mi rečeno: ‘Promijenili su se, doista, poslije tebe, o Poslaniče’ – a ja ću im kazati: ‘Daleko bili, daleko bili!’” (Hadis bilježi imam Muslim, Ibn Madže, Malik, Ahmed, El-Nesai i drugi).

Continue reading

Rekao je Hassan El-Basri r,h,

قال الحسن البصري رضي الله عنه: “المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة”.”.

Al-Hassan al-Basri May Allah be pleased with him said, “The believer is a guardian over his ownself; he constantly callas it to account for Allah’s sake. And verily, on the Day of Judgment, the record of reckoning becomes easy for those who observed self accountability in this world, and it becomes hard for the ones who neglected self accountability in this world. ”

Rekao je Imam Hasan El-Basri r,h: Mu’min vjernik je sam sebi vođa, sam sebe obračunava, na kijametskom danu će biti olakšano onima koji budu sami sebi račun svodili na dunjaluku, a nesretni su na kijametskom danu oni koji nisu sami sebi račun svodili.